Podporujeme aktivní učitele základních škol v přístupech ke vzdělávání, kde iniciativa a zodpovědnost je v rukou žáka. Spíše než poskytovatelé znalostí tak učitelé působí jako facilitátoři a koučové. Učitelé podporují žáky ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, které kreativním a inovativním způsobem využijí a promění ve prospěch svůj i druhých.

Prostřednictvím projektu zaměřeného na rozvoj podnikavosti na ZŠ přinášíme do českých škol ověřené přístupy ze zahraničí, které mají pro žáky prokazatelný přínos v podobě:

  •        Zvyšuje radost z učení.
  •        Činí učení relevantní pro reálný život.
  •        Zlepšuje angažovanost žáků při učení.
  •        Žáci si osvojí důležité sociálně emočních dovedností, jako jsou efektivní komunikace, týmová práce a motivace.
  •        Žáci si osvojí  modely jednání, které inspirují další mladé lidi.

Jak to celé funguje?

Školy zapojené do projektu mohou nejen využívat pracovní listy a další materiály uplatnitelné přímo ve výuce (stručný popis projektu, ukázky učitelských a žákovských pracovních listů naleznete v příloze), ale jejich případné podněty se přímo promítají i do úpravy pracovních listů, tak aby všechny materiály měly co největší praktickou hodnotu. Žáci ze zapojených škol se v rámci projektu mohou zúčastnit celorepublikové soutěže o nejlepší žákovský podnikatelský záměr, jejíž finále bude vyhodnoceno odborníky z praxe.

Na každé přímo zapojené škole vedou aktivity projektu dva pedagogové, kteří se setkávají s pedagogy z jiných škol i s lidmi z praxe a mohou se bezplatně zúčastnit týdenní zahraniční stáže, v rámci které navštíví školy dlouhodobě realizující podobné projekty. Oba pedagogové jsou odměňováni částkou 2600 Kč měsíčně (formou DPP uzavřenou s garantem projektu).

Garantem projektu je Schola Empirica, která se od roku 2004 věnuje přenosu vědecky ověřených postupů v oblasti vzdělávání do ČR. Projekt je financován z fondů EU v rámci OP VVV.

Jak se mohu zapojit?

Pokud Vás tento v ČR ojedinělý projekt zaujal a měli byste zájem se přímo zapojit či se dozvědět více, prosím kontaktujte
Alexandra Strnada na strnad@scholaempirica.org