Measuring efficiency

We measure the impact of the practices and interventions implemented

Research and evaluation

We deal with applied research, experimental development and evaluation. We publish the results of our research and use them to train teachers, social workers and other professionals in education and the social sector. We work on custom and custom research.

What we do

1 +
Years of research
1 +
Evaluations
1 +
Publications and articles

Zkoumáme i dopady naší činnosti

Při výzkumu usilujeme o to, abychom získaná data mohli srovnávat s daty organizací, které se v zahraničí věnují podobné činnosti. Výzkum dopadů naší činnosti je důležitým nástrojem zpětné vazby, díky kterému poskytujeme služby na vysoké úrovni.

EVALUATION AND RESEARCH PROJECTS

We are involved in an international research consortium World Health Organization’s Parenting for Lifelong Health Pooling Study, led by the University of Oxford.

What next?

Get in touch or continue to find out more information