Dovednosti pro 21. století

Aby děti obstály ve škole
a v životě

Pomáháme školám rozvíjet měkké dovednosti u dětí prostřednictvím vědecky ověřených metodik.

CO PŘINÁŠíME?

Vzdělávací metodiky, které opravdu fungují

Pro školy a školky

Metodiky pro měkké dovednosti

Vzdělávání u nás se málo soustředí na rozvoj důležitých měkkých dovedností. To chceme změnit. Prostřednictvím vědecky ověřených metodik pomáháme vzdělavatelům rozvíjet sociální a emoční dovednosti dětí tak, aby ve škole i v životě obstály a mohly plně rozvinout své talenty i svou osobnost.

Pro vzdělávací a jiné organizace

Vědecké oveřování efektivity

Měříme dopad zaváděných postupů a intervencí ve vzdělávání a sociální oblasti. Provádíme kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracováváme rešerše, konzultujeme výzkumný design. Výsledky výzkumů publikujeme.

Schola_Empirica_tym_1500

DOVEDNOSTI PRO 21. STOLETÍ

Šíříme ověřené postupy vzdělávání

Je hodně dobré vůle zlepšit vzdělávání u nás, ale ne všechno úsilí má žádoucí efekt a je napřeno správným směrem. Proto přinášíme ze světa ověřené metodiky, které prokazatelně děti rozvíjejí. Testujeme je, adaptujeme na naše podmínky a šíříme.

Naše Metodiky

Efektivní vzdělávací metodiky ze světa adaptované pro Česko

Dobry_zacatek_pracuje_s_manasky

USA

Dobrý začátek

Metodika Dobrý začátek® pomáhá rozvíjet sociální a emoční kompetence dětí předškolního věku a prokazatelně snižuje výskyt nežádoucího chování a konfliktů.

Kopie-souboru-DSCF3918-1024x683

USA

Dobrý začátek pro rodiče

Metodika Dobrý začátek pro rodiče podporuje rodiče v budování partnerského vztahu s dětmi a ve výchovných strategiích, které dítěti umožní úspěšné učení a harmonický růst.

Velká Británie

Skills Builder

Metodika Skills Builder je krokovým pomocníkem pro rozvoj základních měkkých dovedností u žáků 6–18 let. 

schola-education

Finsko

KiVa

KiVa® je program prevence a intervence šikany, který základním školám pomáhá efektivně bojovat se šikanou a vytvářet bezpečné školní prostředí.

Nevíte kde začít?

Začněte jednoduchým krokem. Ozvěte se nám.

foto-boy

co je nového

Dovednosti pro 21. století v praxi

S kým spolupracujeme