O metodice

KiVa je komplexní celoškolní program prevence a řešení šikany, který učí základní školy efektivně předcházet šikaně a samostatně ji řešit.

Program nabízí širokou škálu konkrétních nástrojů a materiálů, s jejichž pomocí mohou školy efektivně snížit výskyt šikany a vytvořit takové klima, aby k šikaně nedocházelo.

Přehrát video

Cíle metodiky

Program KiVa

Učí školy šikaně předcházet

Cílem programu je naučit školy šikaně předcházet a včas identifikovat její projevy

Pracuje s agresorem i přihlížející většinou

Učí děti všímat se svých reakcí a nálad, mluvit o tom, jak to ovlivňuje ostatní děti i dospělé.

Iniciuje vznik KiVa týmu

Na škole vytvoří pracovníci tzv. KiVa tým, na který se v případě potřeby mohou obracet všichni – žáci, rodiče i pedagogové.

Jasně vymezuje role

Každý pedagog školy má v programu KiVa svoji roli – všichni se aktivně podílí na preventivních opatřeních, učitelé v KiVa týmu šetří případy šikany.

Mění postoje k šikaně

Zapojením všech aktérů, tréninkem aktivit a jasným rozdělením rolí pomáhá nastavit nulovou toleranci šikany.

Zapojuje rodiče

Rodiče jsou informováni o zavedení KiVa programu na škole, vědí, na koho se v případě podezření na šikanu obracet. Mají k dispozici publikaci Průvodce pro rodiče.

školy zapojené do programu kiva 2023/2024

1 +
českých škol
5500 +
žáků
1 +
krajů

Pocit ohrožení znemožňuje učení

My všichni – děti, rodiče, učitelé a ředitelé – chceme, aby se žáci ve škole cítili bezpečně, aby se mohli spolehnout na dohodnutá pravidla a na ochranu před agresory. Pouze v bezpečném prostředí mohou plně využívat svoje talenty a prohlubovat své znalosti a dovednosti.

Přihlašování škol do programu Kiva
pro školní rok 2025/2026
je otevřené.

Co říkají Pedagogové

Z Finska do Česka

Program KiVa® – z finského Kiusaamista Vastaan, „proti šikaně“ – je vědecky ověřený program prevence šikany ve školách. Pro finské ministerstvo školství ji vyvinula univerzita v Turku a dnes program KiVa přejímají školy napříč vyspělým světem. V současné době dostupný ve 21 zemích na více než 1200 školách. Materiály programu byly přeloženy do 15 jazyků a má k nim přístup více než 120 tisíc dětí.

SCHOLA EMPIRICA z.s. je licenčním partnerem programu KiVa.

Všechny materiály byly přeloženy profesionálními překladateli a lokálně upraveny odborníky na vzdělávání a šikanu. V rámci výzkumné licence aktuálně proběhla pilotáž, která byla inspirovana implementací KiVa programu v různých částech světa, nejen implementací ve Finsku.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací