Skills Builder

Cíle metodiky

Skills Builder u dětí rozvíjí

Schopnost naslouchat

Získávání, uchovávání a zpracování informací nebo myšlenek.

Prezentační dovednosti

Ústní přenos informací či myšlenek.

Schopnost řešit problémy

Schopnost nalézt řešení komplexních situací nebo výzev.

Kreativní myšlení

Zapojení představivosti a vymýšlení nových nápadů.

Pozitivní nastavení

Schopnost použít taktiku a strategii k překonání komplikací a k dosažení cílů.

Cílevědomost

Schopnost nastavit si jasné, dosažitelné cíle a navrhnout funkční cestu k jejich dosažení.

Vůdčí schopnosti

Podpora, povzbuzování a motivace ostatních k dosažení společných cílů.

Týmovou práci

Spolupráce s ostatními na dosažení společného cíle.
1
Dovedností
1
Kroků
1 +
Škol

Od roku 2019 metodiku přizpůsobujeme českému prostředí a společně s učiteli vyvíjíme pro každý krok aktivity do hodin:

kde víme, že s metodikou pracují

Metodika Skills Builder je volně dostupná na metodickém portálu, není možbé evidovat všechny školy či jednotlivé pedagogy, kteří s metodikou pracují. Školy, se kterými jsme v kontaktu, najdete na mapě. Pracujete se Skills Builderem? Rádi Vám zašleme pozvánku na Skills Builder Inspiromaty a další akce na podporu zavádění metodiky – dejte nám o sobě vědět.

Dovednosti pro lepší komunikaci, sebeřízení, řešení problémů a spolupráci

Metodika Skills Builder poskytuje pedagogům krokový návod, jak rozvíjet základní dovednosti u dětí, aby uspěly ve škole i v životě.

Co říkají Pedagogové

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací