Skills Builder

Jak Skills Builder funguje

Metodika Skills Builder poskytuje základní přehled, co by měli žáci v daných dovednostech zvládnout, a nabízí způsoby, jak dovednosti rozvíjet.

Každá dovednost rozdělená do 16 kroků

Jednotlivé dovednosti jsou rozděleny do 16 kroků. Pro každý krok je definován cíl, co by žáci měli při jeho zvládnutí umět, a jsou popsány dílčí znalosti a strategie, jak cíle dosáhnout a danou dovednost tak postupně rozvíjet. 

Tyto dílčí části jsou strukturovány tak, aby je pedagogové mohli snadno použít ve třídě.‍ Postupujeme vždy od jednoduššího ke složitějšímu, každý následující krok předpokládá zvládnutí kroku předchozího.

Schopnost naslouchat
Začátečník

Krok 0

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Středně pokročilý

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Pokročilý

Krok 7

Krok 8

Krok 9

Krok 10

Expert

Krok 11

Krok 12

Krok 13

Krok 14

Krok 15

postup práce s metodikou Skills Builder

1.

Zmapování úrovně

Klíčem k efektivní výuce dovedností je výběr jedné z dovedností a nasazení laťky na správnou úroveň – krok.
2.

Zacílení na konkrétní krok

Po zjištění, v jaké fázi osvojování dané dovednosti se žáci nachází, pedagog vybírá konkrétní krok.
3.

Sledování pokroku

Pedagog reflektuje pokrok u žáků, sleduje zda a jak žáci kroku porozuměli a zda jsou si v něm dostatečně jistí.

Výhody metodiky Skills Builder

Je ucelená a strukturovaná

Provází všemi úrovněmi – od začátečníků až po mistry.

Je návodná

Přináší zcela konkrétní aktivity a postupy pro rozvoj 8 základních dovedností.

Je inkluzivní

Je určena pro všechny žáky a nabízí strategie pro rozvoj i těch dovedností, pro které nemají vrozený talent.

Pomáhá učitelům ve všech fázích

S plánováním výuky, poskytováním zpětné vazby, nastavením systému odměn a ukotvením terminologie do každodenní praxe.
Skills_Builder_rozvoj_klicovych_kompetenci
Skills_Builder_rozviji_kreativitu

16 kroků k mistrovství se Skills Builderem

Stáhněte si Vzdělávací plán a zásady výuky s popisem všech dovedností a kroků.

16stránkové PDF je zdarma, přístupné po zadání e-mailu.

Skills Builder materiály a pomůcky

Kromě samotného know-how metodika obsahuje také sadu podpůrných materiálů, které pedagogům pomáhají s motivací a reflexí žáků a sledováním pokroku.

Metodické materiály a pomůcky

Průvodce pro učitele – návody k rozvoji dovedností

Plakáty s kroky dovedností

Certifikáty dovedností

Žákovské záznamníky

Samolepky

Plakáty dovedností

Záznamník pokroku

„Díky metodice Skills Builder jsme začali s kolegyní v rámci výuky ve třídách na prvním stupni používat místo slova POSLOUCHEJ slovo NASLOUCHEJ. Změna jednoho slova působila jako mávnutí kouzelného proutku.“

Skills Builder jako pomocník ŠVP

Metodika nabízí propracovaný postup pro rozvoj měkkých dovedností žáků základních škol. Pomáhá také se slovním hodnocením. Skills Builder mohou učitelé snadno zakomponovat do ŠVP. 

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací