konference 2023

Schola Empirica pořádá konferenci pod záštitou MŠMT

ROSTEME SPOLEČNĚ

Osvědčené metodiky
pro rozvoj socioemočních dovedností ve škole

Cílené zlepšování sociálních
a emočních dovedností prokazatelně přináší nejen větší duševní pohodu a lepší akademické výsledky, ale zároveň preventivně působí proti šikaně.

Komplexní metodiky Dobrý začátek, Skills Builder a KiVa, které na základě osvědčených přístupů ze zahraniční přináší SCHOLA EMPIRICA a v Česku aplikují stovky škol, rozvíjí jak děti, tak učitele.

Na konferenci se dozvíte, jak můžete efektivně růst společně
i ve vaší škole.

2. listopadu 2023, Praha

09:30–09:55
Registrace

10:00–10:10
Zahájení konference
Velvyslanec Finska J.E. p. Pasi Olavi Tuominen
Zástupkyně velvyslance Velké Británie Kate Davenport

10:10–10:25
Rozvoj socioemočních dovedností
od útlého věku se vyplatí

Proč je důležité rozvíjet sociální a emoční dovednosti malých dětí i jejich rodičů.

Prof. Judy Hutchings, Velká Británie
ředitelka Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci CEBEI, Bangor University, Velká Británie

(bude tlumočeno)

10:25–10:40
Jak Dobrý začátek pomáhá dětem, učitelům i rodičům

S rozvojem kompetencí vyučujících se mění chování dětí i rodičů.

Egle Havrdová, MA, Ph.D.
ředitelka Schola Empirica z.s.

10:40–10:50
Skills Builder (nejen) pro základní školy

Jaká potřeba vedla ke vzniku metodiky Skills Builder a kde se úspěšně používá.

Tom Ravenscroft, BA
zakladatel metodiky Skills Builder, Velká Británie

(bude tlumočeno)

10:50–11:05
Učíme učitele nad výukou přemýšlet jinak

Se Skills Builderem se krok za krokem rozvíjí žáci i pedagogové.

Mgr. Romana Šloufová
projektová manažerka a metodička Skills Builder

11:05–11:20
Jak ve škole vytvářet bezkonfliktní prostředí

KiVa je program, do kterého je zapojena celá škola. Každé dítě i vyučující jsou aktivní součástí programu.

Prof. Christine Salmivalli, Ph.D.
autorka KiVa programu, University of Turku, Finsko

(bude tlumočeno)

11:20–11:35
Rozvoj sociálních dovedností žáků pomáhá předcházet šikaně

Zvyšováním důvěry dětí ve vlastní schopnosti se proměňuje klima ve třídě i v celé škole.

Mgr. Monika Kotrbová
metodička a koordinátorka programu KiVa

11:35–12:00
Přestávka

12:00–13:00 Panelová diskuze
Jak rozvoj sociálních a emočních dovedností ovlivňuje wellbeing na školách?

Panelisté

Doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Spoluzakladatelka a členka vedení školy ZŠ Poznávání;  ředitelka DYS-centra® Praha z. ú.

Mgr. Petra Ristić
Učitelka a zástupkyně ředitelky ve Fakultní mateřské škole SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě UK a vyučující na katedře preprimární a primární pedagogiky PedF UK

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.
Vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora, ČŠI

Egle Havrdová, MA, Ph.D.
ředitelka Schola Empirica z.s.

PhDr. Václav Mertin
dětský psycholog

Mgr. Petr Jíša
ředitel ZŠ Vorlina, Vlašim

Záznam panelové diskuze

13:00–14:00
Oběd

14:00–14:50
Workshopy

KiVa (OBSAZENO)

Budování a posilování vztahů a osobních hodnot je součástí prevence šikany

Seznámíme vás s metodikou programu KiVa a vyzkoušíte si výběr aktivit, se kterými pracují učitelé s žáky během preventivních KiVa lekcí.

Skills Builder (OBSAZENO)

Za úspěch z 85 % vděčíme měkkým dovednostem. Jak (se) je (na)učit? 

Ukážeme vám, jak metodika Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, jak a v čem pedagogům pomáhá a jak naplno využít metodický portál Skills Builder. Doporučíme vám, jak s metodikou začít.

Dobrý začátek (OBSAZENO)

Pomocí pozitivní a efektivní komunikace tvoříme bezpečné a přátelské prostředí

Zaměříme se na strategie, jež vedou jak k celkovému ulehčení a zjednodušení práce ve třídě a posílení pozitivního třídního klimatu, tak ke zkvalitnění komunikace s rodiči. Vyzkoušíte si, jak v komunikaci s dětmi používat popisný jazyk, jak udílet pokyny a jak poskytnout efektivní zpětnou vazbu.

14:50–15:00
Přestávka

15:00–15:50
Workshopy

KiVa

Budování a posilování vztahů a osobních hodnot je součástí prevence šikany

Seznámíme vás s metodikou programu KiVa a vyzkoušíte si výběr aktivit, se kterými pracují učitelé s žáky během preventivních KiVa lekcí.

Skills Builder (OBSAZENO)

Za úspěch z 85 % vděčíme měkkým dovednostem. Jak (se) je (na)učit? 

Ukážeme vám, jak metodika Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, jak a v čem pedagogům pomáhá a jak naplno využít metodický portál Skills Builder. Doporučíme vám, jak s metodikou začít.

KNOWLO

Je vaše škola učící se organizací? Staňte se SMART organizací!

Představíme vám inovativní metodický rámec a nástroje pro tzv. SMART učící se organizace, které umožňují měřit silné stránky jednotlivce i organizace, nabízí cesty jak na sobě pracovat a překonávat omezení, a v neposlední řadě slouží jako platforma pro sdílení dobré praxe a vzájemné propojení. Postupy vznikají v mezinárodním projektu KNOWLO (Promoting Knowledge-sharing culture in Learning Organisations).

Dobrý začátek

Pomocí pozitivní a efektivní komunikace tvoříme bezpečné a přátelské prostředí

Zaměříme se na strategie, jež vedou jak k celkovému ulehčení a zjednodušení práce ve třídě a posílení pozitivního třídního klimatu, tak ke zkvalitnění komunikace s rodiči. Vyzkoušíte si, jak v komunikaci s dětmi používat popisný jazyk, jak udílet pokyny a jak poskytnout efektivní zpětnou vazbu.

kdy

2. listopadu 2023

Konference se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí a šikaně ve škole včetně kyberšikany, který UNESCO vyhlašuje na první čtvrtek v listopadu.

kDE

Vila Grébovka

Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

Registrace

Účastníci si hradí pouze příspěvek za občerstvení 350 Kč, resp. 450 Kč, pokud chcete zároveň podpořit naše úsilí v šíření metodik pro rozvoj měkkých dovedností.

Kapacita konference byla naplněna,
děkujeme za pochopení.