Dobrý začátek

Přehrát video

Spokojené děti, zvládnuté emoce a soužití bez konfliktů

Metodika Dobrý začátek pomáhá učitelům pomocí konkrétních postupů a nástrojů zprostředkovat dětem dobré návyky a postoje do života, vypořádat se s odlišnostmi, rozdílnými návyky a vzorci chování, které si děti přinášejí z rodinného prostředí.

Cíle metodiky

Dobrý začátek® u dětí rozvíjí

Sebeovládání

Učí děti krokům jak rozpoznat a ovládat negativní emoce, jakými jsou zloba, vztek či smutek.

Sebeuvědomování

Učí děti všímat si svých reakcí a nálad, mluvit o tom, jak to ovlivňuje ostatní děti i dospělé.

Řešení problémů

Učí děti mluvit a pochopit důvody i důsledky problémových situací, poskytuje návod k hledání řešení.

Sociální vědomí

Učí děti empatii a přátelskému chování, všímat si ostatních kolem sebe a nabídnout pomoc.

Schopnost navazovat vztahy

Učí děti navazovat nové kontakty a přátelství, předcházet konfliktům i osamocení.

Odpovědné rozhodování

Učí děti vědomě si stanovit a dodržovat pravidla, pomocí názorného předvádění a nacvičování vede k pochopení, proč jsou pravidla důležitá.
50 +
Mateřských škol
50 +
Pedagogů
1
Center podpory

S metodikou Dobrý začátek® jsme už pracovali ve více jak 300 školách a dosud jsme vyškolili přes 800 pedagogů z celé ČR.

Spokojené děti, zvládnuté emoce a soužití bez konfliktů

Metodika Dobrý začátek® nabízí nové cesty pozitivního působení na dětskou osobnost. Pedagogům dává do rukou nástroje pro rychlejší a snazší rozvoj sociálních a emočních dovedností dětí.

Co říkají Pedagogové

Z Ameriky přes Wales do Česka

Dobrý začátek® vychází z americké metodiky The Incredible Years® a je také inspirován britským programem Amser Caleb – Čas Medvěda Caleba.

...

„Pokud dětem nepředáme dovednosti vedoucí ke školní zralosti, jak se umět ovládat, navazovat kontakty s ostatními dětmi či dodržovat pravidla, pak nejsou připraveny na školní docházku a nebudou schopné využít získaných znalostí.“

Prof. Judy Hutchings, CEBEI, Bangor University

Ocenění EDUína 2019

V roce 2019 jsme za metodiku Dobrý začátek® obdrželi ocenění EDUína v kategorii Cena veřejnosti.

eduina1

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací