Dobrý začátek

Publikace a materiály

Metodické publikace, pomůcky do výuky i hry s tématikou Dobrý začátek®.

Soubory ke stažení

Články

Z výsledků kvantitativního měření vyplývá, že negativní projevy chování dětí ́(problémové chování, negativní emocionální symptomy, hyperaktivita, konflikty s vrstevníky) ve školkách, kde učitelky využívají metodiku Dobrý začátek, klesají v čase významně rychleji než u ostatních. Pozitivní oblast prosociálního chování pak roste rychleji.

Příručka pro rodiče

Stáhněte si ukázku Příručky pro rodiče

Ukázka je zdarma přístupná po zadání emailu.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací