Zveme Vás na vzdělávací akce v rámci Týdne pro wellbeing ve škole, 13. – 20. února 2024

Program proti šikaně KiVa

Kiva

KiVa je finský vědecky ověřený celoškolní program prevence a intervence šikany pro základní školy, který pomáhá více než tisíci školám po celém světě bojovat se šikanou. Za jeho účinností stojí unikátní kombinace prevence, řešení případů šikany a práce s výsledky z pravidelných měření. Na webináři se dozvíte, v čem přesně program spočívá, jak ovlivňuje žáky i učitele, co obnášelo ho do České republiky přenést a jak se daří českým KiVa školám.

Podpora wellbeingu na ZŠ metodikou Skills Builder

Skills Builder

Dozvíte se, jak metodika Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, jak přispívá k wellbeingu žáků a několik doporučení, jak s metodikou začít. Ukážeme Vám, jak využít metodický portál Skills Builder na maximum.

Měření wellbeingu na školách

Evaluace

Podle čeho vlastně zjistíme, že na tom žáci s wellbeingem nejsou dobře? Jak poznáme, že se nám ho podařilo zlepšit naší intervencí a že za vším nestojí jen přirozené kolísání? A co to v praxi znamená, když mluvíme o tom, že wellbeing „měříme“? Je to u něčeho tak zdánlivě abstraktního a nehmatatelného vůbec možné? V krátkém příspěvku se s využitím poznatků psychometrie a našich zkušeností zaměříme na důležitost spolehlivého měření wellbeingu a na různá úskalí s tím spojená.

Podpora wellbeingu v MŠ metodikou Dobrý začátek

Dobrý začátek

Na workshopu Vám představíme, jak Dobrý začátek rozvíjí socioemoční dovednosti dětí a jaké jsou jeho hlavní zásady. Dozvíte se, s čím vším pedagogům pomáhá, a jak můžete využít metodiku ve vaší školce. Zaměříme se na proaktivní strategie, jež vedou k celkovému ulehčení a zjednodušení práce ve třídě. Dozvíte se např. jak nastavit pravidla ve třídě, jak zapojit do komunikace s dětmi popisný jazyk nebo jak udílet pokyny. Seznámíme vás s technikami, jež podporují vytváření pozitivních vztahů, podporují přátelské chování, a díky kterým lze předcházet potížím v chování dětí. Uslyšíte zkušenosti učitelek, které již několik let pracují s dětmi podle principů metodiky Dobrý začátek.

Vzdělávací cyklus pro rozvoj rodičovských dovedností​

Rodičovské dovednosti

Představíme vám skupinový program vedený metodiky Scholy Empirica pro mateřské školy a mateřská centra, jež představuje inovativní a prakticky zaměřený přístup k podpoře rodičů v jejich roli a ve vztahu k dětem. Program je strukturován do série praktických dílen, během kterých se rodiče nejen seznamují s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie a pedagogiky, ale také získávají konkrétní nástroje a techniky, jak efektivně budovat pevný a láskyplný vztah s dětmi a jak předcházet nebo řešit běžné problémy v chování. Jeho cílem je posílit rodičovské dovednosti, podpořit vytváření pevných a harmonických rodinných vztahů a přispět k pozitivnímu vývoji dětí.