Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavazujeme se ho chránit. Tyto zásady vysvětlují, jak budeme s vašimi osobními údaji nakládat.

B. Zdroje

Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony od společnosti SEQ Legal (seqlegal.com).
a upraven společností Schola Empirica (www.scholaempirica.org).

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, uchovávány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 • informace o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek, včetně zdroje odkazu, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest na webových stránkách;
 • informace, jako je vaše e-mailová adresa, které zadáte při registraci na našich webových stránkách;
 • informace, které zadáte při vytváření profilu na našich webových stránkách – například vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav vztahu, zájmy a koníčky, údaje o vzdělání a zaměstnání;
 • informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které zadáváte za účelem nastavení odběru našich e-mailů a/nebo zpravodajů;
 • informace, které zadáte při používání služeb na našich webových stránkách;
 • informace, které jsou generovány při používání našich webových stránek, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte;
 • informace týkající se všeho, co zakoupíte, služeb, které využíváte, nebo transakcí, které provedete prostřednictvím našich webových stránek, což zahrnuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a údaje o kreditní kartě;
 • informace, které zveřejníte na našich webových stránkách s úmyslem zveřejnit je na internetu, což zahrnuje vaše uživatelské jméno, profilové obrázky a obsah vašich příspěvků;
 • informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek, včetně obsahu komunikace a metadat;
 • jakékoli další osobní údaje, které nám zašlete.

Předtím, než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se sdělením i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Používání vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům:

 • správu našich webových stránek a podnikání;
 • přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám;
 • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 • zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 • zasílání výpisů, faktur a upomínek k platbě a vybírání plateb od vás;
 • zasílání nemarketingových obchodních sdělení;
 • zasílání e-mailových oznámení, která jste si výslovně vyžádali;
 • zasílání našeho e-mailového zpravodaje, pokud jste si jej vyžádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud již zpravodaj nepožadujete);
 • zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud již marketingová sdělení nebudete vyžadovat);
 • poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však nebudou moci na základě těchto informací identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 • vyřizování dotazů a stížností, které jste vznesli nebo které se týkají našich webových stránek;
 • zajištění bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 • ověřování dodržování podmínek používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím služby soukromých zpráv na našich webových stránkách) a
 • další použití.

Pokud poskytnete osobní údaje ke zveřejnění na našich webových stránkách, budeme tyto údaje zveřejňovat a jinak používat v souladu s licencí, kterou nám udělíte.

Nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich informací na našich webových stránkách a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem jejího přímého marketingu nebo přímého marketingu jakékoli jiné třetí strany.

E. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli z našich zaměstnanců, vedoucích pracovníků, pojistitelů, odborných poradců, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 • v rozsahu, který nám ukládá zákon;
 • v souvislosti s probíhajícími nebo budoucími soudními řízeními;
 • za účelem zjištění, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným osobám za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika);
 • kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakéhokoli podniku nebo majetku, který prodáváme (nebo o jehož prodeji uvažujeme), a
 • jakékoli osobě, o níž se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zpřístupnění těchto osobních údajů, pokud by podle našeho rozumného názoru takový soud nebo orgán mohl s přiměřenou pravděpodobností nařídit zpřístupnění těchto osobních údajů.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám.

F. Mezinárodní předávání údajů

Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a předávány mezi jakoukoli zemí, ve které působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo které poskytnete ke zveřejnění na našich webových stránkách, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací jinými osobami.
Výslovně souhlasíte s předáváním osobních údajů popsaným v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

V tomto oddíle G jsou uvedeny naše zásady a postupy uchovávání údajů, které mají pomoci zajistit, abychom plnili naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel nebo tyto účely nezbytné.

Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu G budeme uchovávat dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

 • v rozsahu, v jakém nám to ukládá zákon;
 • pokud se domníváme, že tyto dokumenty mohou být relevantní pro probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 • za účelem zjištění, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným osobám za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budeme uchovávat na našich zabezpečených (heslem a firewallem chráněných) serverech.
Všechny elektronické finanční transakce zadávané prostřednictvím našich webových stránek budou chráněny šifrovací technologií.
Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nezabezpečený a my nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.
Jste zodpovědní za

to, že heslo, které používáte pro přístup na naše webové stránky, bude důvěrné; nebudeme vás o heslo žádat (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na naše webové stránky).

I. Změny

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli občas kontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám těchto zásad. O změnách těchto zásad vás můžeme informovat e-mailem nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich webových stránkách.

J. Vaše práva

Osobní údaje, které si vyžádáte, můžeme zadržet v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nám kdykoli dát pokyn, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nemáme kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran a nejsme za ně zodpovědní.

L. Aktualizace informací

Pokud je třeba opravit nebo aktualizovat osobní údaje, které o vás uchováváme, dejte nám prosím vědět.

Osnova

Obchodní podmínky pro školení, placené přednášky a vzdělávací akce (dále jen jako akce)

A. Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednateli či účastníky vzdělávacích akcí a organizací Schola Empirica jako jejich pořadatelem.

Základní údaje o společnosti:

SCHOLA EMPIRICA z.s., sídlem Blanická 25, 120 00 Praha 2,
IČ: 266 45 726. Nejsme plátci DPH.

B. Platební podmínky

 • Přihláška na akci Vám bude po jejím zaevidování potvrzena e-mailem. Na akci budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Akce se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity akce nebo nedostatečného počtu přihlášených Vám nabídneme náhradní termín, příp. zrušení přihlášky. Odeslání přihlášky představuje závaznou objednávku a zavazuje Vás k jejímu zaplacení.
 • Po přihlášení Vám bude zaslána faktura, jejíž splatnost je 14 dní.
 • Splatnost faktury může být ze strany organizace Schola Empirica zkrácena v případě, že rozdíl v počtu dnů mezi datem odeslání objednávky a termínem akce je menší oproti standardní stanovené splatnosti faktur v předchozím bodu.
 • Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na faktuře.
 • Vstup na akci Vám bude umožněn pouze po úhradě ceny akce. Platby v hotovosti v místě konání akce jsou možné pouze po předchozí domluvě.
 • Cena akce zahrnuje občerstvení během akce a materiály v rozsahu, jak je uvedeno v detailu akce.

C. Zrušení účasti na akci ze strany účastníka

 • Přihláška na akci je závazná. 
 • Pokud se účastník nedostaví na akcii, uhrazený poplatek se nevrací.
 • Pokud se účastník nemůže akce zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme i v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.
 • Pokud přihlášený svou účast na akci zruší, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu info@scholaempirica.org. Poté vrací Schola Empirica účastnický poplatek nebo jeho poměrnou část takto:

Zrušení účasti

Výše vrácené částky 

21 a více dní před konáním akce

100 %

11–20 dní před konáním akce

50 %

10 a méně dní před konáním akce 

0 %

Rozhodující je den zaslání e-mailu o zrušení účasti.

Administrativní poplatek za storno akce ze strany účastníka činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné (nebo jeho poměrná část).

D. Zrušení účasti na akci ze strany Scholy Empirica

 • V případě překročení kapacity akce nebo nedostatečného počtu přihlášených Vám nabídneme náhradní termín, příp. zrušení přihlášky. 
 • Vyhrazujeme si právo na případnou změnu lektora, místa konání, obsahu a formy akce (změna z prezenční na online formu) či na zrušení akce. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu

Dojde-li ke zrušení akce ze strany Schola Empirica (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

 1. účastník může navštívit akci v náhradním termínu, který stanoví Schola Empirica, nebo
 2. účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byla akce uhrazena, nebo
 3. poplatek je možné využít na jinou volnou akci dle dohody s účastníkem.

E. Další ujednání

 • Účastník akce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Schola Empirica může v průběhu akce pořizovat celkový či částečný zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat a dále je využívat. Při zahájení akce bude účastník informován, zda bude záznam pořizován, a bude mu umožněno odmítnout zveřejnění těch částí záznamu, na kterých by byl zachycen.
 • Obsah školení podléhá autorskoprávní ochraně.
 • Účastník není oprávněn poskytnutý obsah školení či jiné záznamy jakkoli dále sdílet, rozmnožovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám.

F. Novinky ze světa rozvoje socioemočních dovedností

 • Součástí vzdělávací akce je také informační služba o novinkách k rozvoji měkkých, resp. socioemočních dovedností dětí, žáků a rodičů. Služba není podmínkou účasti na akci a je možné ji v patičce e-mailu odhlásit. Zároveň je možné tuto službu dále využívat i po absolvování objednané akce.

Vaše otázky, postřehy a připomínky můžete zaslat na naši e-mailovou adresu: info@scholaempirica.org.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. 8. 2022.

Osnova