konference 2023

ROSTEME SPOLEČNĚ

Osvědčené metodiky pro rozvoj socioemočních dovedností ve škole

Cílené zlepšování sociálních a emočních dovedností prokazatelně přináší nejen větší duševní pohodu a lepší akademické výsledky, ale zároveň preventivně působí proti šikaně.

Komplexní metodiky Dobrý začátek, Skills Builder a KiVa, které na základě osvědčených přístupů ze zahraniční přináší SCHOLA EMPIRICA a v Česku aplikují stovky škol, rozvíjí jak děti, tak učitele.

Na konferenci se dozvíte, jak můžete efektivně růst společně i ve vaší škole.

Od roku 2019 zavádí Schola Empirica na českých školách propracovaný a ověřený finský program KiVa proti šikaně. Program dětem a vyučujícím poskytuje nástroje a učí je dovednosti, jak šikanu eliminovat hned v zárodku.

Vedení škol a odborné veřejnosti nabízíme prostor k získání nových informací o možnostech řešení šikany a ke společné diskuzi o systémové podpoře učitelů. Na konferenci budeme prezentovat dosavadní výsledky pilotní fáze zavádění finského programu KiVa proti šikaně v ČR.

Program

2. listopadu, Vila Grébovka, Praha

09:00–09:30 Registrace

09:30–10:00 Zahájení

Egle Havrdová, MA, Ph.D., ředitelka Schola Empirica z.s.
J.E. p. Pasi Olavi Tuominen, velvyslanec Finska
Prof. Christina Salmivalli, autorka KiVa programu, University of Turku

10:00–10:20 Jak program KiVa funguje

Mgr. Monika Kotrbová, koordinátorka a metodička programu
Bc. Veronika Švomová, metodička

10:20–10:30 Proč dělat evaluace programů proti šikaně

Mgr. Adam Klocek, evaluátor programu

10:30–11:00 Co na školách změnila KiVa po prvním roce

Mgr. Adam Klocek, evaluátor programu
Mgr. Marek Pour, evaluátor

11:00–11:30 Přestávka s občerstvením

11:30–12:00 Zkušenosti pilotních škol: Jak se KiVa stává součástí chodu školy

Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková, koordinátorka pilotní školy ZŠ Nad Přehradou,
Mgr. Iveta Hrůzová, koordinátorka pilotní školy ZŠ a MŠ Nečín

12:00–13:00 Panelová diskuze: (Ne)víme, jak předcházet šikaně na ZŠ?

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D., vědecká pracovnice PsÚ AV ČR
Mgr. Jan Klusáček, odborný pracovník Oddělení rovného přístupu ke vzdělávání, MŠMT
Egle Havrdová, MA, Ph.D., ředitelka Schola Empirica z.s.
Mgr. Jolana Vaněčková, ředitelka pilotní školy ZŠ a MŠ Nečín
Mgr. Šárka Oplatková Pokorná, psycholožka ve Středisku výchovné péče Help Me
David Špunar, Nenech to být

kdy

2. listopadu 2023

Konference se konala u příležitosti Mezinárodního dne dne proti násilí a šikaně ve škole včetně kyberšikany, který UNESCO vyhlašuje na první čtvrtek v listopadu.

kDE

Vila Grébovka

Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

Přidejte se k více než 100 českých skol, které jsme již použivají naše metodiky.