Schola Empirica

Šíříme ověřené postupy ve vzdělávání

Jsme vzdělávací a výzkumná organizace. Vzděláváme učitele, sociální pracovníky a rodiče, aby mohli dětem poskytnout co nejlepší péči a naplno rozvinout jejich potenciál. Vycházíme přitom ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod, které upravujeme pro podmínky ČR, společně s partnery je testujeme v praxi, vyhodnocujeme jejich dopad v českém prostředí a osvědčené postupy pak šíříme dál.

Naše poslání

Měníme vzdělávání tak, aby děti obstály ve škole a v životě. Vzdělávání u nás se málo soustředí na rozvoj důležitých měkkých dovedností. To chceme změnit. Prostřednictvím vědecky ověřených metodik pomáháme vzdělavatelům rozvíjet sociální a emoční dovednosti dětí tak, aby ve škole i v životě obstály a mohly plně rozvinout své talenty i svou osobnost.

Naše strategie

Vycházíme ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod (evidence-based, evidence-informed), které upravujeme pro podmínky v ČR, společně s partnery je ověřujeme v praxi a vyhodnocujeme jejich dopad v českém prostředí (evaluujeme). Implementované přístupy a metody dále zlepšujeme na základě praktických zkušeností z pilotních implementací a výsledků evaluací. Praxí a výzkumem prověřené metody ve spolupráci s partnery dále šíříme v Česku (scaling).

Co děláme

Přivážíme ze světa metodiky

Do Česka přivážíme vědecky ověřené metodiky pro rozvoj měkkých dovedností.

Adaptujeme je pro Česko

Metodiky pilotujeme na českých školách a školkách a ve spolupráci s učiteli je přizpůsobujeme českému prostředí.

Měříme dopad

Provádíme kvalitativní a kvantitativní výzkum, rešerše a konzultace výzkumného designu. Realizujeme základní výzkum a experimentální vývoj.

Šíříme, co funguje

Výsledné postupy, které se osvědčily, šíříme dál formou výuky, vzděláváním a odbornými publikacemi.

Organizujeme Prague Summer Schools

Pro mladé lidi z celého světa organizujeme letní setkávání nad aktuálními tématy. Interaktivní přednášky a diskuze Prague Summer Schools jsou vedené mezinárodními experty.

Učíme (se)

S evropskými vzdělávacími partnery sdílíme příklady dobré praxe s cílem vytvořit nové, inovativní výstupy – v projektech Erasmus+ se učíme navzájem.

Proč vymýšlet znovu kolo?

Je hodně dobré vůle zlepšit vzdělávání u nás, ale ne všechno úsilí má žádoucí efekt a je napřeno správným směrem. Proto přivážíme ze světa ověřené metodiky, které prokazatelně děti rozvíjejí. Testujeme je, adaptujeme na naše podmínky a šíříme.

Náš tým

Egle Havrdová, MA, Ph.D.

Ředitelka
Více informací

Egle Havrdová

Egle Havrdová získala svůj doktorský titul v prosinci r. 2005 na Katedře veřejné a sociální politiky Univerzity Karlovy v Praze. Ve své doktorské práci se zabývala problematikou sociální intervence a provedla srovnání realizace intervenčních programů na místní úrovni v České republice a Litvě v letech 1994 – 2003. V letech 2002/2003 Egle působila jako národní koordinátor pro Science, Society and Mobility of EU Sixth Framework Program for Research and Technological Development v Litvě. Od r. 2004 Egle Havrdová koordinovala několik vzdělávacích projektů a celou řadu konferencí organizovaných Centrem pro veřejnou politiku.
havrdova@scholaempirica.org

Mgr. Anna Petrová Kubešová

HR podpora týmu, Metodička vzdělávání, projekt Dobrý začátek
Více informací

Anna Petrová Kubešová

Ve Schole se starám o zázemí a rozvoj zaměstnanců a podílím se metodicky na projektu Dobrý začátek. Oblast vzdělávání a lidských zdrojů mě provázela celý profesní život. Po studiu Pedagogické fakulty UK v Praze a studijní stáži v Londýně jsem působila ve Francii jako lingvistický asistent na malotřídní ZŠ. Poté jsem vedla tým lektorů angličtiny a působila jako HR konzultant. Přes 15 let se intenzivně věnuji neformálnímu vzdělávání dětí a rodinné mediaci. Volný čas trávím nejraději se svou rodinou v přírodě, cestováním, jógou a tvořivou dramatikou.
petrova@scholaempirica.org

Mgr. Romana Šloufová

Metodička sociálních inovací
Více informací

Romana Šloufová

Romana vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na FHS UK, kde po ukončení studií pracovala na mezinárodních výzkumech a lektorovala kurzy na téma sociální ekonomika. V současné době studuje na Katedře studií občanské společnosti FHS UK doktorské studium zaměřené na problematiku sociálního podnikání v České republice. Ve volném čase spolupracuje jako dobrovolnice s organizací HoSt – Home-Start Česká republika, která poskytuje pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací. Relaxuje ráda ve vodě jako instruktorka dětského plavání.
sloufova@scholaempirica.org

Mgr. Kateřina Michalová

Metodička vzdělávání
Více informací

Kateřina Michalová

Kateřina vystudovala bakalářský obor Humanitní studia na FHS UK a navazující magisterský program Pedagogika na FF UK. Během svého studia se věnovala otázce rozvoje učebních kompetencí žáků a otázce využití klíčových principů programu Instrumentálního obohacování v podmínkách školního učení. Současně pracovala jako učitelka na základní škole pro děti se specifickými poruchami učení v Praze. V roce 2009 přesídlila na několik let do švýcarského Curychu, kde nasbírala zkušenosti jako tutor a pomocný asistent pedagoga v mezinárodní škole. Později založila a vedla českou předškolní skupinu pro děti krajanů.
michalova@scholaempirica.org

Mgr. Martina Koutná

Koordinátorka projektu rodičovské dovednosti, evaluátorka
Více informací

Martina Koutná

Po studiu Sociologie a sociální politiky a Veřejné a sociální politiky na FSV UK se věnovala předvídaní kvalifikačních potřeb na trhu práce a analýzám souvislostí vzdělání, dovedností a úspěchu na trhu práce. Na toto téma také publikovala několik článků. Do Scholy Empiricy ji přivedla možnost podílet se na podpoře projektů zaměřených na předškolní vzdělávání a evidence-based přístupů ke vzdělávání. Ve Schole se věnuje metodice na podporu rodičovských dovedností. Volný čas nejraději tráví pohybem v přírodě, lezením po stěnách, tréninky s Amazonkami a badmintonem.
koutna@scholaempirica.org

Mgr. Monika Kotrbová

Koordinátorka projektu, metodička
Více informací

Monika Kotrbová

Monika je absolventkou magisterské sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Při svém studiu se zabývala primárně sociálními nerovnostmi se zaměřením na nerovný přístup ke vzdělávání. Ve Schole Empirica koordinuje program KiVa, který se věnuje prevenci a řešení šikany na základních školách, a spolupracuje na Erasmus+ projektu MediaParents, který se zaměřuje na mediální vzdělávání rodičů. Když nepracuje, tak si ráda čte, píše do šuplíku, chodí na koncerty a poučuje ostatní o tom, jak se správně připravuje káva.
kotrbova@scholaempirica.org

Mgr. Pavel Fiala

Metodik vzdělávání, projekt Skills Builder
Více informací

Pavel Fiala

Ve Schole Empirice se věnuji projektu Skills Builder, kterému věřím a fandím – proto do něj vkládám svou energii 🙂 Skills Builder je metodika, která pomáhá rozvíjet klíčové kompetence. Jsem učitel a vím, jak jsou soft skills důležité, jak se jim ve školách potřebujeme věnovat. Před příchodem do Scholy jsem učil ve Škole da Vinci a ještě předtím pracoval v Karlínské obchodní akademii. Před časem mě oslovil koučink, kterému se nyní intenzivně věnuji. Mám rád tenis, badminton, saunu a přírodu. A taky samozřejmě přítelkyni a naše dva kocoury 🙂
fiala@scholaempirica.org

Bc. Jan Netík

Analytik kvantitativních dat
Více informací

Jan Netík

Honza studuje pátý ročník psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také poslední dobou vede semináře z obecné psychologie. Ve Schole Empirice však místo lidí analyzuje data, v nichž rád objevuje nové souvislosti, které mohou pomoci nejen ve vzdělávací praxi. Baví ho učit se čemukoliv novému a propojovat zdánlivě nesouvisející obory, jako jsou psychologie, matematická statistika, programování nebo neurovědy, v kterých by chtěl pokračovat i v rámci doktorského studia. Ojedinělé volné chvíle vyplňuje hrou na elektrickou kytaru.
netik@scholaempirica.org

Kateřina Hudáčová

Evaluátorka
Více informací

Kateřina Hudáčová

Čtvrtým rokem studuji psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V psychologii se mimo jiné zajímám o psychometrii a analýzu dat, které se věnuji i ve Schole Empirica. Ve volném čase ráda chodím na výlety, hraji na příčnou flétnu a kreslím.
hudacova@scholaempirica.org

PhDr. Irena Zárubová

Metodička vzdělávání
Více informací

Irena Zárubová

Irena vystudovala obor Učitelství pro první stupeň se specializací na výuku anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci programu Erasmus část studia i následnou stáž strávila ve Finsku. Učila na státní i soukromé základní škole v ČR, nejvíce zkušeností získala na Evropské škole v Bruselu na prvním stupni české sekce, kde pracovala v letech 2009-2018. Praxi má také ve školení dospělých. Celoživotně se vzdělává a účastní školení zaměřených na pedagogiku a rodičovství. V organizaci Schola Empirica se jako metodička podílí především na implementaci mezinárodního projektu KiVa v ČR, ale spolupracuje i na dalších projektech v Inovacích pro pedagogiku.
zarubova@scholaempirica.org

Bc. Veronika Švomová

Metodička programu KiVa
Více informací

Veronika Švomová

Ve Schole Empirica pracuji jako metodička programu KiVa. Po studiu Pedagogiky jsem začala pracovat jako lektorka angličtiny pro děti v jazykové škole, nyní zde vedu lektorský tým. K tématu šikany mě přivedla práce pro Sdružení rodičů a pro lokální školskou komisi. Momentálně studuji na KTF UK obor Aplikovaná etika. Ve volném čase se věnuji rodině, mezi moje koníčky patří muzikoterapie a jezdectví.
svomova@scholaempirica.org

Mgr. Alexandr Strnad

Koordinátor projektu
Více informací

Alexandr Strnad

Ve Schole Empirice spolupracuji především na projektu Učíme se podnikavosti. Zároveň se jako metodik podílím na implementaci mezinárodního projektu KiVa v ČR. Mám vystudovanou pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor Matematika – Občanská nauka. V posledních letech jsem sbíral zkušenosti například jako ředitel malé soukromé školy či projektový manažer v oblasti vzdělávání. Ve volném čase velmi rád běhám, čtu, cestuji po celém světě a fotografuji.
strnad@scholaempirica.org

Mgr. Kateřina Šafářová

Evaluátorka projektů
Více informací

Kateřina Šafářová

Ve Schole Empirice se věnuji analýze dat a evaluaci projektů. Před příchodem do Scholy jsem se řadu let v Člověku v tísni zabývala výzkumem a podporou mediálního vzdělávání na základních a středních školách. Vedle práce ještě studuji na FSV UK Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologii. Volný čas trávím nejraději sportem v přírodě, zejména lezením a turistikou.
safarova@scholaempirica.org

Mgr. Adam Klocek

Evaluátor projektu
Více informací

Adam Klocek

Ve Schole Emirice se zabývám evaluací projektů, tvorbou teoretických přehledových prací, metodologií a analýzou dat. Mimo Scholu studuji PhD v klinické psychologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě, kde se zabývám zejména psychometrickými validizacemi terapeutických škál a síťovým modelováním mechanismů změny. Ve volném čase hraji na violoncello, píšu povídky nebo publikuji odborné články.
klocek@scholaempirica.org

Mgr. Marek Pour

Výzkumník a evaluátor
Více informací

Marek Pour

Vzděláním psycholog z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době doktorand na Masarykově Univerzitě. Pro Scholu Empiricu zpracovává evaluace projektů týkajících se žurnalistiky a vzdělávání. Kromě rozhovorů se zaměřuje zejména na metody kvalitativního výzkumu.
pour@scholaempirica.org

Paolo Mazzeo

Koordinátor Prague Summer School
Více informací

Paolo Mazzeo

Paolo vystudoval historii a dějiny umění v Itálii, kde se od roku 2015 podílel na organizaci a šíření aktivit v oblastech umění, historie a kultury. Spolupracoval s médii a kulturními organizacemi (např. muzei) jako grafický designer. Věnoval se výzkumu v oblasti psychologie umění a psychologie turismu, podílel se na vzdělávacích projektech ve spolupráci se školami. Vášeň pro slovanskou historii, umění a kulturu ho v roce 2019 přivedla do Prahy. Zde působí jako turistický průvodce a zkoumá možnosti smart tourismu. Spolupracuje s cestovními agenturami, vytváří nové trasy a prohlídky v Praze a školí další průvodce. Od roku 2022 působí jako koordinátor Prague Summer Schools.
mazzeo@scholaempirica.org

Bc. Kateřina Netíková, DiS.

Projektová manažerka
Více informací

Kateřina Netíková

20 let se věnuji řízení projektů, posledních 10 let mě přitahuje vzdělávání dětí i dospěláků. Od roku 2021 pomáhám Schole šířit metodiky pro rozvoj měkkých dovedností.
netikova@scholaempirica.org

Členství v odborných organizacích

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

Podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

Partnerské organizace

Farní charita Roudnice n. L.

Farní charita Roudnice n. Labem

Farní charita v Roudnici nad Labem začínala jako skupina dobrovolníků při sbírkách pro Armenii v roce 1988. Dnes Farní charita vykonává sociální služby v několika oblastech. Provozuje stacionář pro předškolní děti ze sociálně slabých, převážně romských rodin. Stará se o kapli v nemocnici, kde se každé pondělí konají mše. Nabízí ubytování a péči místním bezdomovcům. Ubytovává ženy s dětmi, které ztratily možnost bydlení a mnoho dalšího. Se Scholou Empirica spolupracuje na projektu Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči.
www.charitaroudnice.cz

Romano Jasnica

Romano Jasnica

Romano Jasnica je romské sdružení, které na území Trmic usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životě sociálně vyloučených obyvatel všech věkových kategorií, nejen z řad romské komunity. Za tímto účelem poskytuje sdružení především informace a všestrannou odbornou pomoc lidem v nouzi a nabízí širokou škálu sociálních služeb, vzdělávacích, volnočasových i kulturních aktivit. Občanské sdružení vzniklo v roce 1998 a je nestátní neziskovou organizací. Se Scholou Empiricou spolupracuje na projektu Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči.
www.romanojasnica.webnode.cz
SE_Onas_BANGOR_logo_FullColour

Center for Evidence Based Early Intervention

(CEBEI, Centrum pro empiricky ověřenou ranou intervenci), Bangor University, Wales
Více informací

Center for Evidence Based Early Intervention

Centrum pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) je výzkumné centrum, které úzce spolupracuje s charitativní organizací Children’s Early Intervention Trust (CEIT, Nadace pro ranou intervenci) za účelem hodnocení místních empiricky ověřených programů pro ranou intervenci a následný rozvoj těchto programů ve Walesu. CEBEI je součástí Bangorské univerzity ve Walesu, ale spolupracuje i s mnoha americkými akademiky (např. s Carolyn Webster-Strattonovou ze Seattlu, státu Washington, USA). CEBEI vede prof. Judy Hutchingsová, uznávaná odbornice v oblasti rané intervence. CEBEI se aktivně podílí na evaluaci a realizaci programů Incredible Years pro Wales.
www.centreforearlyinterventionwales.co.uk/

Zahraniční partneři Erasmus+

Centrum för flexibelt lärande (CFL), Hälsinglands utbildningsförbund (Švédsko) http://www.hufb.se

Tiny Signers (Velká Británie) http://www.tinysigners.co.uk

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Polsko) http://www.san.edu.pl

Skola dokoran – Wide Open School n. o. (Slovensko) http://www.skoladokoran.sk/

PIA, informacijski sistemi in storitve d.o.o. (Slovinsko), https://www.pia.si/

Asociación Mi Hijo y Yo (Španělsko) http://asociacionmihijoyyo.org

Svetovalnica za avtizem, specialno pedagoska diagnostika, svetovanje in izobrazevanje, Maja Skrubej Novak s.p. (Slovinsko) www.avtizem.net

PEDAGOSKI INSTITUT (Slovinsko) www.pei.se

Historie

2022

Šíříme metodiky Dobrý začátek, Skills Builder, pilotujeme program KiVa.

2021

Šíříme metodiky Dobrý začátek, Skills Builder, pilotujeme program KiVa.

2020

Spouštíme projekt Skills Builder.

2019

Spouštíme projekt KiVa.

2018

Vzniká Metodika Dobrý začátek pro rodiče.

2017

Realizujeme projekt inkluzivního předškolního vzdělávání v Ústeckém kraji, propojení sociálních pracovníků, učitelů a rodičů.

2016

Školíme metodiku Dobrý začátek pro učitelky MŠ.

2015

První projekty stáží učitelek MŠ v CEBEI, New Summer School on Behavioral Economics and Psychology.

2014

Přejmenovali jsme se na Schola Empirica.

2013

Organizujeme projekty zaměřené na podporu NEET mládeže (Youth not in Employment, Education or Training).

2012

Účastníme se Erasmus projektů (Grundtvig).

2011

Vznikají první zárodky metodiky podpory sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku, New Summer School on Development Cooperation.

2010

Probíhá školení učitelek MŠ s prof. Judy Hutchings.

2009

Připravujeme první projekty zaměřené na vzdělávání předškolních pedagogů.

2008

Pořádáme New Summer School on Education.

2007

Připravujeme projekty vzdělávání v Plzeňském a Středočeském kraji.

2006

Organizujeme New Summer School on Crime, Law and Psychology, projekty vzdělávání.

2005

Pokračujeme se Summer Schools on Lobbying in Brussels a realizujeme první projekt vzdělávání učitelů, neziskovek a sociálních pracovníků v Praze a ostatních regionech ČR.

2004

Pořádáme první letní školu Summer Schools on Lobbying in Brussels.

2003

Založili jsme Centrum pro veřejnou politiku.

Výroční zprávy

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací