MediaParents

Media Parents je iniciativa pro podporu mediální gramotnosti rodičů a pedagogů. Nabízí materiály, nástroje, vzdělávací programy a certifikaci pro efektivní práci s digitálními médii. E-learning a síť odborníků pomáhají sdílet znalosti, podporovat se navzájem a budovat mediálně gramotné děti. Cíl: vybavit rodiče dovednostmi pro zodpovědné vedení dětí v digitálním světě.

Společně posilujeme mediální gramotnost!

MediaParents - projekt Erasmus+ zaměřený na další vzdělávání rodičů a pedagogických pracovníků v oblasti mediální výchovy.

Cíle projektu MediaParents

V obecné rovině se projekt zaměřuje na tyto hlavní cíle:

Podpora Mediální Gramotnosti: Posílit mediální gramotnost rodičů a pedagogů pro bezpečný digitální svět.
Praktické Materiály a Nástroje: Nabídnout materiály a nástroje pro efektivní navigaci a využívání digitálních médií.
Vzdělávací Programy: Představit programy pro rozvoj znalostí a certifikaci mediálních konzultantů.
E-learningová Platforma: Umožnit online vzdělávání a výměnu zkušeností mezi rodiči.
Síť Certifikovaných Odborníků: Vytvořit komunitu odborníků podporujících vzájemnou výměnu informací.
Výchova Mediálně Gramotných Dětí: Vybavit rodiče znalostmi pro vedení dětí v digitálním světě a ochranu před jeho negativními vlivy.

Chcete vědět víc?

Veškeré informace naleznete na webu projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

Pokročila tréninková koncepce

Koncepce pokročilé odborné přípravy pro tematické e-learningové kurzy ve formě učebního plánu.

Materiály pro konzultanty

V praxi ověřené, tematicky zaměřené materiály pro pořádání rodičovských večerů.

E-learningová platforma

E-learningová platforma a online kurzy pro získání kvalifikace konzultanta MediaParents.

Databáze a mapa konzultantů

Dynamická mapa a databáze pro vyhledávání konzultantů MediaParents.

Systém online vyhodnocení

Metoda vyhodnocení absolvování kurzu online testem.

MEDIAPARENTS KURIKULUM

Mediálně-vzdělávací e-learningová platforma obsahuje celkem 17 tematických kurzů rozdělených do 3 věkových skupin: 2-6 let, 7-12 let a 13-18let. Program nabízí široký výběr kurzů, materiálů a informací.

Základní kurz

Tento kurz se věnuje obecným základům, organizaci rodičovského večera a základům mediálního vzělávání. Je považován za povinný kurz a za hlavní prerekvizitu pro MediaParent konzultanty.

2-6 let

Volitelné kurzy se věnují různým tématům mediálního vzdělávání s ohledem na věk dětí. 

Kurzy

 • Mediální návyky
 • Reklamy a malé děti
 • Postavy v médiích
 • Hry / tvůrčí práce s dětmi

7-12 let

Volitelné kurzy se věnují různým tématům mediálního vzdělávání s ohledem na věk dětí.

Kurzy

 • Mediální návyky
 • Reklamy a děti
 • Postavy v médiích / celebrity
 • Internet a velká data
 • Sociální sítě a online komunikace (instant messaging)
 • Hry / Tvůrčí práce s médii

13-18 let

Volitelné kurzy se věnují různým tématům mediálního vzdělávání s ohledem na věk dětí.

Kurzy

 • Mediální návyky
 • Reklamy a děti
 • Postavy v médiích / celebrity
 • Internet a velká data
 • Sociální sítě a online komunikace (instant messaging)
 • Hry / Tvůrčí práce s médii

o projektu

Název projektu:

KNOWLO: Promoting knowledge-sharing culture in Learning Organizations

Termín realizace:

1. 11. 2021 – 1. 1. 2024

Označení: 

KNOWLO: Promoting knowledge-sharing culture in Learning Organizations

Popis projektu: 

Projekt si klade za cíl řešit otázku, jak by měla vypadat učící se organizace 21. století a jak pomoci organizacím dosáhnout těchto hodnot. Hlavní důraz se přitom klade na podporu procesu učení a sdílení/propojení mezi jednotlivými organizacemi a lidmi. Výstupem projektu bude nová metodika pro tzv. SMART učící se organizaci.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Podpora začlenění nově příchozích žáků ZŠ do třídního kolektivu pomocí metodiky Skills Builder

Termín realizace:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Označení: 

Popis projektu: 

Projekt se zaměřuje na metodickou podporu pedagogů při začleňování nově příchozích ukrajinských žáků ZŠ do třídního kolektivu. Pedagogům poskytuje ověřené a ucelené nástroje metodiky Skills Builder, metodickou podpora při jejím zavádění do výuky a rozvoji měkkých dovedností žáků.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Termín realizace:

1. 5. 2020 – 30. 4. 2022

Označení: 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464

Popis projektu: 

Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu podpory – odborně moderovaných rodičovských skupin, opírající se o v zahraničí ověřenou metodiku „Celoživotní program zdravého rodičovství pro malé děti“. Projekt cílí na rozvoj odborných znalostí sociálních pracovníků v oblasti posilování rodičovských dovedností, rodičům poskytne intenzivní podporu v rozvoji rodičovských kompetencí.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností

Termín realizace:

1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Označení: 

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007240

Popis projektu: 

Cílem projektu je inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností, která cílí na sociální a terénní pracovníky, kteří v rámci svých služeb dochází do rodin, a dává jim k dispozici ověřený nástroj, jak u rodičů podporovat rodičovské dovednosti – pouze na základě pozitivní zpětné vazby (tzv. dovednost serve-return). Inovace navazuje na stávající model terénních služeb, ale inovačně působí na charakter, tedy na způsob i obsah intervencí.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Termín realizace:

1. 11. 2020 – 31. 12. 2022

Označení: 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Popis projektu: 

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. Program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu. Metodika je založena na komplexním přístupu se širokou škálou nástrojů – zaměřuje se na učitele, žáky i rodiče a obsahuje rozmanité aktivity po celý školní rok.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Diversity+: budování nástrojů pro inkluzivní předškolní vzdělávání a péči

Termín realizace:

1. 9.2020 – 31. 8.2023

Označení: 

Popis projektu: 

Projekt Diversity + chce zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a péče a podpořit profesní rozvoj učitelů a asistentů, což jim umožní více se soustředit na integraci, podporování rovnosti, sociální začlenění a podporu vzájemné empatie a tolerance.

Loga, sponzoři: 

projekt MediaParents vzniká ve spolupráci těchto organizací