Schola Empirica

Pro média

Tiskové zprávy

Jsme vzdělávací a výzkumná organizace. Vzděláváme učitele, sociální pracovníky a rodiče, aby mohli dětem poskytnout co nejlepší péči a naplno rozvinout jejich potenciál. Vycházíme přitom ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod, které upravujeme pro podmínky ČR, společně s partnery je testujeme v praxi, vyhodnocujeme jejich dopad v českém prostředí a osvědčené postupy pak šíříme dál.

Schola Empirica v médiích

Napsali o nás

V poslední době se o Schole Empirica několikrát psalo v médiích v souvislosti (nejen) s online výukou. Zde…

Číst více

Kontakt pro média

TOPIC PR
Adéla Lelková
tel: +420 725 814 823
alelkova@topicpr.cz

https://www.topicpr.cz/

Press kit

Informace a zdroje poskytované v press kitu jsou určeny pouze pro nekomerční, mediální a výzkumné účely. Press kit obsahuje přehled o společnosti, snímky, které jsou majetkem společnosti SCHOLA EMPIRICA, a její logo.

Komunikaci s médii zajišťuje agentura TOPIC PR. S ostatními dotazy se prosím obraťte na info@scholaempirica.org.

SCHOLA EMPIRICA PRESS KIT

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací