Již po prvním roce programu KiVa pozorujeme v zapojených školách nižší výskyt šikany než ve školách s běžným preventivním programem

You are here:

Na 24 českých školách, které se díky neziskové organizaci Schola Empirica zapojili do pilotáže programu KiVa, se až 21 % žáků potýká s nějakou formou šikany. Nejčastěji se jedná o fyzické či verbální formy ubližování, sociální vyloučení nebo i kyberšikanu. Již po prvním roce implementace programu KiVa do škol však můžeme pozorovat nižší nárůst šikany. 

 

“Již po prvním roce implementace KiVa programu můžeme pozorovat rozdílné trendy ve vývoji škol s tímto programem a škol bez něj. Přestože na konci školního roku žáci častěji uváděli vyšší frekvenci výskytu různých forem viktimizace, ve srovnání s měřením před intervencí, u škol s KiVa programem byl tento nárůst o něco menší,” říká ředitelka neziskové organizace Schola Empirica Egle Havrdová. 

 

V České republice aktuálně probíhá evaluace programu KiVa pomocí tzv. kvaziexperimentálního designu, který umožňuje ověřit, nakolik je KiVa efektivní oproti běžným přístupům k prevenci a řešení šikanu u 4. a 6. ročníků žáků základních škol. Program je postavený na aktivitách pro skupiny i jednotlivce – diskuze, hraní her a nácvik dovedností, ale také na zcitlivění žáků na témata týkající se šikany či třídního klimatu. Ukazuje žákům, jak vypadá žádoucí stav, učí je bránit sebe i druhé. 

 

Vzhledem k tomu, že se v zahraničí ukázalo, že čím déle KiVa na škole běží, tím lepších výsledků je dosaženo, očekávají evaluatoři Scholy Empirica více viditelné rozdíly mezi skupinami intervenčních a kontrolních škol po dalším roce implementace programu.  

 

Program KiVa (z finského Kiusaamista Vastaan – „proti šikaně”) v evidence-based zahraničních studiích opakovaně prokazuje svoji efektivitu na snižování šikany na školách. Vyniká svojí komplexností, kombinací preventivních i cílených opatření, zaměřením na zlepšení kompetencí přihlížejících žáků k obraně obětí šikany a zaměřením na rozvoj nejen žáků, ale také učitelů a rodičů. Program řeší akutní případy šikany, ale primárně je postaven na dlouhodobé prevenci a přístupu celé školy.

 

Kontakt pro média: 

Adéla Lelková
Senior Account Executive, Topic PR 

E: alelkova@topicpr.cz
M: +420 715 814 823

 

Lucie Dvořáková
Account Assistant, Topic PR          
E: ldvorakova@topicpr.cz
M: +420 602 565 990

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email