Blog

You are here:

KiVa má za sebou první rok pilotního projektu v Česku. Školy si ji chválí, pomáhá jim snižovat výskyt šikany

Skončil první rok finského preventivního programu proti šikaně KiVa. Díky neziskové organizaci Schola Empirica vyzkoušeli učitelé a žáci pilotní projekt na dvanácti českých školách z pěti krajů. Další tucet škol se připojilo tento školní rok. Důležitému tématu šikany a wellbeingu žáků se bude věnovat i listopadová odborná konference.   KiVa (z finského Kiusaamista Vastaan –…

Učitelky učitelkám: Vaše příběhy vycházejí knižně

S radostí Vám představujeme novou knihu Příběhy moudrého medvěda. Tyto příběhy napsaly paní učitelky mateřských škol, které se dlouhodobě věnují principům podpory sociálních a emočních dovedností dětí podle metodiky Dobrý začátek®. Díky nim přichází kamarád – moudrý medvěd – mezi české děti již více než 10 let s moudrou radou a pomáhá jim pochopit, například proč…

Finský program prevence šikany KiVa – jak se mu daří na českých školách?

U příležitosti mezinárodního dne proti šikaně na školách pořádá Schola Emprica konferenci o šikaně a wellbeingu na základních školách. Na konferenci budou představeny průběžné výsledky z pilotního projektu KiVa na českých školách, úspěchy a výzvy, které implementaci programu provází. O své zkušenosti s programem se podělí mj. zástupci pilotních škol. Součástí programu bude moderovaná diskuze…

I české školství může být světové. Finský program KiVa pro prevenci šikany pomáhá udržovat přátelskou atmosféru na českých školách

Násilí na školách představuje alarmující téma nejen ve světě, ale i v České republice. Svědčí o tom i výsledky nedávného průzkumu, dle kterého se více než polovina českých žáků během studia setkala s určitou podobou fyzického nebo psychického ubližování. Ministerstvo školství a tělovýchovy zavedlo povinnost realizovat na všech školách Minimální preventivní program pro předcházení rizikového chování.…

Jak snáze začlenit děti s odlišným mateřským jazykem?

V pražských mateřských a základních školách probíhaly projekty na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze. Cílem naší evaluace bylo vyhodnotit přínos inkluzivních aktivit a získat příklady nejvýznamnějších změn, které u žáků, pedagogů či rodičů nastaly. Inkluzivní aktivity: dvojjazyční asistenti doučování kurzy českého jazyka stáže pedagogů Dopady intervencí byly pozitivní Podle výpovědí pedagogů i rodičů intervence…

Projekt „Učíme se podnikavosti“ pomohl učitelům z celého Česka vnést do škol podnikatelského ducha

Projekt „Učíme se podnikavosti“, realizován vzdělávací neziskovou organizací SCHOLA EMPIRICA se zaměřuje na podporu učitelů, kteří chtějí u svých žáků na základních školách rozvíjet schopnost vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnost tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Projekt „Učíme se podnikavosti“, který bude letos v červnu končit, učitelům…

Metakognice ve vědě a vzdělávání

Metakognice, tedy myšlení o myšlení, nabývá stále většího významu ve vědě i ve vzdělání. Zlepšuje učení žáků, které je okamžitě pozorovatelné na lepších školních výsledcích, tak i dlouhodoběji tím, že lépe rozumí vlastním procesům učení. Mezi pedagogy v ČR se toho o metakognici mnoho neví. Absolventi pedagogických VŠ fakult o metakognici zřejmě slyšeli, ale nevědí,…

Skills Builder – jak u žáků podporovat týmovou práci

Osmá a poslední dovednost „týmová práce“ v rámci metodiky Skills Builder Před prázdninami vám přinášíme poslední díl seriálu o možnostech rozvoje základních dovedností dle metodiky Skills Builder. Představíme, jak u žáků odporovat týmovou práci. Pod pojmem „týmová práce“ si často představujeme jakoukoli práci ve skupině, skutečná týmová práce však vyžaduje mnohem více: schopnost reflektovat své chování i chování ostatních členů týmu,…

Návrat žáků do škol

James Tristram, jeden z učitelů ze základní školy v Londýně, která dlouhodobě pracuje s metodikou Skills Builder, pokládá na začátku článku tyto zásadní otázky: Co je po návratu žáků do škol opravdu důležité? Je třeba soustředit se na zameškané učivo a sociální dovednosti odsunout až na druhé místo? Nebo je možné zvládnout obojí? Minulý rok…

Jak jsme na tom s inkluzivním sportem?

Různorodé a inkluzivní týmy pro děti do 12 let V rámci projektu DITEAM12 jsme dokončili Zprávu o současném stavu inkluze ve sportovních klubech v Rakousku, České republice, Německu, Slovinsku a Španělsku, která analyzuje zjištění z dotazníků a rozhovorů, jež jsme provedli, abychom se dozvěděli o současné praxi ve sportovních klubech pro děti do 12 let.…

Mezi certifikované bojovníky proti šikaně se poprvé zařadili i Češi

Metodici ze SCHOLY EMPIRICA se učí, jak zabránit šikaně na základních školách. Pět účastníků březnového týdenního výcviku ve finské metodě KiVa se tak zařadilo mezi stovku profesionálů z celého světa, kteří mají oprávnění metodu KiVa zavádět na školách. SCHOLA EMIRICA díky tomu může vzdělat a provádět desítky učitelů ze základních škol, které metodiku začnou používat v následujícím školním roce. Česko se díky organizaci SCHOLA EMPIRICA zařadí mezi…

Skills Builder – jak u žáků podporovat vůdčí schopnosti

V předposledním dílu seriálu o možnostech rozvoje základních dovedností dle metodiky Skills Builder ve výuce si představíme, jak u žáků podporovat Vůdčí schopnosti. V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů. Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy…