KiVa má za sebou první rok pilotního projektu v Česku. Školy si ji chválí, pomáhá jim snižovat výskyt šikany

You are here:

Skončil první rok finského preventivního programu proti šikaně KiVa. Díky neziskové organizaci Schola Empirica vyzkoušeli učitelé a žáci pilotní projekt na dvanácti českých školách z pěti krajů. Další tucet škol se připojilo tento školní rok. Důležitému tématu šikany a wellbeingu žáků se bude věnovat i listopadová odborná konference.

 

KiVa (z finského Kiusaamista Vastaan – „proti šikaně”) je určena pro oba stupně základní školy a nabízí učitelům nástroje a materiály, které pomáhají vytvářet bezpečné školní prostředí a zlepšovat třídní i školní klima. Žáci se učí vyjadřovat podporu obětem šikany a asertivně reagovat na chování agresora. Zavádějí se i cílená opatření určená pro případy, kdy k šikaně na škole již dochází, nebo má na ni škola podezření. Metodika se zaměřuje na změnu chování přihlížejících, kteří tvoří největší část kolektivu a jejichž role je při boji se šikanou klíčová.


Přestože se efektivita programu měřila ve čtvrtých a šestých ročnících, na Základní škole Nečín byla do programu zapojena celá škola – všichni učitelé, žáci, ale také rodiče, kteří byli o programu informováni. „Program KiVa je z našeho pohledu výborně zpracovaný a pomáhá všem učitelům ve škole prostřednictvím předem připravených činností a lekcí budovat bezpečné školní klima,“ říká ředitelka Základní školy Nečín Jolana Vaněčková.

 

Žáci každý měsíc absolvovali  dvě vyučovací hodiny, KiVa lekce, s tematickým výukovým plánem, v nichž se učili o síle a tlaku kolektivu, zjevných i skrytých formách šikany, nebo jak se zastat sám sebe a projevit podporu ostatním. Program tak přímo podporuje wellbeing dětí a pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém se děti lépe rozvíjejí, mají lepší školní výsledky a chodí do školy rády. To potvrzují i slova ředitele základní školy v pražských Horních Počernicích Martina Březiny. „Jednoznačně vidím přínosy pro celou školu a všechny zúčastněné. Žáci se ve škole nebojí otevřeně hovořit, sdílet své pocity, čímž i pasivně vytváříme základnu pro prostředí, kde je případná šikana cíleně eliminována.“

 

Aktualizováno?

Na průběh prvního  roku  programu KiVa v Česku byla zaměřena  konference, která proběhla 2. listopadu 2022 v Praze. Byla určena pro ředitele škol a odbornou veřejnost. Program konference a záznam panelové diskuze je zde

 

Kontakt pro média: 

Adéla Lelková
Senior Account Executive, Topic PR 

E: alelkova@topicpr.cz
M: +420 715 814 823

 

Lucie Dvořáková
Account Assistant, Topic PR          
E: ldvorakova@topicpr.cz
M: +420 602 565 990

 

SCHOLA EMPIRICA z.s.

Nezisková a nevládní organizace Schola Empirica se od roku 2003 věnuje vzdělávání učitelů, rodičů a sociálních pracovníků. Jejich cílem je vést k tomu, aby mohli dětem poskytnout co nejlepší péči a naplno rozvinout jejich potenciál. Vychází přitom ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod, které upravuje pro tuzemské podmínky, společně s partnery je testuje v praxi, vyhodnocuje jejich dopad v českém prostředí a osvědčené postupy pak šíří dál. Schola Empirica nabízí několik unikátních programů zaměřených na rozvoj kompetencí dětí již od nejútlejšího věku. Je také jediným certifikovaným školitelem preventivního programu proti šikaně KiVa pro Česko a Slovensko.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email