Zkušenosti z praxe: Skills Builder na druhém stupni

You are here:

Praktické zkušenosti s Akcelerátorem: Co skutečně funguje?

Matthew Goodwin, lídr programu kariérního poradenství a vyučující matematiky na Blythe High School ve Velké Británii, s námi sdílí své praktické zkušenosti s využitím programu Skills Builder Akcelerátor pro rozvoj klíčových měkkých dovedností. Podělil se o to, jak tyto dovednosti transformují přístup studentů k úspěchu a jak otevírají dveře k nadějné budoucnosti.

Blythe High School a implementace Skills Builderu

Na Blythe High School, kde se vzdělávají děti od 11 do 18 let, je již druhým rokem úspěšně implementován program Skills Builder. Škola se může pyšnit stříbrným oceněním Skills Builder a rozvoj měkkých dovedností se stal neodmyslitelnou součástí kurikula. 

Metodika se nejvíce využívá jako součást kariérní přípravy, kde studenti projdou sérií workshopů zaměřených na jednotlivé dovednosti. Skills Builder je také integrální součástí předmětu Výchova k občanství, který mají v rozvrhu všechny ročníky. Každých šest týdnů se vyučující společně se žáky věnují rozvoji jedné konkrétní dovednosti, následně reflektují svůj pokrok a sdílejí ho na sociálních sítích školy pro informaci kolegů i rodičů.

Jiný pohled na úspěch ve škole

Díky Skills Builderu se na Blythe High School proměnila definice školního úspěchu. Děti totiž kdokoliv, kdo ve škole pracuje, může ocenit studenty za praktické uplatnění dovedností. Toto ocenění se pak stává součástí školního hodnocení. Například student, který se rozhodl ve škole zorganizovat a vést sportovní tréninky, obdržel ocenění za vůdčí schopnosti. Další studenti byli oceněni za pozitivní nastavení, když se jim dařilo plnit si své školní povinnosti i přes velmi nepříznivou rodinnou situaci.

Matthew sdílel inspirativní příběh z programu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: „Během tohoto programu procházejí studenti sérií workshopů zaměřených na měkké dovednosti. Navštívil jsem s nimi místní univerzitu, abychom prozkoumali, jak lze tyto dovednosti využít v univerzitním prostředí. Studenti dostali úkol postavit budovu univerzity a následně prezentovat svou práci před celou skupinou. Jedním z těch prvních vyvolaných byl chlapec, který měl v minulosti problémy s navazováním sociálních vztahů a komunikací. Měl jsem obavy, jak si povede. Avšak bez jakýchkoliv problémů se postavil, představil svou práci a celou situaci zvládl s bravurou. Tento mladý muž se posléze vyučil, úspěšně složil závěrečné zkoušky a pracuje na základní škole. To vše právě díky programu na rozvoj měkkých dovedností Skills Builder.“

Zkušenosti z Blythe High School jasně ukazují, jak se měkké dovednosti stávají klíčem k úspěchu žáků. Skills Builder se stává nejen součástí výuky, ale i katalyzátorem pro řešení budoucích životních výzev

Jak sledovat pokrok u žáků a jak tyto informace s nimi sdílet

Zástupkyně Skills Builderu Bethan Jeffers sdílí, jak Skills Builder funguje na školách ve Velké Británii.

  • 02:10 – Úvod do Skills Builder Partnership
  • 09:00 – Případová studie z Blythe Bridge Hight School
  • 20:30 – Jak sledují pokrok ve výuce základních dovedností
  • 28:16 – Jak sdílí pokrok se žáky
  • 32:22 – Otázky a odpovědi

 Webinář je tlumočený do češtiny.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email