Jaký by měl být program proti šikaně?

You are here:

Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak by měl vypadat opravdu účinný program proti šikaně? 🤔 Takový, který mění nejen jednotlivce, ale celé školní klima?

Představte si program, který je založený na skutečných potřebách a na zpětné vazbě těch, kdo jsou za prevenci ve škole zodpovědní – učitelé, ředitelé a metodikové prevence. Na konferenci Škola jako místo setkávání jsme měli příležitost zeptat se učitelů a zástupců vedení škol, jaký by měl program proti šikaně být, aby byl co nejefektivnější. Splňuje program KiVa jejich představy?

 

📖 Srozumitelný: Program KiVa je standardizovaný a strukturovaný. Všechny materiály a postupy jsou jasné a přístupné, díky tomu s nimi zvládne pracovat každý ve škole.

🎯 Cílený: Program KiVa cílí na konkrétní projevy šikany a poskytuje škole efektivní strategie pro jejich řešení. 

🏫 Celoškolní: Program KiVa je pro celou školu – jsou do něj zapojeni všichni učitelé i žáci. Všichni ve škole spolupracují na vytváření bezpečného školního prostředí.

🔬 Ozkoušený: Program KiVa je vědecky ověřený, jeho účinnosti je opakovaně prokazována ve studiích po celém světě. Součástí programu je měřící nástroj, který školám umožňuje sledovat efektivitu programu.

🤝 Týmový: Program KiVa klade důraz na týmovou práci, posiluje vztahy v kolektivu a spolupráci mezi vyučujícími. 

👫 Interaktivní: KiVa program je založený na aktivní práci učitelů s žáky během pravidelných výukových lekcí. Zapojení žáků prostřednictvím rolí, her a diskuzí podporuje učení se prostřednictvím zkušenosti.

👁️ Na míru: Materiály a aktivity programu lze přizpůsobit specifickým potřebám a kultuře každé školy.

❤️ Empatický: Program se zaměřuje na rozvoj socioemočních dovednostní dětí. U dětí i učitelů rozvíjí empatii a schopnost rozpoznat chování a emoce druhých. 

 

 

Jste připraveni na změnu a chcete ve vaší škole pracovat na vytváření bezpečného prostředí, kde se každý cítí dobře? 

Přihlašování škol do KiVa programu je pro školní rok 24/25 otevřené.

S programem se můžete blíže seznámit na KiVa® setkání – Jak se stát KiVa školou 8. ledna v Praze

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email