pilotní ověřování programu

Pro školní rok 2022/2023 přibíráme další školy do pilotního ověřování.

Hlavními tématy vzdělávacího programu jsou:

Metody budování pozitivních vztahů, vzájemné důvěry a soužití ve třídě, vedení k trpělivosti, vytrvalosti a cílevědomosti dítěte.
Povzbuzení a chvála, vedení dítěte k sebeuznání a vyrovnanosti, rozeznávání a ovládání vlastních pocitů.
Řešení problémů a konfliktů, strategie ignorování nevhodného chování a přesměrování pozornosti, podpora pozitivního chování.
Kolegiální spolupráce v podpoře sociálních a emočních dovedností dětí.
Posilování partnerského vztahu mezi rodiči a učiteli, budování respektu a vzájemné důvěry, spolupráce na výchově a vzdělávání předškolního dítěte.

Řekli o KiVa programu

Naši metodici

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce suscipit libero eget elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce suscipit libero eget elit.
Egle Havrdová
Odborná garantka metodiky a mentorka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce suscipit libero eget elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce suscipit libero eget elit.
Veronika Švomová
Metodička
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce suscipit libero eget elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce suscipit libero eget elit.
Irena Zárubová
Metodička

Školám poskytujeme podporu při zavádění metodiky do výuky, resp. do celého organizmu školy. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí, kde šikana není tolerována a všichni zúčastnění ví, jak se zachovat v případě, že k šikaně dojde.

Váháte, zda je KiVa program pro Vaši školu vhodný?

Rádi se s Vámi spojíme telefonicky, online či na osobní konzultaci.

Monika Kotrbová

Koordinátorka KiVa® programu
kotrbova@scholaempirica.org

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací