Hlavní principy

Program KiVa vychází z předpokladu, že agresor se skrze šikanu snaží získat moc, obdiv či lepší postavení v kolektivu. K dosažení takových výhod potřebuje agresor kromě oběti i podporovatele, kteří jej pro jeho chování obdivují. Je proto důležité, jak se k chování agresora postaví přihlížející. 

Pokud se přihlížející vůči nevhodnému chování nevymezí, stávají se tichými podporovateli agresora. Program KiVa se proto zaměřuje především na změnu postoje nečinně přihlížejících – právě oni jsou tím často opomíjeným a přitom velmi důležitým klíčem k řešení šikany ve škole.

Hlavní principy programu KiVa®

Program KiVa vychází z předpokladu, že agresor se skrze šikanu snaží získat moc, obdiv či lepší postavení v kolektivu. K dosažení takových výhod potřebuje agresor kromě oběti i podporovatele, kteří jej pro jeho chování obdivují. Je proto důležité, jak se k chování agresora postaví přihlížející. Pokud se přihlížející vůči nevhodnému chování nevymezí, stávají se tichými podporovateli agresora. Program KiVa se proto zaměřuje především na změnu postoje nečinně přihlížejících – právě oni jsou tím často opomíjeným a přitom velmi důležitým klíčem k řešení šikany ve škole.

Výhody programu KiVa®

Je komplexní

Metodický program pro prevenci a řešení šikany je ucelený – zahrnuje prevenci, intervenci i evaluaci.

Je návodný

Přináší zcela konkrétní aktivity a postupy pro rozvoj měkkých dovedností k eliminaci šikany.

Poskytuje nezávislost

Škola po zavedení programu dokáže šikaně předcházet a řešit ji sama, bez nutnosti intervencí třetích stran.

Podporuje wellbeing dětí i učitelů

V bezpečném prostředí se děti lépe rozvíjejí, mají lepší školní výsledky a chodí do školy rády.
kiva_sikana
Bezpecne_prostredi_KiVa

pilíře programu kiva

1.

Prevence: univerzální opatření

Preventivní aktivity probíhají po celý školní rok a jsou do nich zapojeni žáci i učitelé. Klíčovou součástí univerzálních opatření jsou KiVa výukové lekce, které probíhají každý měsíc, a žáky opravdu (za)baví!
2.

Intervence: cílená opatření

Cílená opatření jsou určena pro případy, kdy k šikaně na škole už dochází, a jejich cílem je šikanu zastavit. Školní KiVa tým řeší a dokumentuje případy opakované a systematické šikany. Program KiVa tak poskytuje návod, jak postupovat v případech, kdy se škola dozví o případu šikany nebo na něj má podezření.
3.

Monitoring a evaluace

Pro postupné zlepšování a dlouhodobé udržení nízkého výskytu šikany je klíčové pozorování a měření. Program KiVa proto nabízí školám plošný monitorovací nástroj. Každoroční dotazník pro žáky a učitele poskytuje cennou zpětnou vazbu k aktuální situaci šikany na škole a umožňuje sledovat dlouhodobější trendy.

Ukázková videa

Podívejte se na naše ukázková videa.

Videa jsou zdarma přístupná po zadání emailu.

Materiál a pomůcky

Program nabízí širokou škálu materiálů přímo připravených k použití. Hlavní část programu je zaměřena na prevenci: učitelům nabízí vše od plánů lekcí po připravené prezentace.

Kromě tištěných materiálů mají učitelé k dispozici přístup na webové úložiště, tzv. Intranet, kde jsou uloženy veškeré elektronické materiály – prezentace, videa i přílohy pro KiVa lekce.

Školy zapojené do pilotního ověřování mají k dispozici veškeré tištěné i elektronické materiály programu v češtině.

Metodické materiály

Manuály pro učitele – 3 oddíly (pro 1.–3. ročník, 4.–6.ročník a 7.–9. ročník)

Prezentace pro žáky, rodiče i učitele

Videa

Online hry

Pomůcky

Průvodce pro rodiče

Informační newslettery pro rodiče

Online dotazníky pro žáky a učitele

Reflexní prvky (vesty, odznaky), plakáty

Program KiVa jako pomocník školy

Cílem programu je naučit školy šikaně předcházet a včas identifikovat její projevy. Zároveň školám poskytuje návod pro řešení případů již existujících. Program KiVa lze zakomponovat do Minimálního preventivního programu pro předcházení rizikového chování.

Pedagogové naší školy již dříve společně vytvořili motto = poslání školy: "Jsem šťastný, když jsem v pohodě, protože pokud nejsou vztahy v pořádku, vše ostatní je zbytečné". Je patrné, že příjemné a bezpečné vztahy ve škole jsou pro nás všechny důležité a jsme rádi, že s pomocí programu KiVa můžeme naše poslání naplňovat.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací