Hlavní principy

Program KiVa vychází z předpokladu, že agresor se skrze šikanu snaží získat moc, obdiv či lepší postavení v kolektivu. K dosažení takových výhod potřebuje agresor kromě oběti i podporovatele, kteří jej pro jeho chování obdivují. Je proto důležité, jak se k chování agresora postaví přihlížející. 

Pokud se přihlížející vůči nevhodnému chování nevymezí, stávají se tichými podporovateli agresora. Program KiVa se proto zaměřuje především na změnu postoje nečinně přihlížejících – právě oni jsou tím často opomíjeným a přitom velmi důležitým klíčem k řešení šikany ve škole.

Hlavní principy programu KiVa®

Program KiVa vychází z předpokladu, že agresor se skrze šikanu snaží získat moc, obdiv či lepší postavení v kolektivu. K dosažení takových výhod potřebuje agresor kromě oběti i podporovatele, kteří jej pro jeho chování obdivují. Je proto důležité, jak se k chování agresora postaví přihlížející. Pokud se přihlížející vůči nevhodnému chování nevymezí, stávají se tichými podporovateli agresora. Program KiVa se proto zaměřuje především na změnu postoje nečinně přihlížejících – právě oni jsou tím často opomíjeným a přitom velmi důležitým klíčem k řešení šikany ve škole.

3 pilíře programu kiva

1.

Prevence: univerzální opatření

Preventivní aktivity probíhají po celý školní rok a je do nich zapojená celá škola – všichni žáci, učitelé, vedení školy. Důležitá je také spolupráce s rodiči. Klíčovou součástí prevence jsou pravidelné KiVa výukové lekce, které probíhají každý měsíc. Žáci každý rok absolvují 10 KiVa lekcí (1 lekce = 2 x 45min), celkem 20 KiVa vyučovacích hodin za školní rok.
2.

Intervence: cílená opatření

Cílená opatření jsou určena pro případy, kdy k šikaně na škole už dochází, a jejich cílem je šikanu zastavit. Ve škole vzniká tzv. KiVa tým , skupina min. 3 pedagogických pracovníků, který řeší a dokumentuje případy opakované a systematické šikany. Program KiVa poskytuje návod, jak postupovat v případech, kdy se škola dozví o případu šikany nebo na něj má podezření.
3.

Monitoring a evaluace

Pro postupné zlepšování a dlouhodobé udržení nízkého výskytu šikany je klíčové pozorování a měření. Program KiVa proto nabízí školám plošný monitorovací nástroj. Každoroční dotazník pro žáky a učitele poskytuje zpětnou vazbu k aktuální situaci šikany na škole a umožňuje sledovat dlouhodobější trendy.

Program KiVa®

Je komplexní

Metodický program pro prevenci a řešení šikany je ucelený – zahrnuje prevenci, intervenci i evaluaci.

Je návodný

Přináší zcela konkrétní aktivity a postupy pro rozvoj měkkých dovedností k eliminaci šikany.

Poskytuje nezávislost

Škola po zavedení programu dokáže šikaně předcházet a řešit ji sama, bez nutnosti intervencí třetích stran.

Podporuje wellbeing dětí i učitelů

V bezpečném prostředí se děti lépe rozvíjejí, mají lepší školní výsledky a chodí do školy rády.

zavádění programu kiva

Příprava

Přípravná fáze startuje před začátkem školního roku

Každá škola si zvolí koordinátora, který dohlíží na implementaci a realizaci programu, a školní KiVa tým (min. 3 pedagogičtí pracovníci). Koordinátor a KiVa tým absolvují 2denní školení pořádané metodickým týmem Schola Empirica. Poté představí program zbylým učitelům ve škole a společně vytváří akční plán univerzálních a cílených opatření. Na začátku školního roku probíhají zahajovací schůzky, na kterých je program představen žákům i rodičům.
Realizace

Realizační fáze probíhá během školního roku

Žáci každý rok absolvují celkem 20 vyučovacích hodin ve frekvenci zhruba dvou vyučovacích hodin měsíčně, které vyučují přímo třídní učitelé. Učitelé mají k dispozici tištěné manuály, ve kterých jsou připravené lekce i jednotlivé aktivity. Vklad učitelů tak spočívá v samotné realizaci lekcí. Školní KiVa tým řeší průběžné podezření a případy šikany ve škole. V průběhu roku se konají pravidelné schůzky pedagogického sboru, kde se hodnotí průběh realizace programu.
Monitoring

Evaluační fáze nastává na konci školního roku

Na konci školního roku probíhá dotazníkové měření pro žáky a učitele. Na základě výsledků škola vyhodnotí, jak se jí s programem daří. Následně upraví akční plán pro další rok.

Publikace ke stažení

Bližší informace k implementaci programu KiVa vč. obsahu manuálů

V publikaci se dozvíte

  • Jak probíhá zavádění programu do organismu školy
  • Jak je program náročný personálně
  • Jak na úspěšnou implementaci
  • Struktura a obsah manuálů pro 3 věkové skupiny

Odkaz na publikaci ke stažení zasíláme na uvedený e-mail.

Materiál a pomůcky

Program nabízí širokou škálu materiálů přímo připravených k použití. Hlavní část programu je zaměřena na prevenci: učitelům nabízí vše od plánů lekcí po připravené prezentace.

Školy mají k dispozici veškeré tištěné i elektronické materiály programu v češtině.

Kromě tištěných materiálů mají učitelé k dispozici přístup na webové úložiště, tzv. Intranet, kde jsou uloženy veškeré elektronické materiály – prezentace, videa i přílohy pro KiVa lekce.
intranet
manuály
visačky

Metodické materiály

Manuály pro učitele – 3 oddíly (pro 1.–3. ročník, 4.–6.ročník a 7.–9. ročník)

Prezentace pro žáky, rodiče i učitele

Videa

Online hry

Pomůcky

Průvodce pro rodiče

Informační newslettery pro rodiče

Online dotazníky pro žáky a učitele

Reflexní prvky (vesty, odznaky), plakáty

Metodická podpora

Se zaváděním programu školám pomáhají certifikovaní lektoři KiVa programu – Monika, Egle, Irena, Veronika a Alexandr.

V průběhu roku:

  • metodicky podporují koordinátora a KiVa tým,
  • konzultují plánování KiVa lekcí,
  • pomáhají s přípravou interního školení a postupem při řešení případů šikany,
  • jezdí na metodické návštěvy přímo do škol,
  • organizují podpůrná booster školení pro KiVa tým i učitele.
  • V průběhu roku se také pravidelně scházíme na online setkáních zapojených KiVa škol.

Program KiVa jako pomocník školy

Cílem programu je naučit školy šikaně předcházet a včas identifikovat její projevy. Zároveň školám poskytuje návod pro řešení případů již existujících. Program KiVa lze zakomponovat do Minimálního preventivního programu pro předcházení rizikového chování.

Pedagogové naší školy již dříve společně vytvořili motto = poslání školy: "Jsem šťastný, když jsem v pohodě, protože pokud nejsou vztahy v pořádku, vše ostatní je zbytečné". Je patrné, že příjemné a bezpečné vztahy ve škole jsou pro nás všechny důležité a jsme rádi, že s pomocí programu KiVa můžeme naše poslání naplňovat.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací