KiVa: Realizované projekty

Program KiVa® pomáhá školám pomocí preventivních a intervenčních aktivit efektivně snižovat výskyt šikany.

KiVa_logo_bile

Název projektu:

KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Termín realizace:

1. 11. 2020 – 31. 12. 2022

Označení: 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Popis projektu: 

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. Program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu. Metodika je založena na komplexním přístupu se širokou škálou nástrojů – zaměřuje se na učitele, žáky i rodiče a obsahuje rozmanité aktivity po celý školní rok.

Loga, sponzoři: 

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací