Jak víme, že to skutečně funguje?

Účinnost KiVa programu je vědecky prokázána, např. Finové pomocí metodiky KiVa snížili šikanu o 61 %, Holanďané o 64 % a Italové o 51 %. Dle výzkumů Kärnä et al. (2011) přispívá KiVa ke snížení různých forem šikany od fyzické přes verbální až po kyberšikanu.
V randomizované kontrolované zkoušce (RTC) vědci zavedli program KiVa v náhodně vybrané polovině zkoumaných škol. Školy s programem KiVa dosáhly za 12 měsíců snížení výskytu šikany cca o 30 %.
KiVa uspěla i v replikačních studiích, kdy další vědci došli nezávisle ke stejným výsledkům i v dalších zemích. Ověřili tak, že se závěry o účinnosti programu KiVa nezakládají na náhodě nebo chybě výzkumníků.
KiVA_stastne_deti
SE_O_nas

Vědecké ověření účinnosti preventivních programů je klíčové, protože nám poskytuje větší jistotu než subjektivní intuice. Analýzy ukazují, že nedostatečně ověřené metody mohou být málo efektivní, nemusí fungovat vůbec nebo mohou navzdory dobrým úmyslům škodit. 

Zdroje dat

Důkazy o účinnosti programu KiVa stojí na principech, které při testování nových metod využívá např. medicína.

Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A large‐scale evaluation of the KiVa antibullying program: Grades 4–6. Child development82(1), 311-330. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01557.x

Huitsing, G., Lodder, G., Browne, W. J., Oldenburg, B., Van der Ploeg, R., & Veenstra, R. (2020). A large-scale replication of the effectiveness of the KiVa Antibullying Program: A randomized controlled trial in the Netherlands. Prevention science21(5), 627-638. https://doi.org/10.1007/s11121-020-01116-4

Nocentini, A., & Menesini, E. (2016). KiVa anti-bullying program in Italy: Evidence of effectiveness in a randomized control trial. Prevention science17(8), 1012-1023. https://doi.org/10.1007/s11121-016-0690-z

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2019). Evaluating the effectiveness of school-bullying prevention programs: An updated meta-analytical review. Aggression and violent behavior45, 111-133. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.001

Williford, A., Boulton, A., Noland, B., Little, T. D., Kärnä, A., & Salmivalli, C. (2012). Effects of the KiVa anti-bullying program on adolescents’ depression, anxiety, and perception of peers. Journal of abnormal child psychology40(2), 289-300. https://doi.org/10.1007/s10802-011-9551-1

Salmivalli, C., Garandeau, C. F., & Veenstra, R. (2012). KiVa anti-bullying program: Implications for school adjustment. In A. M. Ryan & G. W. Ladd (Eds.), Peer relationships and adjustment at school (pp. 279–305). IAP Information Age Publishing

Pilotní ověřování v České republice

Efektivita programu je zjišťována pomocí kvaziexperimentálního designu s kontrolní skupinou s odloženou intervencí. Sledován je vývoj jak žáků, tak učitelů a výzkumný plán zahrnuje kvantitativní i kvalitativní nástroje pro hlubší vhled do procesů a mechanismů, které mohou hrát roli při snižování šikany a zlepšování duševní pohody dětí. Pilotáž KiVa programu v českém prostředí je v souladu s principy otevřené vědy a detailní preregistraci projektu lze v anglickém jazyce přečíst zde: https://osf.io/mrezb.

Výzkumné zprávy

V rámci pilotního ověřování probíhá měření na českých školách.

Dostupné zahraniční studie naleznete na https://www.kivaprogram.net/research-in-finland

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací