Výsledky výzkumů

Výzkumné zprávy a publikace

Výsledky našich výzkumů a evaluací šíříme prostřednictvím výzkumných zpráv, článků, publikací, účastí na tuzemských i zahraničních konferencích a výukou.

Výzkumné zprávy

Ve spolupráci s Abakusem – nadačním fondem zakladatelů Avast, vznikla ucelená zpráva na téma osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním. Kromě rešerše téměř tisícovky odborných publikací jsme na základě více než desítky expertních rozhovorů zmapovali přístupy k osamostatňování v České republice, Dánsku, Rakousku nebo Velké Británii. Ve zprávě naleznete konkrétní tipy, příklady dobré praxe nebo zajímavé zahraniční i domácí organizace.

Publikace

Koutná, M., Havrdová, E., Netík, J., & Pour, M. (2023). Evaluation of a Parenting Program for Disadvantaged Families in the Czech Republic. Research on Social Work Practice, 10497315221144000.

Havrdová, E., Hutchings, J., Williams, E., Williams, M., Syslová, Z., Vyhnánková, K., et al. (2016). Good Practice Guide to Inclusive Pre-School Education in the Czech Republic, England, Slovakia and Wales. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-4-7.

Havrdová, E., Hutchings, J., Williams, E., Williams, M., Syslová, Z., Vyhnánková, K., et al. (2016). Příručka dobré praxe v oblasti inkluze v předškolním vzdělávání v ČR, Anglii, Slovensku a Walesu. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-6-1.

Soltys, A., Havrdová, E., Jovaisiene, J., Karabulut, T., Melechova, T., & Osiac-Nedelea, C.-M. (2014). Self-study Handbook for Migrant Parents. University of Social Sciences Publishing House, Lodz. ISBN: 978-83-62916-89-4.

Bočková, L., Hastrmanová, Š., & Havrdová, E. (2011). 50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života. Respekt institut. ISBN: 978-80-904153-2-4.

Havrdová, E., Kolář, M., & Večerka, K. (2010). Nejlepší praxe v realizaci školních programů prevence kriminality. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 978-80-254-9432-5.

Havrdová, E. (2009). Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality vzniklých v rámci projektu. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 978-80-254-6488-5.

Havrdová, E. (2007). Tvorba a realizace programů prevence kriminality dětí a mládeže. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 802-39-995-08.

Klocek, A., Kollerová, L., Netík, J., & Havrdová, E. (2022). Psychometric Evaluation of the Florence Bullying-Victimization Scales: Czech Version. Submitted to journal (Jimp).

Klocek, A., Vomáčka, A., Pešout, O., & Havrda, M. (2022). Rapid Literature Review of Change Management Strategies.OSF. https://osf.io/qfepy.

Shenderovich, Y., Lachman, J. M., Ward, C. L., Wessels, I., Gardner, F., Tomlinson, M., Oliver, D., Janowski, R., Martin, M., Okop K., Sacolo-Gwebu, H., Nqcobo, L. L., Fang, Z., Alampay, L., Baban, A., Baumann, A. A., Benevides de Barros, R., Bojo, S., Butchart, A., Dippenaar, W., Exavery, A., Fang, X., Ferdinandi, I., Foran, H. M., Heinrichs, N., Hutchings, J., Kisyombe, D., Massetti, G., Mazák, J., Mbuyi, H., Singh, P., Polsky, K., Rakotomalala, S., Raleva, M., Savo, R., & Cluver, L. (2021). The science of scale for violence prevention: a new agenda for family strengthening in low-and middle-income countries. Frontiers in public health, 9:581440. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.581440/full.

Klocek, A., Havrda, M., Havrdová, E., Vomáčka, A., Netík, J., Koutná, M., Klimešová, M., & Kollerová, L., (2021). KiVa (Kiusaamista Vastaan) Primary School Anti-bullying Program in Czech Republic: Evaluation of Effectiveness and Fidelity (Preregistration Protocol). OSF registries. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MREZB.

Havrda, M. & Klocek, A. (2021). Well-Being Impact Assessment of Artificial Intelligence – a Search for Causality and Proposal for an Open Platform for Well-Being Impact Assessment of AI Systems. Under review in Evaluation and Program Planning (Jimp).

Havrdová, E., Vyhnánková, K., & Dvořáková, B. (2019). Kurikulum Dobrý začátek pro mateřské školy. Podpora sociálního a emočního rozvoje dětí. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-8-5. Metodika, akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2018). Dobrý začátek. Ověřené postupy pro rodiče. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-7-8. Metodika, akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2015). Dobrý začátek, inkluzivní metodika rozvoje sociálních a emočních dovedností v předškolním věku. Metodický portál RVP. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20413/dobry-zacatek-inkluzivni-metodika-rozvoje-socialnich-a-emocnich-dovednosti-v-predskolnim-veku.html/.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2015). Dobrý začátek. Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-2-3.

Havrdová, E., Vyhnánková, K., Bugajová, L., Prokeš, V., & Laštovka, J. (2015). Co jsme si přivezly z Walesu? Zkušenosti učitelek MŠ ze zahraniční stáže. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-3-0.

Syslová, Z., Dobrovolná, A., Grůzová, L., Havrdová, E., Chaloupková, L., Kostrub, D., Kratochvílová, J., Najvarová, V. & Parmová, L. (2015). Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9.

Havrdová, E. (2014). Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže: dobrá praxe z ČR a Velké Británie. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-0-9.

Běhounková, L., Havrdová, E., Syslová, Z. (2011). Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte: metodická příručka. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, ISBN: 978-80-260-0641-1.

Havrdova E. (2004). Sociological Implications in Crime Prevention: Narrowing the Gap between Theory and Practice. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 14, 96-119. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5966.

Havrdová, E. (2004). Prevence kriminality dětí a mladistvých: Zvyšování efektivity sociální prevence (na základě kvalitativní studie programů sociální prevence kriminality dětí a mladistvých v České republice a Litvě). Kriminalita: Oběti, Prevence, Postmodernita. Praha: Sborník semináře Masarykovy české sociologické společnosti.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací