Online kurzy

Online kurz

Dobrý začátek pro rodiče

O programu

Program Dobrý začátek pro rodiče se zaměřuje na rozvoj rodičovských dovedností formou moderovaných skupinových setkání. Tato společná setkávání s rodiči vedou proškolení pracovníci, kteří pro posilování rodičovských kompetencí využívají ověřené postupy z metodiky Dobrý začátek®.

Přehrát video

Přehrajte si ukázkové video kurzu Dobrý začátek

Online kurz

Dobrý začátek pro učitelky MŠ

O programu

Metodika Dobrý začátek® se zaměřuje na rozvoj sociálních a emočních dovedností malých dětí. Používání principů Dobrého začátku přispívá k duševnímu zdraví dětí, pedagogů i rodičů.

Online kurz

Skills Builder

O programu

Metodika Skills Builder rozvíjí základní dovednosti, které potřebujeme ke zvládnutí téměř jakéhokoli úkolu. Osvojení těchto dovedností pomáhá dětem uspět ve škole i v životě.