Blog

You are here:

Finský program KiVa v ČR: Jak snížit šikanu a zvýšit wellbeing na základní škole

Zhruba ⅕ žáků na českých školách se setkává s jistým druhem šikany. U většiny převládá fyzické napadení, které se vyskytuje ve 21 procentech a verbální v 19 procentech případů, častá je ale kombinace napadení. Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách připadá každý rok na první čtvrtek v listopadu. Při této příležitosti uspořádala…

Již po prvním roce programu KiVa pozorujeme v zapojených školách nižší výskyt šikany než ve školách s běžným preventivním programem

Na 24 českých školách, které se díky neziskové organizaci Schola Empirica zapojili do pilotáže programu KiVa, se až 21 % žáků potýká s nějakou formou šikany. Nejčastěji se jedná o fyzické či verbální formy ubližování, sociální vyloučení nebo i kyberšikanu. Již po prvním roce implementace programu KiVa do škol však můžeme pozorovat nižší nárůst šikany. …

Lidové noviny: Urážky znějí ve třídě často

Vydírání, sociální izolace, posměšky nebo naschvály spolužáků a spolužaček – to je pro malé dítě i teenagera něco jako malá smrt. Psychická šikana ve školních třídách má ale kromě obětí a agresorů ještě další hráče: přihlížející. Jak se zachová „šedá zóna“, nakonec rozhodne. Zdroj: Lidové noviny   O zavádění programu KiVa do českých škol budeme…

Jak na osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním

Ve spolupráci s Abakusem – nadačním fondem zakladatelů Avast, vznikla ucelená zpráva na téma osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním. Kromě rešerše téměř tisícovky odborných publikací jsme na základě více než desítky expertních rozhovorů zmapovali přístupy k osamostatňování v České republice, Dánsku, Rakousku nebo Velké Británii. Přes různé odlišnosti mezi přístupy docházíme k závěru, že…

Finské školství = důvěra, bezpečí

V prvním říjnovém týdnu měl metodický tým programu KiVa v ČR možnost vycestovat na stáž do Finska, aneb za kořeny KiVa programu. Náplní stáže byly především návštěvy škol, praktikujících tento program, a návštěva univerzity v Turku, kde „to vše začalo“. Program KiVa byl vyvinut na univerzitě v Turku a tak není překvapením, že kancelář KiVa…

Evaluace jako užitečný nástroj pro realizaci změny

Pro projekt Eduzměna realizujeme rozsáhlý výzkum zaměřený na sledování a vyhodnocování socio-emočních dovedností dětí v mateřských školách, vzdělávacích výsledků žáků základních a středních škol, klima školy, postojů žáků, postojů učitelů a ředitelů a participace rodičů a celé komunity v ORP Kutná Hora.   Na konferenci Eduzměna v poločase představíme celkové nastavení evaluace, co všechno v…

KiVa má za sebou první rok pilotního projektu v Česku. Školy si ji chválí, pomáhá jim snižovat výskyt šikany

Skončil první rok finského preventivního programu proti šikaně KiVa. Díky neziskové organizaci Schola Empirica vyzkoušeli učitelé a žáci pilotní projekt na dvanácti českých školách z pěti krajů. Další tucet škol se připojilo tento školní rok. Důležitému tématu šikany a wellbeingu žáků se bude věnovat i listopadová odborná konference.   KiVa (z finského Kiusaamista Vastaan –…

Učitelky učitelkám: Vaše příběhy vycházejí knižně

S radostí Vám představujeme novou knihu Příběhy moudrého medvěda. Tyto příběhy napsaly paní učitelky mateřských škol, které se dlouhodobě věnují principům podpory sociálních a emočních dovedností dětí podle metodiky Dobrý začátek®. Díky nim přichází kamarád – moudrý medvěd – mezi české děti již více než 10 let s moudrou radou a pomáhá jim pochopit, například proč…

Finský program prevence šikany KiVa – jak se mu daří na českých školách?

U příležitosti mezinárodního dne proti šikaně na školách pořádá Schola Emprica konferenci o šikaně a wellbeingu na základních školách. Na konferenci budou představeny průběžné výsledky z pilotního projektu KiVa na českých školách, úspěchy a výzvy, které implementaci programu provází. O své zkušenosti s programem se podělí mj. zástupci pilotních škol. Součástí programu bude moderovaná diskuze…

I české školství může být světové. Finský program KiVa pro prevenci šikany pomáhá udržovat přátelskou atmosféru na českých školách

Násilí na školách představuje alarmující téma nejen ve světě, ale i v České republice. Svědčí o tom i výsledky nedávného průzkumu, dle kterého se více než polovina českých žáků během studia setkala s určitou podobou fyzického nebo psychického ubližování. Ministerstvo školství a tělovýchovy zavedlo povinnost realizovat na všech školách Minimální preventivní program pro předcházení rizikového chování.…

Jak snáze začlenit děti s odlišným mateřským jazykem?

V pražských mateřských a základních školách probíhaly projekty na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze. Cílem naší evaluace bylo vyhodnotit přínos inkluzivních aktivit a získat příklady nejvýznamnějších změn, které u žáků, pedagogů či rodičů nastaly. Inkluzivní aktivity: dvojjazyční asistenti doučování kurzy českého jazyka stáže pedagogů Dopady intervencí byly pozitivní Podle výpovědí pedagogů i rodičů intervence…

Projekt „Učíme se podnikavosti“ pomohl učitelům z celého Česka vnést do škol podnikatelského ducha

Projekt „Učíme se podnikavosti“, realizován vzdělávací neziskovou organizací SCHOLA EMPIRICA se zaměřuje na podporu učitelů, kteří chtějí u svých žáků na základních školách rozvíjet schopnost vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnost tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Projekt „Učíme se podnikavosti“, který bude letos v červnu končit, učitelům…