Finské školství = důvěra, bezpečí

You are here:

V prvním říjnovém týdnu měl metodický tým programu KiVa v ČR možnost vycestovat na stáž do Finska, aneb za kořeny KiVa programu. Náplní stáže byly především návštěvy škol, praktikujících tento program, a návštěva univerzity v Turku, kde „to vše začalo“.

Program KiVa byl vyvinut na univerzitě v Turku a tak není překvapením, že kancelář KiVa International týmu sídlí právě zde. I díky tomu jsou studenti učitelství nejen o programu obeznámeni bezpečně již během studií a do praxe vstupují s poznatky jak šikanu rozpoznat a řešit ji, ale především, jak jí předcházet. S koordinátorkou programu Annou Murgo jsme diskutovali mj. o úskalích a výzvách při zavádění programu a formě metodické podpory školám od KiVa týmu international.

Na prvostupňových KiVa školách, které jsme měli možnost navštívit, začali s implementací programu na samém počátku v roce 2008. Mají tedy mnoho let zkušeností. V prostorách škol jsou děti 1.–6. ročníku.

První den jsme navštívili školu Karamzinin koulu v Espoo (cca 450 žáků), kterou nám představil přímo pan ředitel Jouni Hörkkö. Měli jsme možnost nahlédnout do výuky 5. a 1. ročníku. V 5. třídě se výuka týkala skryté šikany, jak může vypadat a jak ji lze řešit. V první třídě se děti učily pojmenovávat své emoce, zkoušely si, jak se může jedna emoce různě projevovat u ostatních. Paní učitelka nás velmi aktivně zapojila do výuky, a tak nás děti vůbec nevnímaly jako vetřelce, ale jako rovnocenné partnery. 

Druhý den jsme navštívili prvostupňovou školu Nummenpakan koulu v Turku (cca 350 žáků). Paní učitelka 6. třídy společně s paní ředitelkou Katjou Nousiainen pro nás připravily prezentaci o finském školství a o jejich škole. Následně jsme se mohli podívat na výuku KiVa lekce ve 2. třídě, kde se děti učily rozlišovat šikanu od jednorázových potyček, rozepří a hádek. 

Informace, že vzdělávání je ve Finsku bezplatné – pomůcky, stravování, je myslím známá. Konkurence škol také moc není, protože školy jsou převážně státní, soukromých škol je jako šafránu. Vysoká kvalita učitelů je okamžitě znát, počet přijatých studentů na univerzitu představuje cca 10 % uchazečů, aneb již na začátku jsou pečlivě vybíráni, zda jsou pro práci učitele ti praví. 

Co je charakteristické pro finské školy? Otevřenost, důvěra, bezpečí – vztahy mezi učiteli a žáky nejsou ani trochu autoritativní (děti si s učiteli tykají), jsou velmi přátelské a respektující. Tak jako je státem dána důvěra učitelům, kdy neexistuje žádná inspekce kontrolující průběh výuky, dávají vyučující absolutní důvěru dětem, že zvládnou, na co jsou připravené. Děti se nebojí říct jakýkoli svůj názor, diskutovat, jsou velmi samostatné. Znovu jsem si musela připomínat, že jsme na státní škole a nikoli na soukromé.

Naše poznatky jsme společně reflektovali a vnímáme, že jsme si odvezli spoustu inspirativních nápadů, které budeme postupně předávat koordinátorům našich pilotních škol.

Pro KiVa týmy na KiVa školách ve Finsku není ostudou nahlas říct, že na jejich škole existují případy šikany. Slovy pana ředitele Jouni Hörkkö: “Dokud budou do škol chodit lidské bytosti a ne roboti, vždy bude šikana. Jde jen o to, jak ji včas zastavit, a maximálně jí předcházet.”

Vnímali jsme, jak moc je pro finský systém běžný wellbeing, ve školách jsou prostory pro hru, odpočinek, přestávky tráví děti venku za každého počasí (aby se mohly v další hodině dobře soustředit), vyučující tráví společně přestávky, kdy sdílí, diskutují výuku a odpoledne se společně připravují na další den. 

Věříme, že program KiVa může vnést i do českých (státních) škol atmosféru, kterou jsme zažili na finských státních školách, kdy jsou respektující vztahy, pocit bezpečí a důvěra v dospělé pro děti běžné.

KiVa na českých školách má za sebou první rok. Jak si dosud vede, si můžete poslechnout už 2. listopadu v Praze na konferenci, která se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí a šikaně ve škole včetně kyberšikany.

PhDr. Irena Zárubová
metodička programu KiVa

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email