Rozvoj kreativního myšlení dle metodiky Skills Builder

You are here:

Čtvrtým dílem seriálu o rozvoji dovedností dle metodiky Skills Builder jsme se dostali do závěru jeho první poloviny. Představíme si, jak podporovat rozvoj schopnosti kreativního myšlení s aktivitou, která je na úrovni 8 – měli by ji tedy zvládnout žáci sedmých a osmých tříd. Při zvládnutém kroku 8 dokážou žáci podpořit proces vzniku, rozvíjení a spojování myšlenek pomocí myšlenkové mapy.

Výuka kroku
1. Vysvětlete žákům, co jsou to „nástroje pro podporu kreativity“ a proč je používáme: „Nástroje pro podporu kreativity jsou různé strategie a metody, které nám pomáhají s kreativním myšlením. Tzn. podporují naši představivost, tvorbu nových myšlenek a dosažení cíle, ke kterému směřujeme.“

2. Vysvětlete jim, jak může myšlenková mapa naši kreativitu podpořit: „Myšlenkovou mapu jste už nejspíš někdy použili a dá se využít všemi možnými způsoby. Je to nástroj, který nám pomáhá rozkládat si myšlenky na části a různě je spojovat, abychom snáze viděli nová řešení.“

3. Ukažte třídě příklad myšlenkové mapy a z čeho se myšlenková mapa skládá:

a) podnět / centrální myšlenka (uprostřed stránky)
b) první nápady (větve vyrůstající z centrální myšlenky)
c) vzájemné vztahy mezi jednotlivými myšlenkami (spojnice mezi nimi, vztah na základě stejné barvy)
d) šipky (když jedna myšlenka vede k další)

4. Všichni společně si vytvořte jednoduchou myšlenkovou mapu. Centrální myšlenkou uprostřed mapy bude „Návrh domu z budoucnosti“. Vyzvěte žáky, aby vymysleli první nápady, které budou z centrální myšlenky vycházet (např. ekologie, technologie, materiály), a společně mapu doplňujte (nezapomeňte jednotlivé myšlenky správně spojovat). Zeptejte se: „Jak nám myšlenková mapa pomohla přicházet na nové nápady?“

V předchozích dílech jsme si ukázali, jak rozvíjet schopnost řešit problémyschopnost naslouchat a prezentační dovednosti.

Plnou verzi a všechny kroky podobných aktivit naleznete v Průvodcích pro učitele, které jsou součástí metodiky Skills Builder a Schola Empirica je přeložila do českého jazyka. Pokud byste o ně měli zájem, napište na e-mail: sloufova@scholaempirica.org.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email