Rozvoj schopnosti řešit problémy dle metodiky Skills Builder

You are here:

Ve třetím díle seriálu o dovednostech z metodiky Skills Builder si představíme schopnost řešit problémy. Zaměříme se na aktivitu na úrovni 5. Ta je vhodná pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Při zvládnutém kroku 5 dokážou žáci jasně formulovat problém, zhodnotit možná řešení a (s pomocí dospělého) vybrat to, které podle nich bude nejefektivnější. Problémem někdy bývá, že namísto aby žáci při výběru z několika možných řešení volili objektivně na základě informací, vyberou si své nejoblíbenější řešení. Proto je pro ně užitečné naučit se posuzovat „pro a proti“ jednotlivých řešení, aby vybírali objektivněji.

Výuka kroku
1. Ukažte nebo popište žákům jednoduchý problém: „Chci se při basketbalu umět lépe trefit do koše.“ Vyjmenujte jim různá možná řešení: „víc trénovat, sledovat, jak hrají jiní, zvětšit obruč koše.“ Vyzvěte žáky, aby zvolili řešení, které je podle nich nejlepší, a vysvětlili proč: „Jak byste rozhodli, které řešení je nejlepší? Máte na to nějaký postup?“

2. Vysvětlete jim, že nejlepší řešení se dá vybírat i strukturovanějším postupem: posouzením „pro a proti“.

3. Definujte si, co jsou „pro a proti“: „‚Pro‘ jsou dobré, pozitivní aspekty nějaké věci a ‚proti‘ jsou naopak její špatné, negativní aspekty.“

4. Vysvětlete žákům, že když posoudíme, jaká „pro a proti“ mají různá řešení, pomůže nám to vybrat to nejlepší: „Když posoudíme ‚pro a proti‘ různých řešení, pomůže nám to vybrat z nich to nejlepší. Např. když má některé z možných řešení hodně různých ‚proti‘, asi nebude nejlepší, i kdyby se nám třeba líbilo.“

5. Názorně třídě předveďte, jak byste si sepsali seznam „pro a proti“ nějakého řešení problému trefování se do koše při basketbalu. Např.: „Kdybychom si jako řešení zvolili nákup nových tenisek, mohlo by mít třeba tato ‚pro‘: vypadaly by hezky, pohodlně by se v nich běhalo, cítil bych se v nich sebevědoměji, a tato ‚proti‘: stály by hodně peněz, nemusely by mi pomoct lépe střílet na koš.“

6. Vyzvěte žáky, aby vám pomohli posoudit „pro a proti“ a podle toho rozhodnout, jestli je řešení dobré. Potom můžete to samé vyzkoušet s dalším řešením a žákům říct, aby jeho „pro a proti“ vymysleli sami.

V předchozích dílech jsme si ukázali, jak rozvíjet schopnost naslouchat a prezentační dovednosti.

Plnou verzi a všechny kroky podobných aktivit naleznete v Průvodcích pro učitele, které jsou součástí metodiky Skills Builder a Schola Empirica je přeložila do českého jazyka. Pokud byste o ně měli zájem, napište na e-mail: sloufova@scholaempirica.org.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email