Rozvoj prezentačních dovedností dle metodiky Skills Builder

You are here:

V tomto článku si představíme dovednost prezentovat, která je druhou z osmi rozvíjených dovedností dle metodiky Skills Builder. Ukážeme si jednu praktickou aktivitu (na úrovni 4), kterou můžete vyzkoušet se svými žáky. Při zvládnutém kroku 4 umějí žáci informace ve svém projevu uspořádat logicky tak, aby byly posluchačům srozumitelné. Začínají se také učit posluchače zaujmout pomocí prvních prezentačních technik. Na schopnost naslouchat, kterou jsme si představili v předchozím článku, se můžete podívat zde.

Výuka kroku
1. Abyste si připomněli, co jste už zvládli, zeptejte se žáků: „Na co je potřeba myslet, když chceme mluvit jasně, aby byl náš projev pro posluchače srozumitelný?“ Napovězte jim, že je potřeba pomocí přídavných jmen a příslovcí přidat podrobnosti, používat spojovací výrazy a projev dobře uspořádat.

2. Definujte si, co je to „publikum“. Je velice důležité zdůraznit, že může mít spoustu různých podob: „Publikum je kdokoli, kdo poslouchá nějakého mluvčího. Může to být jen jeden člověk, několik lidí, nebo klidně třeba stovky lidí. Vy jste teď mé publikum, protože mě posloucháte.“

3. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, kdy sami byli něčí publikum, komentujte jejich odpovědi a ukazujte jim na nich, jak různě může publikum vypadat: „Když mluvíte na školním shromáždění k celé škole, je vaším publikem celá škola. Když doma něco říkáte své mladší sestřičce, je vaším publikem vaše sestřička.“

4. Vysvětlete žákům, že k různým typům publika je potřeba mluvit různým způsobem: „Když budete mluvit k velké skupině lidí, kteří vás neznají, bude nejspíš potřeba mluvit hlasitěji, pomaleji a ptát se, jestli vám rozumí.“

5. Napište na tabuli příklady různých druhů publika: velká skupina tvých kamarádů, malá skupina mladších dětí, tvůj učitel. Zeptejte se: „Mluvili byste před každým z těchto typů publika jinak? Co byste udělali jinak?“

6. Na základě odpovědí žáků si představte pár jednoduchých prezentačních technik. Můžete začít následujícími příklady:
a) Změna hlasitosti projevu.
b) Vypočítávání informací na prstech.
c) Ilustrace toho, co říkám, pomocí obrázků nebo jiných pomůcek.
d) Změna míry podrobností.
e) Změna volby slovní zásoby.

Plnou verzi a všechny kroky podobných aktivit naleznete v Průvodcích pro učitele, které jsou součástí metodiky Skills Builder a Schola Empirica je přeložila do českého jazyka. Pokud byste o ně měli zájem, napište na e-mail: sloufova@scholaempirica.org.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email