Inovace v sociální práci s dětmi a mládeží: tisková zpráva z konference

You are here:

Praha, 23. října 2018
Schola Empirica, z. s. uspořádala v prostorách Skautského Institutu na Staroměstském náměstí setkání na téma Inovace v sociální práci s dětmi a mládeží. Jednalo se o závěrečné setkání projektu Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (tzv. NEET mládež; not in employment, education or training). Zúčastnili se jej partneři projektu, pracovníci organizací zaměřených na sociální práci s dětmi a mládeží, jako jsou nízkoprahová centra, azylové domy nebo Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), studenti oborů sociální práce i širší veřejnost.
Prvním hostem a přednášejícím byla Anne Marie Flood, která je koordinátorkou evropských projektů ve Stockholmské městské části Spånga Tensta. Tato oblast Stockholmu tvoří samostatný správní celek a potýká se s vysokou mírou nezaměstnanosti, především mezi mladými lidmi, stejně jako s velkým počtem přistěhovalců. Ve svém příspěvku Anne Marie představila systém sociální péče ve Švédsku a také různé přístupy a iniciativy pro prevenci sociální exkluze u tzv. NEET mládeže v oblasti Spånga Tensta.
Jako druzí vystoupili Kateřina Gagolová a David Pěntka,z města Orlová, kteří představili výsledky pilotního projektu sociálních pracovníků ve školách. Ve svém příspěvku také představili informační brožuru pro základní školy s názvem Systém včasné intervence v praxi. Brožura popisuje sociálně-patologické jevy a způsoby jejich prevence či řešení, přičemž objasňuje roli školy, zákonných zástupců a sociálních pracovníků OSPODu v tomto procesu.
Dále byla představena nová online platforma s názvem Sociální práce s dětmi a mládeží. Platforma je jedním z výstupů celého projektu a je určená nejen sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, ale také široké veřejnosti. Obsahuje dvě kategorie příspěvků, zaprvé slovník pojmů z oblasti sociální práce s dětmi a mládeží a zadruhé přehled vyzkoušených projektů a inovací z této oblasti. Platforma je dostupná na adrese: http://socwiki.cz/.
V odpoledním bloku vystoupila nejprve Petra Hantáková z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně, která představila projekt na podporu rozvoje kvalitního vztahu mezi matkou a dítětem inspirovaný knihou Dobrý začátek. Po ní vystoupily Blanka Jandová a Jitka Nejedlá z OSPOD Chomutov, které prezentovaly výsledky pilotního projektu prevence odebírání dětí do ústavní péče. Následně vystoupila Lucie Frenzelová z Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, kde se zaměřují na zaměstnávání osob v místě jejich bydliště s důrazem na osoby 18–26 let, které jsou těžce uplatitelné na volném trhu práce (bez vzdělání, kvalifikace nebo praxe a s nedostatečnou mírou sociální integrace). Lucie Frenzelová představila způsob, jakým se toho snaží dosáhnout.
Dálší prezentující byla Kateřina Vyhnánková ze Schola Empirica, která hovořila o tom, jakou roli hraje spolupráce mateřské školy, sociálních služeb a rodičů v podpoře malých dětí při vstupu do mateřské školy. V posledním příspěvku se Jaromír Mazák z pořádájící organizace věnoval měření dopadu v projektech sociální práce a přiblížil, jakým způsobem probíhají evaluační měření.
Příspěvky účastníků setkání a dalších partnerů projektu jsou zaznamenané na online platformě v kategorii Projekty a inovace: http://socwiki.cz/Kategorie:Projekty_a_inovace

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email