Blog

You are here:

Už 5 let se měříme dopady homesharingu

Velkou část našeho úsilí věnujeme měření dopadu zaváděných postupů a intervencí. Už od roku 2019 se s radostí podílíme na evaluaci homesharingu, moderním a přirozeném systému podpory rodin dětí s mentálním či kombinovaným postižením. Homesharing pomáhá těmto rodinám propojovat se s takzvanými hostiteli – lidmi, kteří se s dětmi s postižením pravidelně vídají a dopřávají jejich…

Jsou pravidla svazující nebo přispívají k pocitu bezpečí?

Jak tvořit srozumitelná pravidla Tvorba pravidel společně s dětmi je klíčovým úkolem pedagogů na začátku roku. Ve společném prostoru je potřeba vymezit pravidla. V těch se pak děti učí fungovat, aby jim bylo dobře. Hranicemi, resp. pravidly získají pocit bezpečí a jistoty, protože ví, jak se ve společném prostoru mají chovat.  PRAVIDLA FORMULUJE PEDAGOG AKTIVNĚ…

Projekt Diverzity+ je u svého konce a vítá Evropský rok dovedností

Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností. „Vzdělání není jen přípravou na život, ale vzdělání se stává způsobem života,“ uvedla ve svém prohlášení.   Tato myšlenka je v zcela v souladu s základní vizí organizací sdružených v projektu Diversity+: ať už na začátku, v…

Připravujeme českou verzi Skills Builder Accelerator

Jak 2krát zrychlit rozvoj měkkých dovedností a nezahltit se Ukazuje se, že se Skills Builderem si žáci měkké dovednosti osvojují až dvakrát rychleji v porovnání se školami, kde se měkké dovednosti cíleně nerozvíjejí (zdroj: Impact Report 2022). Skills Builder Accelerator je osvědčený roční program, jak pedagogický sbor provést  implementací metodiky do výuky. Ve spolupráci s…

Výzkum šikany: Kdo dokáže snížit výskyt šikany ve škole?

Máme mnoho důkazů, že komplexní a dlouhodobé programy, jako finský program KiVa, úspěšně snižují šikanu na školách. Prozatím však víme jen málo o tom, co přesně vede k dosahování pozitivních změn. Výsledky výzkumu na finských základních školách ukázaly, že se pozitivní vliv programu KiVa může projevit již po devíti měsících implementace. Program KiVa posiluje u…

Z Londýna: Skills Builder v kurikulu a ve všech předmětech

Na rozvoj kompetencí je v anglo-americkém vzdělávacím systému kladen velký důraz a celková vzdělávací kultura je nastavena tak, aby děti opouštěly školu vybaveny do života nejen znalostmi ale i dovednostmi, neboť právě měkké dovednosti jsou klíčové a potřebuje je v životě každý z nás a v jakémkoliv povolání.  Se skupinou pedagogů, kteří s metodikou už…

Jak zlepšit klima celé mateřské školy?

Dobrý začátek mění klima Víme, že zavedení komplexní a ucelené metodiky Dobrý začátek mění postoje pedagogů k sobě samotným, k dětem i rodičům. Mění i výchovné styly pedagogů: používají nové aktivity, více zapojují žáky, individuálně přistupují k potřebám žáků, více zapojují rodiče do vzdělávání učitelé se vzájemně podporují. To vše přispívá nejen ke změně klimatu…

16 kroků k mistrovství

Lze ve škole systematicky a cílevědomě rozvíjet měkké dovednosti? Metodika Skills Builder pomáhá rozvíjet 8 základních měkkých dovedností krok za krokem. A to vše během výuky!     16 kroků k mistrovství Každá dovednost je rozdělená do 16 na sebe navazujících kroků. Pro každý krok je definován cíl, co by žáci měli při jeho zvládnutí…

Ve výrobě: Sebeevaluační nástroje pro vzdělávací organizace

Na čem tým Scholy pracuje, když zrovna nerozvíjí měkké kompetence žáků? Například na mezinárodních Erasmus + projektech.    Aktuálně pracujeme na tvorbě sebeevaluačních nástrojů pro tzv. SMART vzdělávací organizace v rámci projektu KNOWLO. Jedno ze setkání partnerů projektu se uskutečnilo v lednu v Praze, další je v plánu na konci května v italském Pinerolo. V…

Pomožte nám vylepšit brožuru Skills Builder

Chystáme aktualizaci brožury vzdělávacího plánu Skills Builder. Nová verze bude určitě obsahovat přehled dovedností a fází – začátečník, mírně pokročilý, pokročilý, expert. Napadá Vás, jak stávající brožuru vylepšit? Napiště nám. Zlepšovatelům zašleme aktualizovanou verzi přednostně. Pracovní verzi přehledu dovedností si můžete stáhnout. Ať slouží!        

Skills Builder inspiromat pro pedagogy ZŠ

V Hradci Králové se můžete inspirovat, jak prakticky využít Skills Builder ve výuce nebo na školním výletě. Inspiromat je určený jak pro pedagogy, kteří s metodikou pracují, tak pro pedagogy, kteří s ní ještě nepracují a chtěli by vidět a slyšet, co se s metodikou dá podnikat. Těšíme se na viděnou! Program ke stažení Přihláška…

Dobrý začátek: Maňásci z papírových pytlíků

Přinášíme krátký metodický tip, jak rozvíjet sociální a emoční dovednosti dětí. Cíl: Děti použijí vhodně omluvu, poděkování a odmítnutí něčeho, co nechtějí (řeknou “ne”) Forma práce: v kruhu Pomůcky: papírové sáčky (1 pro každé dítě), fixy Průběh: Pedagog ukáže dětem připraveného maňáska ze sáčku a vyzve je – kamarád z pytlíku si s vámi chce…