Blog

You are here:

Jak zlepšit klima celé mateřské školy?

Dobrý začátek mění klima Víme, že zavedení komplexní a ucelené metodiky Dobrý začátek mění postoje pedagogů k sobě samotným, k dětem i rodičům. Mění i výchovné styly pedagogů: používají nové aktivity, více zapojují žáky, individuálně přistupují k potřebám žáků, více zapojují rodiče do vzdělávání učitelé se vzájemně podporují. To vše přispívá nejen ke změně klimatu…

16 kroků k mistrovství

Přehled 8 základních měkkých dovedností     Věděli jste, že měkké dovednosti můžete systematicky s žáky rozvíjet? Vzdělávací plán – krokového pomocníka pro rozvoj měkkých dovedností si můžete stáhnout zde. V pravém sloupci vysvětlení pro učitele si zkuste odpovědět, do jaké míry mají vaši žáci danou dovednost osvojenou.   Příklad: Zkuste určit, kolik žáků třídy…

Ve výrobě: Sebeevaluační nástroje pro vzdělávací organizace

Na čem tým Scholy pracuje, když zrovna nerozvíjí měkké kompetence žáků? Například na mezinárodních Erasmus + projektech.    Aktuálně pracujeme na tvorbě sebeevaluačních nástrojů pro tzv. SMART vzdělávací organizace v rámci projektu KNOWLO. Jedno ze setkání partnerů projektu se uskutečnilo v lednu v Praze, další je v plánu na konci května v italském Pinerolo. V…

Pomožte nám vylepšit brožuru Skills Builder

Chystáme aktualizaci brožury vzdělávacího plánu Skills Builder. Nová verze bude určitě obsahovat přehled dovedností a fází – začátečník, mírně pokročilý, pokročilý, expert. Napadá Vás, jak stávající brožuru vylepšit? Napiště nám. Zlepšovatelům zašleme aktualizovanou verzi přednostně. Pracovní verzi přehledu dovedností si můžete stáhnout. Ať slouží!        

Skills Builder inspiromat pro pedagogy ZŠ

V Hradci Králové se můžete inspirovat, jak prakticky využít Skills Builder ve výuce nebo na školním výletě. Inspiromat je určený jak pro pedagogy, kteří s metodikou pracují, tak pro pedagogy, kteří s ní ještě nepracují a chtěli by vidět a slyšet, co se s metodikou dá podnikat. Těšíme se na viděnou! Program ke stažení Přihláška…

Dobrý začátek: Maňásci z papírových pytlíků

Přinášíme krátký metodický tip, jak rozvíjet sociální a emoční dovednosti dětí. Cíl: Děti použijí vhodně omluvu, poděkování a odmítnutí něčeho, co nechtějí (řeknou “ne”) Forma práce: v kruhu Pomůcky: papírové sáčky (1 pro každé dítě), fixy Průběh: Pedagog ukáže dětem připraveného maňáska ze sáčku a vyzve je – kamarád z pytlíku si s vámi chce…

Jak objektivně vyhodnotit, zda konkrétní metodika či program ve škole funguje? Základem je kvalitní evaluace

Učitelé v mateřských školách testují metodiku Dobrý začátek rozvíjející socio-emoční dovednosti dětí, pedagogové v základních školách pak zkoušejí, zda se i u nás osvědčuje program prevence šikany KiVa a metodika posilující osm měkkých dovedností Skills Builder. Všechny tyto empiricky ověřené metodiky přinášíme ze zahraničí a adaptujeme je pro české školy. Zda jsou tyto metodiky pro…

Adaptujeme kurzy mediální výchovy pro rodiče a pedagogy

Ve Švédsku se uskutečnilo třetí setkání zahraničních partnerů Erasmus+ projektu MediaParents, do kterého jsme zapojeni. Projekt je zaměřený na další vzdělávání rodičů a pedagogických pracovníků v oblasti mediální výchovy. V této fázi projektu dokončujeme adaptaci všech kurzů do jazyků zapojených zemí (češtiny, slovenštiny, němčiny, bulharštiny a švédštiny), včetně jejich lokalizace pro místní kontext.    …

Jak na pozitivní klima ve třídě a stmelení kolektivu

Pedagogům, kteří začleňují ukrajinské žáky, pomáháme rozvíjet dovednosti pro navození pozitivního klimatu ve třídě a stmelení kolektivu. To vše prakticky, udržitelně, s metodickou podporou a zdarma díky podpoře Nadace České spořitelny. Učitelé se tak mohou zdokonalit v aktivitách zaměřených na vzájemné poznání, zvědomění silných stránek, zkoušení různých strategií řešení problémů individuálně či ve skupině, rozvoj…

SKAV Kulatý stůl: Jak vytvářet „evidence-based“ vzdělávací politiku?

Už od roku 2014 přenášíme evidence-based vzdělávací programy ze zahraničí do prostředí českých škol a ověřujeme, zda fungují, případně jaké změny jsou potřeba do programu zapracovat, aby nejlépe odpovídaly potřebám českých dětí i učitelů. Tyto zkušeností jsme měli možnost sdílet s odborníky v rámci panelové diskuze kulatého stolu SKAV a EDUin, kde zazněly další zajímavé…

Praktický návod pro navození pozitivního klimatu a stmelení kolektivu

Pedagogům, kteří začleňují ukrajinské žáky, nabízíme osvojení dovedností pro navození pozitivního klimatu ve třídě a stmelení kolektivu. To vše prakticky, s metodickou podporou a zdarma. Učitelé se tak mohou zdokonalit v aktivitách zaměřených na vzájemné poznání, zvědomění silných stránek, zkoušení různých strategií řešení problémů individuálně či ve skupině, rozvoj týmové spolupráce a empatie. Pro osvojení …

Jak učit děti ventilovat vztek bezpečně

Jak děti učit ventilovat vztek bezpečně Naše mentorka metodiky Dobrý začátek Eva Hrubá doporučuje při práci se vztekem dupací koberec, tedy prostor, kde se děti mohou bezpečně vyzuřit a vyventilovat svůj vztek. Je důležité, aby k němu existovala jasná a srozumitelná pravidla – např. je na něm vždy pouze jeden. Jak děti učit sebehodnocení a…