Z Londýna: Skills Builder v kurikulu a ve všech předmětech

You are here:

Na rozvoj kompetencí je v anglo-americkém vzdělávacím systému kladen velký důraz a celková vzdělávací kultura je nastavena tak, aby děti opouštěly školu vybaveny do života nejen znalostmi ale i dovednostmi, neboť právě měkké dovednosti jsou klíčové a potřebuje je v životě každý z nás a v jakémkoliv povolání. 

Se skupinou pedagogů, kteří s metodikou už dva roky pracují, jsme vyrazili do Londýna. Cílem stáže bylo načerpat inspiraci, jak lze s metodikou Skills Builder systematicky pracovat a zapojovat ji do výuky a života ve škole a pomáhat tak dětem rozvíjet dovednosti potřebné pro život. 

Metodická stáž v londýnských základních školách byla inspirativní a akční – navštívili jsme 3 školy, které s metodikou Skills Builder dlouhodobě pracují a mají ji začleněnou ve svém kurikulu. 

Bylo pro nás osvěžující vnímat napříč školami postoj, že každý žák je v něčem dobrý a má šanci uspět a celá škola bude spolupracovat na tom, aby ho podpořila. Nadchla nás atmosféra spolupráce a sdílení. Bylo zjevné, že školy mají dobře nastavený systém, ve kterém všichni spolupracují  a mají stejný cíl – kvalitní vzdělání pro všechny žáky.

Děti se věnují rozvoji měkkých dovedností ve všech předmětech. Tomu také odpovídá styl výuky, který je postavený mj. na projektech, skupinové práci a badatelství. Skills Builder je tu všudypřítomný a děti i vyučující ho žijí každou minutu každého školního dne. Učitelé dětem zdůrazňují, jaké dovednosti jsou při výukových aktivitách potřeba.

Zažili jsme například, jak předškolní děti trénovaly SCHOPNOST NASLOUCHAT A TÝMOVOU PRÁCI při vyrábění strašáka na jejich školní zeleninovou zahrádku. Starší děti v hodině tělocviku posilovaly nejen svaly, ale i své POZITIVNÍ NASTAVENÍ, když vymýšlely fitness sestavu pro mladší ročníky. V závěru hodiny děti sdílely, co jim pomohlo, aby cvičení nevzdaly a dokončily celou sestavu. Vzájemně si tak dodávaly motivaci a trénovaly CÍLEVĚDOMOST. 

Také jsme viděli, jak lze metodiku Skills Builder propojit s místní komunitou, podnikavostí a projektovou výukou – děti nám předvedly své PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, když nám popsaly svou spolupráci s místním architektonickým studiem, se kterým vytvářely 3D projekty své čtvrti pro rok 2050 s ohledem na možné klimatické změny. Projekt měl velký ohlas u místní komunity, protože jeho vyvrcholením byla výstava přímo v ulicích. 

Zaměřili jsme se i na to, jak Zásady metodiky Skills Builder ovlivňují efektivitu rozvoje měkkých dovedností a došli jsme k závěru, že k dobrým výsledkům vede cesta přes systematické, plošné a dlouhodobé začlenění rozvoje měkkých dovedností do výuky, která je vedena tak, že děti mají možnost si dovednosti hned prakticky vyzkoušet a uplatnit (i mimo školu).

Učitelé si z hospitací na výuce, prohlídek škol a také z rozhovorů s dětmi i anglickými kolegy odnesli množství praktických tipů a velkou dávku motivace pro svou vlastní praxi. 

Skills Builder je volně dostupný na metodickém portálu vč. aktivit do výuky. Pedagogickým sborům i jednotlivým pedagogům nabízíme podporu při zavádění Skills Builderu do výuky. Hezky krok za krokem.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email