Jak zlepšit klima celé mateřské školy?

You are here:

Dobrý začátek mění klima

Víme, že zavedení komplexní a ucelené metodiky Dobrý začátek mění postoje pedagogů k sobě samotným, k dětem i rodičům. Mění i výchovné styly pedagogů:

 • používají nové aktivity,
 • více zapojují žáky,
 • individuálně přistupují k potřebám žáků,
 • více zapojují rodiče do vzdělávání
 • učitelé se vzájemně podporují.

To vše přispívá nejen ke změně klimatu samotné třídy, ale i ke změně celkového klimatu mateřské školy.

 

Klima ovlivňuje vzdělávání

Pozitivní klima školy vytváří prostředí pro úspěšné dosažení vzdělávacích cílů pro každé dítě.

Metodika Dobrý začátek má prokázané efektivní výsledky v podpoře inkluzivního přístupu v prostředí MŠ a podpoře sociálních, emočních a kognitivních dovedností u předškolních dětí:

 • podporuje pochopení mezi učiteli, rodiči a dětmi,
 • odstraňuje komunikační bariéry,
 • rozvíjí porozumění, toleranci a přijímání odlišností.

 

Jak víme, že to funguje?

Změřili jsme to!

Vše o našem výzkumu popisujeme v článku pro Řízení školy.

 

Metodika představuje soubor strategií a aktivit, které učiteli pomáhají v nesnadných výchovných situacích a vedou k dlouhodobé změně vzorců chování u dětí v oblastech

 • navazování kontaktů,
 • poznávání pocitů a emocí,
 • řešení konfliktů,
 • snižování agresivního chování.

Srdečně zveme na Letní školu: Jak (dobře začít) pracovat s emocemi

 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email