Dobrý začátek pro mateřské školy

Akreditované vzdělávací programy

Vzdělávání pro pedagogy MŠ

Prohlubujeme dovednosti pedagogů pro podporu sociálního a emočního vývoje dětí ve vzdělávacím programu „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“.

Program je akreditovaný v systému DVPP č. MSMT–25238/2016-2-772.

Hlavními tématy vzdělávacího programu jsou:

Metody budování pozitivních vztahů, vzájemné důvěry a soužití ve třídě, vedení k trpělivosti, vytrvalosti a cílevědomosti dítěte.
Povzbuzení a chvála, vedení dítěte k sebeuznání a vyrovnanosti, rozeznávání a ovládání vlastních pocitů.
Řešení problémů a konfliktů, strategie ignorování nevhodného chování a přesměrování pozornosti, podpora pozitivního chování.
Kolegiální spolupráce v podpoře sociálních a emočních dovedností dětí.
Posilování partnerského vztahu mezi rodiči a učiteli, budování respektu a vzájemné důvěry, spolupráce na výchově a vzdělávání předškolního dítěte.

Řekli o metodice Dobrý začátek

Akreditované vzdělávací programy

Cílem vzdělávacích programů je prohloubit dovednosti pedagogů pro podporu sociálního a emočního vývoje dětí v MŠ.

Vzdělávací programy jsou vedené kvalifikovanými lektory a splňují podmínky OP JAK 2022. K jeho financování lze využít šablony.

Mentorky

S tématem jsem se poprvé setkala v průběhu svého doktorandského studia, když jsem zkoumala principy rozvoje sociálních a emočních kompetencí dětí předškolního věku představené v programech Incredible Years z USA. Tyto principy jsem pak zapracovala do metodiky Dobrý začátek a přizpůsobila je pro české prostředí.
Egle Havrdová, MA, Ph.D.
Odborná garantka metodiky a mentorka
Pracuji třicet let jako učitelka mateřské školy, od roku 2015 jako mentorka a lektorka v metodice podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku a na snížení rizika vzniku problémového chování. Upřednostňuji propojení teorie s praxí, sdílím nejen své praktické zkušenosti, ale i osvědčené postupy zkušených pedagogů. Zařazuji praktické ukázky práce s dětmi a modelové situace.
Mgr. Eva Hrubá
Metodička a mentorka
S metodikou pracuji už od roku 2014. Socio-emoční dovednosti jsou základním předpokladem pro úspěšný vstup do základní školy a do života vůbec a právě metodika tyto dovednosti nabízí. Díky Dobrému začátku se na běžné situace dívám jinak. Dokáži děti pochopit a podpořit je přesně v tom, v čem je potřeba. DZ dává skvělé návody, jak s dětmi pracovat a jak řešit konfliktní situace.
Mgr. Ludmila Jirotková
Metodička a mentorka
Přehrát video

Řekli o kurzech a seminářích

„V rámci metodiky Dobrý začátek jsme začali pravidly. To nám fungovalo dobře. Samy děti si je brzy osvojily a upozorňovaly se na ně navzájem mezi sebou. Pak říkaly třeba „chodíme pomalu“ a to byl pro nás největší úspěch.”

Účastnice CKP Dobrý začátek

“Metodika nám dala možnost, jak učit děti lépe se vyrovnat s vyhrocenými citovými reakcemi (vztekání), naučit se začlenit do skupiny dětí (můžu si s tebou hrát, s tebou se nekamarádím), vést je k předcházení konfliktů (spor o hračku, tobě nepůjčím). A zároveň přinesla posun v budování vztahů s dětmi, ale i ostatními kolegyněmi a zaměstnanci školy a samozřejmě i rodiči – to je pilíř a top celé metodiky!”

Účastnice CKP Dobrý začátek

„Měli jsme ve třídě holčičku, která předtím navštěvovala dětskou skupinu, na které – dle slov její maminky – za dva roky neřekla ani slovo. Díky Dobrému začátku a především práci s maňásky a emocemi se ji podařilo zapojit, začala projevovat emoce, smích.”

Účastnice CKP Dobrý začátek

Od roku 2017 zakládáme s podporou MŠMT v jednotlivých krajích Centra kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů.

Centrum kolegiální podpory (CKP) si klade za cíl stát se metodickým centrem pro okolní mateřské školy a další cílové skupiny, jako jsou zejména rodiče, pracovníci v neformálním vzdělávání a v sociálních službách v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí. Dosud jsme založili 12 center po celé republice.

 

Centra kolegiální podpory:

Jihočeský kraj – 3. MŠ Třeboň
Vedoucí CKP: LenkaJůzková, Hana Písaříková
Kontakt: lenka.juzkova@centrum.cz
3mstrebon.cz

Jihomoravský kraj – MŠ Brno, Měříčkova 46
Vedoucí CKP: Renata Ficová, Gabriela Dědicová
Kontakt: ms.merickova@seznam.cz
msmerickova.webnode.cz

Kraj Vysočina – MŠ Mozaika Jihlava
Vedoucí CKP: Jarmila Bučková, Dana Rychlíková
Kontakt: buckova@msmozaikaji.cz
msmozaikaji.cz

Královéhradecký kraj
Vedoucí CKP: Eva Hrubá
Kontakt: hrubaeva@seznam.cz

Liberecký kraj – MŠ Kytička
Vedoucí CKP: Dana Charyparová, Lucie Šepsová
Kontakt: ms.kyticka@seznam.cz
mskyticka.com

Moravskoslezský kraj – MŠ Špálova Ostrava
Vedoucí CKP: Jarmila Karnovská, Anna Žemlová
Kontakt: jarmila.karnovska@seznam.cz
ms-spalova.cz

Olomoucký kraj – MŠ Mikulovice okr. Jeseník
Vedoucí CKP: Andrea Šároši, Michaela Sroková
Kontakt: ms.mikulovice@tiscali.cz
skolkamikulovice.cz

Pardubický kraj – MŠ K Polabinám 626
Vedoucí CKP: Miloslava Mňuková, Ivana Buderová
Kontakt: mskpolabinam@volny.cz
mskpolabinam.cz

Plzeňský kraj – MŠ Merklín
Vedoucí CKP: Michaela Štibraná, Štěpánka Haníková
Kontakt: msmerklin@volny.cz
msmerklin.cz

Středočeský kraj – MŠ Velíšská Vlašim
Vedoucí CKP: Alena Matějovská, Kateřina Filipová
Kontakt: ms.velisska@tiscali.cz
msvelisska.cz

Ústecký kraj – Mateřská škola Dobroměřice
Vedoucí CKP: Ludmila Jirotková, Libuše Nová
Kontakt: dobroskolka@seznam.cz
https://skolka-dobromerice.webnode.cz

Zlínský kraj – MŠ Potoky Zlín
Vedoucí CKP: Lenka Neubauerová, Alena Sudková
Kontakt: mspotoky@seznam.cz
mspotoky.cz

Váháte, zda je metodika Dobrý začátek pro Vaši mateřskou školu vhodná?

Rádi se s Vámi spojíme telefonicky, online či na osobní konzultaci.

Máte-li zájem o další informace, školení, materiály a pomůcky, mentoring či o účast na aktivitách Centra kolegiální podpory ve Vašem regionu, kontaktuje prosím koordinátorku projektu.

Kateřina Michalová

Koordinátorka metodiky Dobrý začátek®
michalova@scholaempirica.org

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací