Dobrý začátek®: Modul 1

Místo

v Praze

Termín

Od 

5. října 2024

 do 

12/10/2024

Program vhodný pro 

Pedagogové, Vedoucí i jiní pracovníci předškolního vzdělávání a výchovy

Popis

Během základního, akreditovaného školení (Modul 1) nahlédnete do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe.


Seznámíte se s tématy: strategie vedení třídy, pozitivní komunikace s dítětem, popisný jazyk, chválení a hodnocení dítěte, formativní hodnocení dítěte, vedení dítěte k sebeuznání, podpora emočního vývoje dítěte, podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě, strategie k odstraňování nevhodného chování, prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě, budování vztahů a spolupráce s rodiči… 

6400

Cena

6400

 Kč

min. počet účastníků je 10 (max. 20), workshop lze financovat ze šablon OP JAK
vč. základních materiálů, občerstvení a obědů

Další informace

1
1
S termínem
Prezenční
Sdílet: