Komplexní výcvik Dobrý začátek®: Moduly 1, 2 a 3

Místo

v Praze

Termín

Od 

5. října 2024

 do 

30/01/2025
Data konání 5. 10. 2024, 12. 10. 2024, 21. 11. 2024 a 30. 1. 2024

Program vhodný pro 

Pedagogové, Vedoucí i jiní pracovníci předškolního vzdělávání a výchovy

Popis

Během úvodního Modulu 1 nahlédnete do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe. Seznámíte se s tématy: Strategie vedení třídy, pozitivní komunikace s dítětem, popisný jazyk, chválení a hodnocení dítěte, formativní hodnocení dítěte, vedení dítěte k sebeuznání, podpora emočního vývoje dítěte, podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě, strategie k odstraňování nevhodného chování, prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě, budování vztahů a spolupráce s rodiči. Rozšiřující moduly 2 a 3 jsou určeny pro hlubší výklad obtížných částí metodiky, nabídku aktivit pro práci s dětmi a rodiči v MŠ, praktický nácvik strategií na podporu sociálního a emočního rozvoje dětí v MŠ, práci s agresivním chováním a mediace sporu, analýzu videonahrávek a reflexi účastníků.

12000

Cena

12000

 Kč

min. počet účastníků je 10 (max. 20), workshop lze financovat ze šablon OP JAK
vč. občerstvení a obědů, kompletní sady materiálů, knihovny ukázkových videí, mentoringu a individuálních konzultací

Další informace

1
1
S termínem
Sdílet: