Celoškolní program Dobrý začátek®

Místo

v Praze

Termín

Od 

1. září 2024

 do 

30/06/2024

Program vhodný pro 

Pedagogové, Vedoucí i jiní pracovníci předškolního vzdělávání a výchovy

Popis

Komplexní celoškolní program Dobrý začátek® je program rozvoje socio emočních dovedností dětí předškolního věku, který nabízí ověřené techniky a strategie, s jejichž pomocí mohou školy vytvořit bezpečné a pozitivní klima, efektivně podpořit děti v rozvoji jejich potenciálu a vybavit je dovednostmi nezbytnými pro úspěch ve škole i v životě.


Cílem ročního programu je nastavení udržitelné a dlouhodobé strategie rozvoje socio emočních dovedností dětí ve vaší škole. Na základě  výzkumů a zkušeností pedagogů víme, že zavádění principů do praxe je efektivnější, pokud s nimi pracuje celý pedagogický sbor. Kolegiální spolupráce, vzájemná podpora a jednotný přístup vedou k rychlejší a trvalejší změně způsobu vedení dětí.  Proto společně s vámi – 3 vybranými pedagogy (Leadery Dobrého začátku) budeme úzce spolupracovat na vytvoření strategie pro rozvoj měkkých dovedností dětí ve vaší škole. Leadeři Dobrého začátku projdou nejenom komplexním akreditovaným školením v metodice Dobrý začátek, ale i výcvikem v mentorských dovednostech a návaznou metodickou podporou v průběhu celého školního roku tak, aby byli schopni zavádět metodiku Dobrý začátek do své třídy a zároveň předávat zkušenosti a vést  kolegy na pracovišti. Součástí naší spolupráce jsou i aktivity pro zbytek sborovny a rodiče, a také měření účinnosti (evaluace).

55000

Cena

55000

 Kč

Cena za školu,
Zahrnuje 3 pedagogy, vedoucí i jiné pracovníky předškolního vzdělávání a výchovy. Metodická podpora v rozsahu 75 vyuč. hodin včetně kompletní sady originálních materiálů pro práci ve třídě pro 3 leadery. Aktivity pro zbytek sborovny a rodiče. Evaluace.

Další informace

1
S termínem
Prezenční
Sdílet: