Blog

You are here:

Jak snáze začlenit děti s odlišným mateřským jazykem?

V pražských mateřských a základních školách probíhaly projekty na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze. Cílem naší evaluace bylo vyhodnotit přínos inkluzivních aktivit a získat příklady nejvýznamnějších změn, které u žáků, pedagogů či rodičů nastaly. Inkluzivní aktivity: dvojjazyční asistenti doučování kurzy českého jazyka stáže pedagogů Dopady intervencí byly pozitivní Podle výpovědí pedagogů i rodičů intervence…

Projekt „Učíme se podnikavosti“ pomohl učitelům z celého Česka vnést do škol podnikatelského ducha

Projekt „Učíme se podnikavosti“, realizován vzdělávací neziskovou organizací SCHOLA EMPIRICA se zaměřuje na podporu učitelů, kteří chtějí u svých žáků na základních školách rozvíjet schopnost vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnost tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Projekt „Učíme se podnikavosti“, který bude letos v červnu končit, učitelům…

Metakognice ve vědě a vzdělávání

Metakognice, tedy myšlení o myšlení, nabývá stále většího významu ve vědě i ve vzdělání. Zlepšuje učení žáků, které je okamžitě pozorovatelné na lepších školních výsledcích, tak i dlouhodoběji tím, že lépe rozumí vlastním procesům učení. Mezi pedagogy v ČR se toho o metakognici mnoho neví. Absolventi pedagogických VŠ fakult o metakognici zřejmě slyšeli, ale nevědí,…

Skills Builder – jak u žáků podporovat týmovou práci

Osmá a poslední dovednost „týmová práce“ v rámci metodiky Skills Builder Před prázdninami vám přinášíme poslední díl seriálu o možnostech rozvoje základních dovedností dle metodiky Skills Builder. Představíme, jak u žáků odporovat týmovou práci. Pod pojmem „týmová práce“ si často představujeme jakoukoli práci ve skupině, skutečná týmová práce však vyžaduje mnohem více: schopnost reflektovat své chování i chování ostatních členů týmu,…

Návrat žáků do škol

James Tristram, jeden z učitelů ze základní školy v Londýně, která dlouhodobě pracuje s metodikou Skills Builder, pokládá na začátku článku tyto zásadní otázky: Co je po návratu žáků do škol opravdu důležité? Je třeba soustředit se na zameškané učivo a sociální dovednosti odsunout až na druhé místo? Nebo je možné zvládnout obojí? Minulý rok…

Jak jsme na tom s inkluzivním sportem?

Různorodé a inkluzivní týmy pro děti do 12 let V rámci projektu DITEAM12 jsme dokončili Zprávu o současném stavu inkluze ve sportovních klubech v Rakousku, České republice, Německu, Slovinsku a Španělsku, která analyzuje zjištění z dotazníků a rozhovorů, jež jsme provedli, abychom se dozvěděli o současné praxi ve sportovních klubech pro děti do 12 let.…

Mezi certifikované bojovníky proti šikaně se poprvé zařadili i Češi

Metodici ze SCHOLY EMPIRICA se učí, jak zabránit šikaně na základních školách. Pět účastníků březnového týdenního výcviku ve finské metodě KiVa se tak zařadilo mezi stovku profesionálů z celého světa, kteří mají oprávnění metodu KiVa zavádět na školách. SCHOLA EMIRICA díky tomu může vzdělat a provádět desítky učitelů ze základních škol, které metodiku začnou používat v následujícím školním roce. Česko se díky organizaci SCHOLA EMPIRICA zařadí mezi…

Skills Builder – jak u žáků podporovat vůdčí schopnosti

V předposledním dílu seriálu o možnostech rozvoje základních dovedností dle metodiky Skills Builder ve výuce si představíme, jak u žáků podporovat Vůdčí schopnosti. V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů. Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy…

Schola Empirica je zapojena do mezinárodního konsorcia vedeného Univerzitou v Oxfordu

Máme radost, že Schola Empirica může spolupracovat na projektech, které jsou smysluplné a mají odezvu i v zahraničí. Schola Empirica je zapojena do mezinárodního konsorcia vedeného Univerzitou v Oxfordu (skrze programy na podporu rodičovských kompetencí, které realizujeme v Česku). Cílem konsorcia je škálování programů prevence násilí na dětech, především v rozvojových, ale také středněpříjmových zemích.…

Mezi certifikované bojovníky proti šikaně se poprvé zařadí i Češi

Metodici ze SCHOLY EMPIRICA se učí, jak zabránit šikaně na základních školách. Pět účastníků týdenního výcviku ve finské metodě KiVa se tak zařadí mezi 150 profesionálů z celého světa, kteří mají oprávnění metodu KiVa zavádět na školách. SCHOLA EMIRICA díky tomu může vzdělat a provádět desítky učitelů ze základních škol, které metodiku začnou používat v následujícím školním…

Rozvoj pozitivního nastavení dle metodiky Skills Builder

V našem seriálu o představování vybraných aktivit v rámci rozvoje jednotlivých dovedností dle metodiky Skills Builder se dostáváme do druhé poloviny. Pátý díl se zaměřuje na podporu pozitivního nastavení. Pozitivní nastavení Skills Builder definuje jako schopnost používat taktiky a strategie, které pomáhají vyrovnat se s neúspěchem a dosahovat svých cílů. Jak tuto schopnost podporovat se podíváme prostřednictvím aktivity na úrovni 5, kterou…

Sourozenecká rivalita aneb jak předcházet sporům a řešit konflikty mezi dětmi

Rodiče často trápí hádky a spory mezi sourozenci, neboť se domnívají, že se jedná o důkaz špatných vztahů. Jde však o přirozenou součást dospívání. Děti si tak vyzkouší, jaké to je, když s nimi druzí nesouhlasí, posilují schopnost postavit se za své názory a vyjádřit své pocity. Rodiče, kteří jsou při řešení takových roztržek příliš aktivní,…