Skills Builder – jak u žáků podporovat týmovou práci

You are here:

Osmá a poslední dovednost „týmová práce“ v rámci metodiky Skills Builder

Před prázdninami vám přinášíme poslední díl seriálu o možnostech rozvoje základních dovedností dle metodiky Skills Builder. Představíme, jak u žáků  odporovat týmovou práci.

Pod pojmem „týmová práce“ si často představujeme jakoukoli práci ve skupině, skutečná týmová práce však vyžaduje mnohem více: schopnost reflektovat své chování i chování ostatních členů týmu, nastavit si cíl a efektivně komunikovat.

„Týmovou práci“ metodika definuje jako „spolupráci vedoucí ke splnění společného cíle“. 

Jaká jsou jednotlivá stadia učení se této dovednosti? První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu. Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů. Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Podrobněji se podíváme na krok 2. V rámci tohoto kroku mají žáci pochopit, proč je někdy lepší pracovat v týmu než pracovat sám. 

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou vysvětlit, proč může být týmová práce v některých situacích efektivnější než práce samostatná. Naučí se uvažovat nejen o tom, jak spolupracovat, ale také o tom, kdy a proč je spolupráce výhodná.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci dozvědí, že v týmu se nám může pracovat lépe a můžeme dosáhnout lepšího výsledku díky tomu, že dohromady máme víc znalostí, zdrojů a dovedností. Zaprvé zjistí, že díky tomu, že si v týmu rozdělíme jednotlivé úlohy, můžeme práci zvládnout rychleji. Zadruhé si uvědomí, proč je týmová práce nutná tehdy, když je potřeba dělat víc věcí zároveň. Nakonec přijdou na to, že je výhodné spojit různé nápady, znalosti a dovednosti.

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

  • Připomeňte si, co už jste se naučili v předchozích krocích. Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, jakým
    způsobem si můžeme v týmu rozdělit nějaký větší úkol, např. stavbu hradu z papíru. 
  • Vysvětlete žákům: „Některé úkoly se dělají v týmu lépe než samostatně: třeba když potřebujeme úkol splnit rychle, nebo když potřebujeme udělat víc menších věcí najednou.“ 
  • Uveďte jim příklad: „Např. když potřebujeme kamarádovi připravit narozeninovou oslavu
    a nemáme na to moc času, pomůže nám, když bude každý dělat něco: třeba balonky může nafukovat víc lidí najednou.“ 
  • Na základě toho samého příkladu vysvětlete, že více lidí má dohromady více znalostí, nápadů a dovedností. Např.: „Sám moc neumím péct dort, ale když nás bude víc, možná to někdo bude umět lépe, a já mohu zase třeba vyzdobit pokoj, což mi jde opravdu dobře.“ 
  • Doplňte, že ne vždy je týmová práce lepší než práce samostatná – záleží na situaci. Např. když máme za úkol přečíst si kapitolu z knížky nebo cvičit hru na klavír, je lepší dělat to samostatně. 
  • Můžete si pustit nějaké video, které zobrazuje týmovou práci (výměna pneumatik Formule 1 při závodech, práce u montážní linky v továrně), a na jeho základě diskutovat o tom, proč může být týmová práce výhodná.

Procvičování:

Zadejte žákům nejdřív samostatně nějaký vizuální úkol na rychlost, např. hledat rozdíly mezi 2 obrázky nebo slova v osmisměrce. Kolik zvládnou najít za minutu? Potom jim zadejte další úkol stejného typu, tentokrát budou pracovat ve skupinkách. Můžete jim dát i specifičtější pokyny, např. každému žákovi zadat, na jakou část obrázku se má dívat. Následně se zeptejte: „V čem bylo lepší pracovat v týmu? Proč je to dobré, když máme málo času?“

Více podobných aktivit naleznete v Průvodcích pro učitele, které jsou součástí metodiky Skills Builder a SCHOLA EMPIRICA je přeložila do českého jazyka. Průvodci pro učitele budou od dubna 2021 volně stažitelné z webu SCHOLA EMPIRICA http://www.scholaempirica.org/skills-builder/

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email