Rozvoj schopnosti naslouchat dle metodiky Skills Builder

You are here:

Schopnost naslouchat je jednou z 8 rozvíjených dovedností metodiky Skills Builder. Nyní si představíme jednu praktickou aktivitu (na úrovni 6), kterou můžete vyzkoušet se svými žáky. Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou sledovat skupinovou diskuzi, účastnit se jí, a když jsou o to požádáni, vyjádřit svůj názor.

Výuka kroku
1. Definujte, co je to „diskuze“: když spolu dva nebo více lidí hovoří o nějakém tématu.

2. Vysvětlete, že na dané téma nemusí existovat správná ani špatná odpověď a lidé na ně mohou mít různé názory: „Kdybychom diskutovali třeba o tom, jestli by se měla jízda na kolečkových bruslích stát olympijským sportem, mohl by na to mít každý z nás jiný názor. Poslechnout si všechny názory nám ale pomáhá rozvíjet myšlení.“

3. Zopakujte a názorně předveďte různé strategie, které žákům pomohou sledovat diskuzi:
a) Dívat se na toho, kdo zrovna mluví.
b) Nové myšlenky, které zaslechnu, si počítat na prstech.
c) Zaznamenávat si klíčové myšlenky, a kdo je řekl.

4. Na několika příkladech žákům ukažte, jak může v diskuzi vypadat jejich reakce na něčí argument:
a)Co jsi říkal o [téma] bylo podle mě zajímavé, protože…“
b) „Sice souhlasím s tvým argumentem, že [shrnutí argumentu], ale nesouhlasím s tím, že [jiný argument].“
c) „K tomu, co říkal [účastník diskuze], mě taky napadá, že…“

Vyzvěte žáky, aby přidali i vlastní začátky reakcí, které je napadnou, a pak jim předveďte, jak by se daly doplnit: „K tomu, že na kolečkových bruslích musí být člověk hodně mrštný, jak říkala Sára, mě ještě napadá, že je k tomu potřeba i hodně vytrvalosti, takže v tom se kolečkové brusle spoustě olympijských sportů vyrovnají.“

Plnou verzi a všechny kroky podobných aktivit naleznete v Průvodcích pro učitele, které jsou součástí metodiky Skills Builder a Schola Empirica je přeložila do českého jazyka. Pokud byste o ně měli zájem, napište na e-mail: sloufova@scholaempirica.org.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email