Jak učit děti ventilovat vztek bezpečně

You are here:

Jak děti učit ventilovat vztek bezpečně

Naše mentorka metodiky Dobrý začátek Eva Hrubá doporučuje při práci se vztekem dupací koberec, tedy prostor, kde se děti mohou bezpečně vyzuřit a vyventilovat svůj vztek. Je důležité, aby k němu existovala jasná a srozumitelná pravidla – např. je na něm vždy pouze jeden.

Jak děti učit sebehodnocení a oceňování

Posíláme ještě 2 nápady z naší partnerské školky dobré praxe ze třídy paní učitelky Petry v MŠ Sluníčko pod Střechou. Paní učitelky tam motivují a učí děti reflektovat svou práci v notýscích, kde v 1. osobě č. j. píší děti (s pomocí učitelek) to, co se jim podařilo. Zároveň za posun v individuálně stanovených cílech se děti samy odměňují hmatatelnou odměnou, např. samolepkami. Zde je důležité zdůraznit, že děti odměňují samy sebe. A tak o tom i mluvíme. Nechceme, aby děti dělaly věci na základě vnější motivace, protože je paní učitelky pochválí, odmění, ale aby se učily, že učení, zlepšení v čemkoliv je pouze jejich vlastní odpovědnost.

Jak děti učit popsat emoce

Děti se v MŠ Sluníčko pod Střechou učí pracovat s emocemi na nástěnkách pocitů. Kartičky si děti vytvářejí ve školce (samy se fotí a předvádí emoce, učitel pomáhá se zpracováním). Opět je velmi důležitá vlastní iniciativa dětí a jejich podíl na vytváření pomůcky, jinak není celá aktivita zcela efektivní.
Děti se naučí popsat základní emoce jako smutek, radost, vztek, údiv. Při práci v komunitním kruhu nebo po příchodu do školky či během dne si děti mohou vybrat kartičku, jak se dnes cítí, a v průběhu dne ji mohou i měnit.

 

 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email