KiVa v Estonsku naplňuje vizi bezpečné školy

You are here:

Druhý listopadový týden vyrazila skupina českých certifikovaných lektorů programu KiVa společně s 12 učiteli pilotních škol na zahraniční stáž. Cílem stáže bylo Estonsko, jedna z prvních zemí, kde byl zaveden program proti šikaně KiVa. Náplní stáže byla návštěva KiVa škol v Tallinnu, setkání s vedením KiVa škol, školními KiVa týmy a nahlédnutí do KiVa lekcí. Dozvěděli jsme se o procesu zavádění KiVa programu v Estonsku. Zástupci partnerské organizace nám prozradili, jaké byly začátky s KiVa programem a jak se jim po více než deseti letech s programem v zemi daří.

Licenčním partnerem KiVa programu pro Estonsko je nezisková organizace Kiusamisvaba Kool. Sídlí v tallinnském Telliskivi creative city, bývalé průmyslové oblasti, která v současné době sdružuje kreativní podniky od nevládních organizací až po galerie, restaurace a kavárny. Organizace Kiusamisvaba Kool v Estonsku působí od roku 2012, brzy tak oslaví 10 let svého fungování. Za vznikem organizace stála motivace přenést program KiVa do estonských škol. Ty se na začátku nového tisíciletí potýkaly s vysokou mírou šikany. V pilotní fázi projektu začínali s 20 školami, tedy obdobně jako v České republice, kde je do pilotního projektu zapojeno 24 škol. Od té doby program KiVa implementovali na 118 školách se zapojením více než 37 tis. žáků. Jejich cílem je do roku 2026 zapojit 200 estonských škol (tj. třetinu z celkového počtu cca 600 škol). 

 

Organizace Kiusamisvaba Kool si ze zájemců o program vybírá. Součástí tohoto procesu je motivační dopis a vstupní pohovor, které zjišťují motivaci škol. Zavádění programu do škol estonští partneři doplňují organizováním lokálních i celonárodních kampaní, které mají za cíl vyvolat celospolečenskou debatu o důsledcích šikany, zdůraznit důležitost tématu podpory duševního zdraví dětí, ale také zajistit finanční podporu pro realizaci programu na školách. Program KiVa v Estonsku částečně finančně podporuje estonské ministerstvo školství, na financování se také spolupodílí zapojené školy. Největší část výdajů však pokrývají soukromí dárci, firmy a nadace.

 

Návštěva estonských KiVa škol

 

První den stáže jsme navštívili soukromou školu Rocca al Mare School, kde implementují KiVa program od roku 2016. Roca al Mare je moderní soukromá škola s přibližně 750 žáky. Mají silný a stabilní KiVa tým, který se soustředí na podporu duševní pohody žáků a učitelů. V letech 2020 a 2022 získali ocenění Škola roku proti šikaně. Během návštěvy školy jsme měli možnost vidět KiVa lekce v 1. a 2. ročnících. Žáci hráli KiVa hry a probírali role v kolektivu, jak se do kolektivu zapojit a jak pomoci se začleňováním do kolektivu druhým. Ve škole dbají na komunikaci s rodiči, pro které pravidelně pořádají setkání na začátku roku i v jeho průběhu. 

 

 

Druhou navštívenou školou byla Evropská škola v Tallinnu, mezinárodní škola se zhruba 500 studenty. Program KiVa zavedli později, v roce 2018, nicméně po několika letech je už důležitou součástí kurikula a běžného chodu školy. KiVa lekce probíhají ve všech ročnících, současně probíhají pravidelné tematické akce pro žáky i rodiče. Žáci i učitelé se aktivně účastní dotazníkového šetření, na základě kterého zjišťují, jak se škole s KiVa programem daří.

 

Druhý den stáže jsme navštívili tallinnské Lasnamäe Gymnasium, velkou sídlištní školu s více než 1000 studenty a dvojjazyčnou výukou. Ve škole se zaměřují na společné akce pro žáky a učitele, které mají za cíl posílit školní KiVa komunitu. Pravidelně oslavují narozeniny KiVa programu, pořádají teambuildingové dny, KiVa koncerty. Na začátku října oslavili mezinárodní den duševního zdraví, během kterého žáci vytvářeli tematické plakáty a obrazy, které teď zdobí školní chodby.  

Co jsme si odvezli

 

V závěru stáže jsme se setkali s lektorkou Catrre Hein, která v KiVa programu působí již 10 let. Ptali jsme se, s jakými největšími výzvami se KiVa školy setkávají a jak je řeší. A také co by poradila školám, které s KiVa programem začínají. Catrre zdůraznila, jak je důležité podporovat KiVa komunitu a udržovat komunikaci mezi KiVa týmy zapojených škol. Několikrát do roka se konají společná setkání s učiteli vyučujícími KiVa lekce, kde mohou sdílet své zkušenosti s programem a vzájemně se inspirovat. Každá škola má svého KiVa mentora, na kterého se může v případě potřeby obrátit. Potvrdila nám, že první roky s programem jsou náročné, je proto nutné být trpělivý, nebát se změny a vytrvat.

 

Nehledě na to, zda se jednalo o soukromou, mezinárodní či státní školu, všude se shodli na tom, že bezpečí a duševní pohoda dětí i učitelů je klíčová. Nedílnou součástí úspěchu je změna přístupu k šikaně – být otevřený a nebát se si přiznat, že šikana je součástí každého školního prostředí. Když estonské KiVa školy neřeší žádné případy šikany, ptají se, jestli je je to skutečně tak, zda něco nepřehlíží nebo něco není skryto pod povrchem – a většinou se tato domněnka potvrdí.  

 

Čeští učitelé po stáži nejvíce oceňovali, jak školy dokázaly začlenit program do svého běžného chodu. „KiVa tady dýchá všude“ aneb KiVa program je efektivním nástrojem k naplňování vize bezpečné školy, kde se děti, vyučující i rodiče cítí dobře. Potvrdili si, jak podstatná je podpora vedení školy, otevřená a jasná komunikace s rodiči i napříč školou. Je důležité mít směr a vizi, kterou může na škole naplňovat právě KiVa program. 

 

Ze stáže jsme si kromě suvenýrů přivezli spoustu podnětů a nápadů, které můžeme začlenit do své vlastní pedagogické i mentorské praxe. I přesto, že je realita českých škol v lecčems odlišná, děti jsou všude stejné. I české děti si zaslouží prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a budou se moci rozvíjet. 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email