„Serious games“ pro téma rovnosti a rozmanitosti

You are here:

„Serious games“ je interaktivní nástroj s třiceti krátkými příběhy, které ilustrují problémy dětí v zařízeních předškolního vzdělávání. Cílem těchto interaktivních příběhů je podpořit odborníky a děti, aby dokázali rozpoznat a řešit konflikty vyvolané předsudky, diskriminaci a vyloučení, kriticky myslet, postavit se za ostatní i za sebe a chovat se ke všem s respektem bez ohledu na rozdíly a odlišnosti mezi nimi. 

Jedná se o čtvrtý intelektuální výstup, vedený českým partnerem projektu – organizací Schola Empirica, ve spolupráci s LINK CAMPUS UNIVERSITY – technickým partnerem projektu, který bude pro hru vyvíjet online platformu.

Týmy zapojené v projektu intenzivní pracují na finalizaci obsahu příběhů pro „serious games“ a vznikají první online verze příběhů pro online platformu. Proces vývoje scénářů byl pro účastníky prezenčního setkání partnerských organizací projektu v Leidenu (Nizozemí) další příležitostí ke zlepšení a podnítil je ke kritické reflexi stávajících postupů v předškolním vzdělávání v domovských zemích. Také je inspiroval k novým řešením konfliktů a zraňujících situací, kterým některé děti denně čelí. V novém roce zapojíme do pilotování příběhů odborníky z českého prostředí. 

Na konci června jsme ve Schola Empirica uspořádali workshop pro ředitelky a učitelky mateřských škol, kde se podělily o své příběhy související s problematikou diverzity v mateřských školách v České republice. Tyto příběhy jsou nyní inspirací pro „serious games“, který budeme v novém roce pilotovat společně s českými učiteli.

 

Další informace o tématu naleznete na facebookové stránce.

Všechny výstupy projektu Diversity+ jsou k dispozici v angličtině, bulharštině, češtině, angličtině, italštině a slovenštině na webových stránkách projektu.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email