Praktický návod pro navození pozitivního klimatu a stmelení kolektivu

You are here:

Pedagogům, kteří začleňují ukrajinské žáky, nabízíme osvojení dovedností pro navození pozitivního klimatu ve třídě a stmelení kolektivu. To vše prakticky, s metodickou podporou a zdarma.

Učitelé se tak mohou zdokonalit v aktivitách zaměřených na vzájemné poznání, zvědomění silných stránek, zkoušení různých strategií řešení problémů individuálně či ve skupině, rozvoj týmové spolupráce a empatie.

Pro osvojení  dovedností používáme metodiku Skills Builder, metodiku používanou ve Velké Británii, kde mají velkou zkušenost se začleňováním dětí různých etnik. Metodika může v současné době napomoci i českým vyučujícím při začleňování ukrajinských žáků.

Skills Builder je ověřeným krokovým pomocníkem učitelů při rozvoji měkkých dovedností žáků na základních školách. Její návodnost, jednoduchost a univerzální využitelnost umožňuje šíření metodiky  v celosvětovém měřítku

Naše organizace metodiku přenáší do českého prostředí již od roku 2018, poslední dva roky metodiku úspěšně pilotujeme a přizpůsobujeme prostředí českých základních škol – výstupem je volně dostupný metodický portál.

 

Jak se naučit v metodikou pracovat a jak ji efektivně využít pro začleňování ukrajinských žáků je předmětem projektu, který pedagogům nabízíme:

 

Podmínky pro účast pedagoga v projektu

 

Základní podmínkou je, aby zúčastněný pedagog měl ve třídě ukrajinské žáky (každý učitel minimálně jednoho žáka). Celkem by měli být zapojeni alespoň 2 pedagogové z jedné školy (ideálně 5 a více).

Pedagogové účastí v projektu získají úvodní školení do metodiky zdarma, pravidelná online setkání na měsíční bázi, jedno prezenčním setkání a sdílení s dalšími zapojenými pedagogy, účast na jednodenní domácí stáži na pilotní škole (dle zvolené pilotní školy – Hradec Králové, Vimperk, Zbiroh, Litomyšl) a podporu metodika formou jedné hospitace ve své hodině. 

Pedagog bude o své práci s metodikou vést stručné záznamy (portfolia pedagoga v rozsahu 1 NS) na měsíční bázi. 

Pedagogové budou spolupracovat při evaluaci projektu (dotazníky žáků, postojové dotazníky učitelů a fokusní skupiny). 

 

Stručný harmonogram projektu

 

leden 2023 – první koordinační schůzka s metodikem

únor 2023 – 1. termín školení v polovině února

březen–listopad – metodická podpora

prosinec 2023 – ukončení projektu

 

Financování projektu

Pro zapojené pedagogy jsou náklady na metodickou podporu hrazeny Nadací České spořitelny. Účast v projektu tak můžeme nabídnout zcela zdarma.

 

Obsah projektu

Projekt pro podporu začlenění ukrajinských žáků je postaven na dvou pilířích: úvodní školení a metodická podpora. Pro potřeby projektu budou vybrané podpůrné materiály přeloženy do ukrajinského jazyka. 

Úvodní školení v Praze (dvoudenní školení, 16 hod, čt + pá), jak s metodikou pracovat. 

Odborné a metodické vedení pedagogů ZŠ probíhá formou: 

  • online konzultací s metodikem SB (1x za měsíc během školního roku) – reflexe zavádění metodiky SB do výuky
  • setkání se zahraničním mentorem (2x během školního roku online setkání s mentorem, tlumočeno do češtiny) – způsoby práce s metodikou SB v mezinárodním kontextu
  • sdílení zkušeností pedagogů (1x během školního roku prezenční setkání v rozsahu 3 h)
  • podpůrných metodických návštěv ve výuce/hospitace (1x hospitace metodika během školního roku)
  • domácích stáží (1x během školního roku jednodenní stáž na pilotní škole) 

 

 

Zájemci o účast v projektu

Pokud Vás náš projekt oslovil, neváhejte mě prosím kontaktovat. Na Vaši zprávu se budeme těšit do pátku 27. ledna 2023. 

Ráda zodpovím veškeré Vaše dotazy a zašlu Vám podrobnější informace k harmonogramu a aktivitám projektu.

Ve středu 25. ledna od 14:30 hod proběhne krátký webinář Skills Builder v kostce, kde zájemce seznamujeme s metodickým portálem Skills Builder.

 

Těším se na spolupráci!

 

 

Mgr. Romana Šloufová

Koordinátorka projektu Skills Builder

kontakt: sloufova@scholaempirica.org
telefon: 608 409 347

 

 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email