SKAV Kulatý stůl: Jak vytvářet „evidence-based“ vzdělávací politiku?

You are here:

Už od roku 2014 přenášíme evidence-based vzdělávací programy ze zahraničí do prostředí českých škol a ověřujeme, zda fungují, případně jaké změny jsou potřeba do programu zapracovat, aby nejlépe odpovídaly potřebám českých dětí i učitelů. Tyto zkušeností jsme měli možnost sdílet s odborníky v rámci panelové diskuze kulatého stolu SKAV a EDUin, kde zazněly další zajímavé informace a inspirace o možnostech sběru a využití dat ve vzdělávání.

 

V záznamu si můžete poslechnout:

 • Zda je vzdělávací politika formulována na základě dat
 • Jaká data a analýzy nám schází pro to, abychom se mohli dobře rozhodovat
 • Jaká jsou východiska pro sběr analýzy dat
 • Jaké zkušenosti máme s pokusným ověřování pro získávání spolehlivých a validních dat
 • V jaké formě je třeba data zprostředkovávat
 • Víme dopředu, zda dokážeme ohlídat dopady navrhovaných opatření a reforem?
 • Jak se současné aktivity (revize RVP, parametrizace asistentů, dlouhodobý záměr,…) řídí evidence-based

 

Kulatého stolu se zúčastnili

 • Egle Havrdová / Schola Empirica
 • Václav Jelen / MŠMT
 • Václav Korbel / PAQ Research
 • Daniel Münich / Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
 • Dana Pražáková / Česká školní inspekce
 • Vojtěch Ripka / Ústav pro studium totalitních režimů

 

Diskuzi moderoval David Klimeš / novinář, pedagog

 

 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email