Skills Builder

skills builder pedagogům

Vzdělávání pro pedagogy ZŠ

8 dovedností v 16 krocích – jak sebe a své žáky nezahltit?

Víme, jak těžké je učit něco tak měkkého, jako jsou klíčové kompetence. Proto nabízíme pomocnou ruku při zavádění metodiky Skills Builder do výuky. Hezky krok za krokem.

představení metodiky

Skills Builder v kostce

Dozvíte se, jak Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, jak naplno využít metodický portál metodiky a doporučení, jak s metodikou začít.

Skills Builder na vlastní kůži

Dozvíte se, jak Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, jak naplno využít metodický portál metodiky a doporučení, jak s metodikou začít.

školení metodiky

Skills Builder představení metodiky (90 min)

Jak zařadit měkké dovednosti do výuky – 8 dovedností, 16 kroků k mistrovství a 6 základních principů
Materiály k metodice – provedení metodickým portálem, ukázkami aktivit a tištěnými materiály
Překážky při zavádění měkkých dovedností do výuky a možné cesty, jak je překonat

Už 9 školám v ČR poskytujeme podporu při zavádění metodiky Skills Builder do výuky. Můžeme pomoci i Vám.

Skills Builder mi pomáhá lépe strukturovat hodiny a je skvělým pomocníkem pro formativní hodnocení.
Tomáš Dostálek
ZŠ logopedická, Hradec Králové
Skills Builder nám pomáhá s dětmi pojmenovat a zvědomovat měkké dovednosti. Děti si tak díky metodice uvědomují jejich smysl a rodiče to velice oceňují.
Monika Havelková
ZŠ Norská, Kladno
Skills Builder mi umožňuje propojovat aktivity ve škole s tím, co žáci zažívají mimo školu.
Michal Hlavatý
ZŠ Solidarita, Praha
Výzkum Harvardovy univerzity z roku 2010 prokázal, že 85 % pracovního úspěchu je podmíněno dobře zvládnutými měkkými dovednostmi, zatímco pouze 15 % pracovního úspěchu je spojeno s technickými dovednostmi a znalostmi, tzn. tvrdými dovednostmi.
Skills Builder Inspiromat

V květnu jsme uspořádali první setkání pedagogů, kteří s metodikou pracují. Na programu mj. bylo

Pozitivní nastavení učitele – negativní myšlenky a práce s nimi
Egle Havrdová, PhD., garantka projektu

Ukázková hodina s metodikou Skills Builder: Jak rozvíjet dovednosti žáků
Mgr. Pavel Fiala, metodik

Jak pracovat se zpětnou vazbou a jak efektivně využívat reflexi
PhDr. Irena Zárubová, metodička

Váháte, zda je metodika Skills Builder pro Vaši školu vhodná?

Rádi se s Vámi spojíme telefonicky, online či na osobní konzultaci.

Máte-li zájem o další informace, kontaktuje prosím koordinátorku projektu.

Romana Šloufová

Koordinátorka metodiky Skills Builder
sloufova@scholaempirica.org

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací