Skills Builder

skills builder pedagogům

8 dovedností v 16 krocích

Jak sebe a své žáky nezahltit?

Naučit se efektivně a kreativně řešit potíže, dokončovat započaté, dorozumět se s ostatními a umět obhájit svoje názory, místo konfliktů hladce spolupracovat a na problémy nahlížet jako na překážky, které lze překonat – to jsou dovednosti, které se učíme a zdokonalujeme celý život. 

Skills Builder je pomocník pro učitele, kteří pochopili, že znalosti nejsou všechno. S pomocí metodiky dokáží u žáků dvakrát rychleji rozvíjet nadpředmětové, přenositelné dovednosti pro komunikaci, sebeřízení, řešení problémů a spolupráci. Skills Builder pomáhá všem dětem, i těm, které pro dané dovednosti nemají vrozené vlohy. 

Nabízíme vám pomocnou ruku při zavádění metodiky Skills Builder do výuky. Dáme vám mapu, nástroje a know-how, jak na to. Hezky krok za krokem. Dvakrát rychleji, než kdybyste na všechno byli sami.

Naučit se, jak efektivně a kreativně řešit potíže, dokončovat započaté,  místo konfliktů hladce spolupracovat, dorozumět se s ostatními a umět obhájit svoje názory, na problémy nahlížet jako na překážky, které lze překonat. To jsou dovednosti, které se učíme a zdokonalujeme celý život. 

Skills Builder je pomocník pro učitele, kteří pochopili, že znalosti nejsou všechno. Skills Builder je pomocník pro všechny děti, i pro ty, které pro dané dovenosti nemají vrozené vlohy. který dokáže rozvíjet nadpředmětové, přenositelné dovednosti dvakrát rychleji. 

Dáte tak dětem pevný základ, aby mohly uspět ve škole i v životě.

S metodikou Skills Builder to dokážete svoje žáky naučit dvakrát rychleji. Dáme vám do ruky mapu a nástroje, jak na to.

Nabízíme vám pomocnou ruku při zavádění metodiky Skills Builder do výuky. Hezky krok za krokem. Dvakrát rychleji, než kdybyste na všechno byli sami.

představení metodiky

Skills Builder v kostce

Ukážeme Vám, jak využít metodický portál Skills Builder na maximum. Dozvíte se, jak Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá a několik doporučení, jak s metodikou začít.

Skills Builder ochutnávka

Naživo vám ukážeme, jak Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, jak naplno využít metodický portál Skills Builder a doporučení, jak s metodikou začít. 

Skills Builder v kostce

Ukážeme Vám, jak využít metodický portál Skills Builder na maximum. Dozvíte se, jak Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá a několik doporučení, jak s metodikou začít.

Skills Builder v kostce – pro MAP

Ukážeme Vám, jak učitelé mohou rozvíjet 8 základních měkkých dovedností za pomocí vzdělávacího plánu Skills Builder. Také představíme metodický portál a nabídku metodické podpory pro pedagogy.

školení metodiky

LETNÍ ŠKOLA: Jak začít pracovat s metodikou Skills Builder

Náplní Letní školy je akreditované 2denní školení Skills Builder I – Jak s metodikou pracovat & Schopnost naslouchat
 
Během úvodního školení seznamujeme pedagogy s principy metodiky, druhý den již pracujeme s první z 8 dovedností – Schopností naslouchat, jejíž zvládnutí je předpokladem pro zvládnutí dalších dovedností. Školení je vedeno zážitkovou formou.
 
Součástí školení jsou materály, které NEJSOU ke stažení na volně přístupném metodickém portálu Skills Builder.
 

Program je akreditovaný MSMT- 14625/2022-1-589.

Místo konání:  Komunitní centrum Jasoň Ďáblice
Ubytování: Kamenný dvůr

Pro zájemce o proškolení v dalších dovednostech: školení každé další dovednosti probíhá s odstupem alespoň jednoho měsíce, aby vyučující měli čas zpracovat aha-momenty a poznatky z předchozího školení. Naším cílem je postupovat stejně, jako bude postupovat pedagog ve své třídě – hezky krok za krokem.

Skills Builder I – Jak s metodikou pracovat & Schopnost naslouchat

Základní akreditované 2denní školení 
 
Během úvodního školení seznamujeme pedagogy s principy metodiky, druhý den již pracujeme s první z 8 dovedností – Schopností naslouchat, jejíž zvládnutí je předpokladem pro zvládnutí dalších dovedností.
 

Proškolení v každé další dovednosti probíhá s odstupem alespoň jednoho měsíce, aby vyučující měli čas zpracovat aha-momenty a poznatky z předchozího školení. Naším cílem je postupovat stejně, jako bude postupovat pedagog ve své třídě – hezky krok za krokem.

Program je akreditovaný MSMT- 14625/2022-1-589 Úvod do metodiky Skills Builder – rozvoj měkkých dovedností“.

Skills Builder – vzdělávací cyklus na objednávku

Skills Builder I – úvod do metodiky & schopnost naslouchat

Jak zařadit měkké dovednosti do výuky – 8 dovedností, 16 kroků k mistrovství a 6 základních principů
Materiály k metodice – provedení metodickým portálem, ukázkami aktivit a tištěnými materiály
Překážky při zavádění měkkých dovedností do výuky a možné cesty, jak je překonat

Skills Builder II – prezentační dovednosti

Jak zařadit měkké dovednosti do výuky – 8 dovedností, 16 kroků k mistrovství a 6 základních principů
Materiály k metodice – provedení metodickým portálem, ukázkami aktivit a tištěnými materiály
Překážky při zavádění měkkých dovedností do výuky a možné cesty, jak je překonat

Poskytujeme školám v ČR podporu při zavádění metodiky Skills Builder do výuky. Můžeme pomoci i Vám.

Skills Builder mi pomáhá lépe strukturovat hodiny a je skvělým pomocníkem pro formativní hodnocení.
Tomáš Dostálek
ZŠ logopedická, Hradec Králové
Skills Builder nám pomáhá s dětmi pojmenovat a zvědomovat měkké dovednosti. Děti si tak díky metodice uvědomují jejich smysl a rodiče to velice oceňují.
Monika Havelková
ZŠ Norská, Kladno
Skills Builder mi umožňuje propojovat aktivity ve škole s tím, co žáci zažívají mimo školu.
Michal Hlavatý
ZŠ Solidarita, Praha
Výzkum Harvardovy univerzity z roku 2010 prokázal, že 85 % pracovního úspěchu je podmíněno dobře zvládnutými měkkými dovednostmi, zatímco pouze 15 % pracovního úspěchu je spojeno s technickými dovednostmi a znalostmi, tzn. tvrdými dovednostmi.
Skills Builder Inspiromat

V květnu jsme uspořádali první setkání pedagogů, kteří s metodikou pracují. Na programu mj. bylo

Pozitivní nastavení učitele – negativní myšlenky a práce s nimi
Egle Havrdová, PhD., garantka projektu

Ukázková hodina s metodikou Skills Builder: Jak rozvíjet dovednosti žáků
Mgr. Pavel Fiala, metodik

Jak pracovat se zpětnou vazbou a jak efektivně využívat reflexi
PhDr. Irena Zárubová, metodička

Váháte, zda je metodika Skills Builder pro Vaši školu vhodná?

Rádi se s Vámi spojíme telefonicky, online či na osobní konzultaci.

Máte-li zájem o další informace, kontaktuje prosím koordinátorku projektu.

Mgr. Romana Šloufová

Projektová manažerka metodiky Skills Builder
sloufova@scholaempirica.org

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací