Skills Builder

skills builder pedagogům

8 dovedností v 16 krocích

Jak sebe a své žáky nezahltit?

Naučit se efektivně a kreativně řešit potíže, dokončovat započaté, dorozumět se s ostatními a umět obhájit svoje názory, místo konfliktů hladce spolupracovat a na problémy nahlížet jako na překážky, které lze překonat – to jsou dovednosti, které se učíme a zdokonalujeme celý život. 

Skills Builder je pomocník pro učitele, kteří pochopili, že znalosti nejsou všechno. S pomocí metodiky dokáží u žáků dvakrát rychleji rozvíjet nadpředmětové, přenositelné dovednosti pro komunikaci, sebeřízení, řešení problémů a spolupráci. Skills Builder pomáhá všem dětem, i těm, které pro dané dovednosti nemají vrozené vlohy. 

Nabízíme vám pomocnou ruku při zavádění metodiky Skills Builder do výuky. Dáme vám mapu, nástroje a know-how, jak na to. Hezky krok za krokem. Dvakrát rychleji, než kdybyste na všechno byli sami.

Naučit se, jak efektivně a kreativně řešit potíže, dokončovat započaté,  místo konfliktů hladce spolupracovat, dorozumět se s ostatními a umět obhájit svoje názory, na problémy nahlížet jako na překážky, které lze překonat. To jsou dovednosti, které se učíme a zdokonalujeme celý život. 

Skills Builder je pomocník pro učitele, kteří pochopili, že znalosti nejsou všechno. Skills Builder je pomocník pro všechny děti, i pro ty, které pro dané dovenosti nemají vrozené vlohy. který dokáže rozvíjet nadpředmětové, přenositelné dovednosti dvakrát rychleji. 

Dáte tak dětem pevný základ, aby mohly uspět ve škole i v životě.

S metodikou Skills Builder to dokážete svoje žáky naučit dvakrát rychleji. Dáme vám do ruky mapu a nástroje, jak na to.

Nabízíme vám pomocnou ruku při zavádění metodiky Skills Builder do výuky. Hezky krok za krokem. Dvakrát rychleji, než kdybyste na všechno byli sami.

představení metodiky

Skills Builder v kostce

Ukážeme Vám, jak využít metodický portál Skills Builder na maximum. Dozvíte se, jak Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá a několik doporučení, jak s metodikou začít.

Skills Builder v kostce – pro MAP

Ukážeme Vám, jak učitelé mohou rozvíjet 8 základních měkkých dovedností za pomocí vzdělávacího plánu Skills Builder. Také představíme metodický portál a nabídku metodické podpory pro pedagogy.

Skills Builder ochutnávka

Naživo vám ukážeme, jak Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, jak naplno využít metodický portál Skills Builder a doporučení, jak s metodikou začít. 

školení metodiky

Skills Builder I – Jak s metodikou pracovat & Schopnost naslouchat

Základní akreditované 2denní školení 
 
Během úvodního školení seznamujeme pedagogy s principy metodiky, druhý den již pracujeme s první z 8 dovedností – Schopností naslouchat, jejíž zvládnutí je předpokladem pro zvládnutí dalších dovedností.
 

Proškolení v každé další dovednosti probíhá s odstupem alespoň jednoho měsíce, aby vyučující měli čas zpracovat aha-momenty a poznatky z předchozího školení. Naším cílem je postupovat stejně, jako bude postupovat pedagog ve své třídě – hezky krok za krokem.

Program je akreditovaný MSMT- 14625/2022-1-589 Úvod do metodiky Skills Builder – rozvoj měkkých dovedností“.

Skills Builder – vzdělávací cyklus na objednávku

Skills Builder I – úvod do metodiky & schopnost naslouchat

Jak zařadit měkké dovednosti do výuky – 8 dovedností, 16 kroků k mistrovství a 6 základních principů
Materiály k metodice – provedení metodickým portálem, ukázkami aktivit a tištěnými materiály
Překážky při zavádění měkkých dovedností do výuky a možné cesty, jak je překonat

Skills Builder II – prezentační dovednosti

Jak zařadit měkké dovednosti do výuky – 8 dovedností, 16 kroků k mistrovství a 6 základních principů
Materiály k metodice – provedení metodickým portálem, ukázkami aktivit a tištěnými materiály
Překážky při zavádění měkkých dovedností do výuky a možné cesty, jak je překonat

Už 9 školám v ČR poskytujeme podporu při zavádění metodiky Skills Builder do výuky. Můžeme pomoci i Vám.

Skills Builder mi pomáhá lépe strukturovat hodiny a je skvělým pomocníkem pro formativní hodnocení.
Tomáš Dostálek
ZŠ logopedická, Hradec Králové
Skills Builder nám pomáhá s dětmi pojmenovat a zvědomovat měkké dovednosti. Děti si tak díky metodice uvědomují jejich smysl a rodiče to velice oceňují.
Monika Havelková
ZŠ Norská, Kladno
Skills Builder mi umožňuje propojovat aktivity ve škole s tím, co žáci zažívají mimo školu.
Michal Hlavatý
ZŠ Solidarita, Praha
Výzkum Harvardovy univerzity z roku 2010 prokázal, že 85 % pracovního úspěchu je podmíněno dobře zvládnutými měkkými dovednostmi, zatímco pouze 15 % pracovního úspěchu je spojeno s technickými dovednostmi a znalostmi, tzn. tvrdými dovednostmi.
Skills Builder Inspiromat

V květnu jsme uspořádali první setkání pedagogů, kteří s metodikou pracují. Na programu mj. bylo

Pozitivní nastavení učitele – negativní myšlenky a práce s nimi
Egle Havrdová, PhD., garantka projektu

Ukázková hodina s metodikou Skills Builder: Jak rozvíjet dovednosti žáků
Mgr. Pavel Fiala, metodik

Jak pracovat se zpětnou vazbou a jak efektivně využívat reflexi
PhDr. Irena Zárubová, metodička

Váháte, zda je metodika Skills Builder pro Vaši školu vhodná?

Rádi se s Vámi spojíme telefonicky, online či na osobní konzultaci.

Máte-li zájem o další informace, kontaktuje prosím koordinátorku projektu.

Mgr. Romana Šloufová

Projektová manažerka metodiky Skills Builder
sloufova@scholaempirica.org

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací