Skrze pohyb a hru do světa fonetiky

You are here:

Koncem listopadu jsme navštívili s učitelkami z Hradce Králové a Pardubic anglický Leeds v rámci probíhajícího projektu (GEM) Skrze pohyb a hru do světa fonetiky. Z partnerského setkání a školení jsme si odnesli zajímavé poznatky o využívání znakového jazyka při práci s dětmi v předškolním věku, které bychom s vámi rádi sdíleli.

Znakový jazyk a gesta vám mohou pomoci při práci nejen s dětmi, které mají potíže se sluchem, ale i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami či dětmi, které začínají mluvit pozdě nebo se učí češtinu nebo angličtinu jako druhý jazyk. Gesta a znaková řeč představují pro děti propojení s jejich rodným jazykem.

Výzkumy dokazují, že používání gest a znakového jazyka při práci s dětmi urychluje rozvoj řeči, zlepšuje vyjadřovací schopnosti a porozumění jazyku a snižuje frustraci dospělých i dětí ze vzájemného neporozumění, které může plynout z nedostatečně rozvinuté řeči. Rychleji a mnohem snadněji se děti také učí cizí jazyk a prostřednictvím gest trénují a rozvíjejí svou jemnou motoriku.

Znakování a gesta se dají využít při aktivitách, které již s dětmi děláte, jako je zpívání písniček, čtení pohádek či při jiných společných činnostech. Prostřednictvím hudby a rytmů se jednotlivá gesta snadno zapamatují. Při čtení pohádek naopak můžete s dětmi využívat další vizuální pomůcky, které oživí příběh.

Při používání znakového jazyka je důležitý oční kontakt, aby děti viděly vaše znakování. Pokud vyjadřujete různé emoce, využívejte co nejvíce mimiku. Zkoušejte zařazovat gesta a znakování do co nejvíce aktivit, určete si klíčové znaky a ty opakujte. Pokud se dětem nedaří, tak na ně netlačte a každý, byť malý pokrok pochvalte. Tomuto tématu se budeme v budoucnu ještě věnovat. Dobrým pomocníkem vám pro začátek může být online slovník znakové řeči.


 
Autor: Petr Havlíček

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email