Jak jsme na tom s inkluzivním sportem?

You are here:

Různorodé a inkluzivní týmy pro děti do 12 let

V rámci projektu DITEAM12 jsme dokončili Zprávu o současném stavu inkluze ve sportovních klubech v Rakousku, České republice, Německu, Slovinsku a Španělsku, která analyzuje zjištění z dotazníků a rozhovorů, jež jsme provedli, abychom se dozvěděli o současné praxi ve sportovních klubech pro děti do 12 let. Zde je shrnutí nejzajímavějších poznatků:

  • Většina klubů dotazovaných v Německu a třetina klubů dotazovaných ve Španělsku nemá trenéry s odbornou kvalifikací pro trénink sportovců s postižením. Oproti tomu všechny sportovní kluby dotazované ve Slovinsku mají alespoň 1 trenéra s odbornou kvalifikací pro trénink sportovců s postižením.
  • Většina (více než 60 %) manažerů, kteří se zúčastnili průzkumu, uvedla, že se (alespoň jednou) setkali se zájmem sportovce se zdravotním postižením stát se součástí klubu.
  • Téměř všichni dotázaní trenéři v Německu (94 %) věděli o existenci vzdělávacích kurzů zaměřených na trénování sportovců se zdravotním postižením ve svém regionu. Pro srovnání, pouze 26 % trenérů dotázaných ve Slovinsku a 47 % trenérů dotázaných ve Španělsku uvedlo, že o takových vzdělávacích kurzech vědí.
  • Trenéři dotazovaní v České republice uvedli, že hlavními prioritami jejich sportovních klubů jsou spolupráce s odborníky a účast na soutěžích. Zapojení dětí se zdravotním postižením do činnosti svého klubu nepovažoval za prioritu nikdo.

V současné době připravujeme vzdělávací materiály pro trenéry a rodiče, které poskytnou praktické tipy, jak budovat inkluzivnější dětské sportovní kluby.

 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email